Reportáže

Rozhovor s Matejem Šandorem: Jak koalice v Praze 4 zpackala prodej 4-Energetické

25. 07. 2019 | 4 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Praha 4 se již potřetí  pokusila prodat svou společnost 4-Energetická, která je hlavním dodavatelem tepla na území Prahy 4. Nevyšlo to ani tentokrát, přestože byla soutěž pečlivě a profesionálně připravena. Na důvody nezdaru jsme se zeptali Mateje Šandora, bývalého pirátského radního pro majetek MČ Praha 4, který přípravy vedl.

matej sandor-4EN

Jsi právník, specializuješ se i na výběrová řízení a tato soutěž určitě nebyla první, kterou jsi připravoval. Jaké máš v oboru zkušenosti?

Jedna z oblastí, na kterou se specializuji, jsou výběrová řízení a veřejné zakázky. Za svou profesní praxi jsem odpovídal za více než 1500 výběrových řízení. O výběrových řízeních a nákupech jsem rovněž přednášel např. na VŠE, ale i na českých a zahraničních konferencích včetně cca 15 publikací v odborných recenzovaných časopisech. Byl jsem rovněž členem poroty Fair Sourcing Awards, která hodnotila kvalitu nastavení procesů nákupu ve státních i soukromých společnostech. 

Jaká je historie společnosti 4-Energetická a proč ji MČ Praha 4 prodává?

4-Energetická, a.s. vznikla v roce 2009. Jejím jediným akcionářem je Městská část Praha 4, která do ní vložila svůj majetek z oblasti distribuce a výroby tepla na území Prahy 4. Bohužel špatnou politikou a manažerskými rozhodnutími z minulosti jsme se dostali do stavu, kdy v současnosti 4-Energetická, a.s. potřebuje velké desítky milionů korun na obnovu majetku, do kterého dlouhá léta neinvestovala, a rovněž potřebuje finanční zdroje na další rozvoj. Jedná se o velké množství peněz, které tato společnost nemá a ani pravděpodobně nebude mít k dispozici, a nemá je ani městská část. Navíc se ze společnosti stal v podstatě přeprodejce tepelné energie. Velkou část tepla kupuje od jiných dodavatelů, přidává k tomu svoji marži a pak ji dál dodává koncovým uživatelům. Pro zachování a zlepšování kvality služeb pro občany nám proto připadalo jako nejlepší řešení najít pro 4-Energetickou silného partnera, který ji bude umět dál rozvíjet.

Toto nebyl první pokus prodat 4-Energetickou. Kde vidíš příčinu minulých nezdarů?

Jednalo se už o třetí pokus. První pokus proběhl v letech 2015-2016, druhý v letech 2017-2018. Nechci příliš kritizovat své předchůdce, ale oba předchozí pokusy byly šité horkou jehlou. Potenciální zájemci nevěděli jaké budou konkrétní podmínky převodu, nebyla připravena veškerá dokumentace k převodu a neexistoval zde ani odborný znalecký posudek oceňující hodnotu prodávané společnosti. Bylo k dispozici pouze ocenění majetku společnosti a ocenění společnosti, které nebylo ve formě znaleckého posudku. Minimálně jeden z těchto dvou pokusů pak provázela procesní pochybení v rámci realizace soutěží. Všechny tyto skutečnosti následně vedly k pochybnostem zastupitelů, kteří nakonec prodej v prvních dvou soutěžích odmítli.

Jak vypadala příprava výběrového řízení tentokrát? 

Našim cílem bylo připravit kvalitní a transparentní podmínky soutěže, což se nám myslím povedlo. 

Nechali jsme si vypracovat znalecký posudek k ocenění akcií společnosti, abychom konečně věděli jaká je její hodnota. Rovněž jsme vyhlásili soutěž nejen na úřední desce, ale i v obchodním věstníku, abychom oslovili co nejširší okruh potenciálních zájemců. Zveřejnili jsme veškerou dokumentaci k soutěži a každý potenciální zájemce tak dopředu věděl, jaká jsou hodnotící kritéria včetně přesné textace všech smluvních dokumentů, které by se následně s vybraným zájemcem podepisovaly. Každý případný zájemce tak měl jasnou informaci o tom, za jakých podmínek bude tuto společnost kupovat, pokud by v soutěži uspěl.

V rámci nastavení kvalifikačních a hodnotících kritérií nás nezajímala pouze kupní cena, ale důležitá pro nás byla i koncová prodejní cena tepla konečným odběratelům. Naší podmínkou bylo, že musí být nižší než dosavadní cena tepla. Požadovali jsme také garanci této ceny minimálně po dobu 5 let s možností navyšování pouze o inflaci. Důležitá byla pro nás také otázka ekologie ,(požadovali jsme, aby nedošlo k navýšení emisí na území MČ Praha 4)  a také stabilita potenciálního partnera. Proto jsme nastavili požadavek na obrat v odpovídající výši, abychom pro 4-energetickou získali ekonomicky silného partnera, který bude zároveň přímo výrobcem tepelné energie. 

Proč tedy musela být soutěž nakonec zrušena?

Obdrželi jsme žádosti o účast, tedy přihlášky do soutěže, od dvou velkých společností s dobrou pověstí v oboru. Obě by určitě byly pro 4-Energetickou přínosem. Bohužel jedna z nich nakonec nabídku nepodala a druhá společnost ji podala s chybou, takže musela být vyřazena.

Co bylo příčinou nezdaru soutěže?

Domnívám se, že tomu výrazně přispěl laxní přístup nového radního pro městské společnosti Jana Hušbauera za ANO, který pro zdárné dokončení soutěže nevyvíjel v podstatě žádnou aktivitu. Oba zájemci měli mít na přípravu nabídky podle původního záměru čas zhruba jeden měsíc. Místo toho dostali pouze několik dní. Nové vedení radnice jim totiž dalo podepsané smlouvy o mlčenlivosti, na jejichž základě jim měl být umožněn přístup k důvěrným informacím o 4-Energetické, a.s., potřebným pro podání nabídek, se zbytečnou časovou prodlevou. To podle mne vedlo k nedostatku času na přípravu kvalitní nabídky.     

Jaký další vývoj očekáváš? 

Pro 4-Energetickou, a.s. je špatné, že tato soutěž nedopadla. Přišla tak o možnost získat silného partnera pro zajištění dalšího rozvoje. Negativní zpráva je to samozřejmě i pro obyvatele Prahy 4, protože tím ztratili možnost zkvalitnění služeb v oblasti dodávek tepla. S další strategii pro 4-Energetickou musí přijít stávající vedení radnice a já se o to na zastupitelstvu určitě budu zajímat. 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Piráti Praha 4

Štítky: #energetika #Matej Šandor #Praha #Praha 4 #rozhovor

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.