Komentáře

Komentář k odpovědi na interpelaci Jakuba Michálka na téma současného stavu evidence skutečných majitelů

05. 08. 2019
Sdílet na Facebooku Tweet

Mám oprávněné pochybnosti, zda je současná podoba evidence skutečných majitelů v souladu se IV. AML směrnicí, která ukládá, že tato evidence musí být přesná, úplná či ověřitelná. Tyto pochybnosti se ještě zvýšily po tom, co jsem podal podnět Městskému soudu v Praze ohledně evidence nepravdivých informací v tomto rejstříku.

Jakub Michálek

Zatímco v Polsku je za kontrolu správnosti údajů v tomto rejstříku odpovědné příslušné ministerstvo, které vyhodnocuje jednotlivé podněty a společnostem doručuje i čestná prohlášení s hrozbou sankce, u českého rejstříku správnost údajů nikdo bohužel neřeší. To ve své odpovědi na moji interpelaci potvrdila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Obdobně i na Slovensku jsou podněty podrobně řešeny a společnosti, které uvádí nepravdivé údaje, jsou sankcionovány.

Podle odpovědi ministryně spravedlnosti je aktuální počet subjektů zapsaných v obchodním rejstříku, na které dopadá povinnost zapsat skutečného majitele, 522 491. Nicméně z toho pouze 118 731 je počet právnických osob, které zapsaly svého skutečného majitele. Povinnost tedy splnilo pouze 23 % v obchodním rejstříku zapsaných právnických osob. Ministryně se brání tvrzením, že téměř 10 % rejstříku tvoří tzv. neaktivní „prázdné“ obchodní korporace a vláda v současnosti připravuje zjednodušení postupu pro jejich likvidaci v rámci novely zákona o obchodních korporacích. Tato novela už ovšem měla být dávno přijata a neaktivní firmy nejsou hlavní příčinou poloprázdného rejstříku.

Již v říjnu 2018 Piráti předložili legislativní řešení funkčního veřejného rejstříku, který například získání dotace podmiňoval zveřejněním svého skutečného majitele. Bohužel, tento návrh vládní koalice nepodpořila. Ministryně Benešová také přiznává, že současná právní úprava neumožňuje rejstříkovému soudu ani jiné autoritě opravovat a přepisovat údaje v evidenci, a to i když jsou chybné. Zároveň paní ministryně ve své odpovědi přislíbila, že vládní novelu zákona o evidenci skutečných majitelů představí do konce roku tak, aby mohl být zákon přijat v lednu 2020.

Jeden ze současných analytiků Pirátů již v roce 2015 na základě žádosti Rady vlády pro boj proti korupci vypracoval kritéria, která by měl tento rejstřík splňovat. Předkladatelem tohoto návrhu bylo tehdy Ministerstvo financí, který vedl Andrej Babiš. Nakonec byla podoba rejstříku schválena přímo v rozporu s těmito požadavky. Piráti mnohokrát vysvětlovali a definovali, jaké parametry by měl tento rejstřík splňovat, nicméně ministerstvo tyto připomínky nereflektovalo.

V současné době se v připomínkovém řízení nachází nové legislativní řešení rejstříku skutečných majitelů, ke kterému Piráti zaslali minulý týden připomínky. V tomto návrhu je například neadekvátně nízká pokuta za uvedení nepravdivých informací o svém skutečném majiteli. To může způsobit, že tento zákon bude prakticky nevymahatelný. Výše pokuty by se měla dle našeho názoru změnit tak, aby se počítala v procentech z obratu společnosti. Připomínky Pirátů se dále týkaly i nedostatečné hranice (25 %) ukládající povinnost doložení skutečného majitele a požadavků na zakotvení adekvátních záruk proti zneužití přístupu do evidence. Piráti například požadovali, aby přestupky týkající se nevyplnění pravdivých údajů projednával úřad s patřičným odborným zázemím, například FAÚ nebo finanční úřady (a nikoliv obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jak je navrhováno). Piráti dále ve svých připomínkách doporučili, aby softwarové řešení evidence umožňovalo automatickou „křížovou kontrolu“ vložených dat, což může rovněž pomoct k funkčnímu a administrativně nenáročnému kontrolnímu systému.

Nutno dodat, že zatímco v říjnu 2019 bude v Polsku otevřen plně veřejný rejstřík skutečných majitelů a veřejný rejstřík je již běžný například v Dánsku, Švédsku a v částečně podobě i na Slovensku, tak v Česku se jeho veřejná podoba teprve začíná legislativně projednávat díky V. AML směrnici. Kdybychom tento rejstřík měli plně funkční již dávno, možná bychom zabránili kauzám jako je ROP Severozápad, OKD, Opencard, Čapí hnízdo nebo IZIP. Mohli jsme tedy státu ušetřit desítky miliard korun.

 

Autor je předsedou poslaneckého klubu Pirátů.

 

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jakub Michálek

Štítky: #Jakub Michálek #Ministerstvo spravedlnosti #otevřenost #Spravedlnost #transparence

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.