Kauzy

Proč Piráti nepodpořili některé z navržených na státní vyznamenání, a koho sami navrhují?

09. 07. 2019 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Následující článek nabízí přehled osobností, které Piráti navrhli na státní vyznamenání z rukou prezidenta republiky a zároveň zdůvodňuje nepodpoření některých navržených osobností ze strany poslanců České pirátské strany.

kolaz vyznamenani

Přehled návrhů Pirátů na propůjčení a udělení státních vyznamenání

Ve středu 19. června 2019 Poslanecká sněmovna rozhodovala o návrzích na státní vyznamenání, které následně ve formě usnesení poslala ke schválení prezidentovi České republiky. Poslanci Pirátů letos navrhli a/nebo si osvojili (tzn., podpořili v Podvýboru pro státní vyznamenání návrh někoho jiného) celkem devět osobností: Prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, PhD., DSc. (schváleno); PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (schváleno); Karel Kovář (neschváleno); Petr Nutil (neschváleno); Adam Ondra (schváleno); Tomáš Mikolov (neschváleno); Genmjr. Josef Ocelka IM (schváleno); Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc. (schváleno); Plk. Ing. Jaroslav Priščák Ph.D. (schváleno).

Z těchto devíti navržených bylo šest návrhů schváleno Poslaneckou sněmovnou a postoupeno na Hrad.

Prof. JUDr. PhDr. Leopoldu Jaroslavu Pospíšilovi, PhD., DSc. byla navržena medaile za zásluhu v oblasti vědy (1. stupeň)

Emeritní profesor Yaleovy univerzity, právník a antropolog. Narodil se a vyrůstal v Olomouci. V době II. světové války se aktivně zapojil do protinacistického odboje. Po osvobození studoval práva na Karlově univerzitě v Praze. V Únoru 1948 se účastnil pochodu vysokoškoláků na podporu prezidenta Edvarda Beneše proti přijetí diktátu KSČ. Počátkem března 1948 utekl před zatčením do Německa, kde se stal mluvčím československých studentů v emigraci. V roce 1949 vycestoval do USA. Roku 1984 byl jmenován členem americké National Academy of Sciences. Ve dvou funkčních obdobích byl také prezidentem kanadsko-americké Společnosti Čechů a Slováků pro vědy a umění, která sdružovala naši vlasteneckou inteligenci v emigraci (v této funkci mj. navrhoval Jaroslava Seiferta na udělení Nobelovy ceny). Působil i jako poradce amerických prezidentů pro otázky lidských práv. Od roku 1989 se do České republiky pravidelně vrací a přednáší na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. Získal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru společenských věd (Nadační fond na podporu vědy).

PharmDr. Zuzaně Holubcové, Ph.D. byla navržena medaile za zásluhy v oblasti vědy (3. stupeň)

Významná vědkyně, která učinila značné objevy v oblasti reprodukční medicíny. Jako první na světě nafilmovala na video, co se děje uvnitř lidského vajíčka, když se připravuje oplození. Díky jejímu výzkumu bude možné lépe zjistit kvalitu ženského vajíčka a přesněji načasovat umělé oplodnění.. Výsledky jejího výzkumu zveřejnily vědecké časopisy Science a Nature Cell Biology. V současnosti pracuje v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Karlovi Kovářovi byla navržena medaile za zásluhy v oblasti kultury, školství a výchovy (3. stupeň)

Známý youtuber, vloger a moderátor. V současnosti má na svém YouTube kanále přes 750 000 odběratelů. Od ostatních českých youtuberů se liší tím, že probírá aktuální společenská témata, politiku, odvrácenou stranu sociálních sítí či například nebankovní půjčky. Jeho tvorba se zakládá na infotainmentu (propojení informací a zábavy, které má většinou za cíl vzbudit určité emoce) a pomocí videí se snaží bořit předsudky ve společnosti. V roce 2016, 2017 a 2018 vyhrál ocenění videobloger roku v anketě Czech Blog Awards. Časopisem Forbes byl označen za 17. nejvlivnějšího Čecha na sociálních sítích v roce 2016. V roce 2017 dostal jako jeden ze tří mladých evropských youtuberů možnost vyzpovídat předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera. V roce 2017 také vydal knihu nazvanou Ovšem. Jedná se o soupis autobiografie, příběhů, básní, a především proslavení díky YouTube. Mimo jiné funguje jako jeden z moderátorů v interaktivní talk show s názvem V centru na Televizi Seznam. V roce 2019 navázal spolupráci se společností Člověk v tísni, s níž připravil pětidílnou sérii Kovyho mediální ring. Jedná se o edukační videa v rámci programu Jeden svět na školách a Kovy se v nich věnuje tématu mediální gramotnosti.

Petrovi Nutilovi byla navržena medaile za zásluhy v oblasti školství a výchovy (3. stupeň)

Český žurnalista, grafik a autor literatury faktu. Narodil se v Jablonci nad Nisou a prožil spoustu let v Liberci. V roce 2015 založil projekt Manipulátoři.cz, publicistický web, zaměřený na média, internetové hoaxy a konspirace. Projekt podporuje nezávislé, otevřené myšlení za účelem otevírání kritické debaty o společenském a politickém dění v souvislostech České republiky. V roce 2017 byl projekt nominován na cenu Křišťálová lupa (ceny českého internetu) v kategorii Obsahová inspirace a obsadil 6. místo. V roce 2018 byl v soutěži Křišťálová lupa nominován na cenu České televize v kategorii Veřejně prospěšná služba, ve které obsadil rovněž 6. místo. Petr Nutil je mimo jiné angažován jako člen expertní rady Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku a napsal knihu Média, lži a příliš rychlý mozek, která vyšla na jaře 2018.

Bc. Adamovi Ondrovi byla navržena medaile za zásluhy v oblasti sportu (3. stupeň)

Lezec, který se již ve dvanácti letech (rok 2005) zařadil mezi deset nejlepších světových lezců na obtížnost, a trojnásobný mistr světa. Přes deset let vede žebříčky skalních lezců a světová média jej nazývají českou senzací sportovního lezení. V září 2017 jako první přelezl novou nejtěžší cestu světa Silence a opět tak posunul hranice lezení. V letech 2007-2018 byl desetkrát nominovaný na ocenění Salewa Rock Award, které pětkrát získal. Je držitel ceny Jiřího Gutha-Jarkovského za rok 2017, nejvyššího ocenění Českého olympijského výboru. Jednoznačně buduje dobré jméno českého sportu v zahraničí a to v oboru, který se netěší velké záři reflektoru.

Tomáši Mikolovi byla navržena medaile za zásluhy v oblasti vědy (3. stupeň)

Patří mezi nejuznávanější vědce umělé inteligence. Spolupracoval s Google i Microsoftem v oblasti modelování jazyka. Vynalezl word2vec model, který dokáže převést slova do vektorové podoby. Je jedním z vědců, kteří stojí za skokovým zdokonalením Google překladače. Jeho počiny značně pomohly automatickým překladům.

Genmjr. Josefu Ocelkovi D.F.C. byl navržen IM Řád Bílého lva (vojenské skupiny, III. třída)

Třetí československý velitel bombardovací °Třistajedenáctky° patřil k největším postavám československého letectva ve 2. světové války doslova i obrazně.  Zemřel při nehodě na letišti r. 1942. K tragické havárii W/C Josefa Ocelky došlo 21. července 1942 na letišti Brize Norton, kde se seznamoval s různými typy vícemotorových letounů. Při zkušebním letu totiž krátce po startu zachytil křídlem o střechu hangáru a zřítil se. On i dva civilní zaměstnanci, kteří se nacházeli na palubě, byli na místě mrtvi. 

Prof. RNDr. PhDr. Heleně Haškovcové, CSc byla navržena medaile za zásluhy v oblasti vědy, výchovy a školství (1. stupeň)

Bioložka a filozofka je první profesorkou lékařské etiky u nás. Zasloužila se o vznik samostatného oboru lékařská etika a napsala také první učebnici tohoto oboru, která je opakovaně vydávána a řadu dalších publikací. Je spoluautorkou prvního etického kodexu Práv pacientů u nás. Hlavními tématy jejího odborného zájmu jsou práva pacienta, pravda na nemocničním lůžku, informovaný souhlas, sociální gerontologie a problematiky umírání a smrti (thanatologie). Svou činností zahájila novou dobu v přístupu k umírajícímu člověku. V rámci své profese vychovala stovky mladých lékařů a studentů jiných profesí.

Plk. Ing. Jaroslavu Priščákovi Ph.D. byla navržena medaile za zásluhy v oblasti sportu (1. stupeň) 

Mistr Československa v trojskoku v letech 1982-1983 a pak plno dalších kovů při mistrovství Československa v atletických disciplínách. Hlavně je ale 18 let ředitelem Armádní sportovní centrum Dukla. Za jeho vedení se z Armádního sportovního centra stalo plně profesionální centrum, s vysoce odborným přístupem vedení, o jehož kvalitě svědčí především výsledky reprezentantů České republiky, z nichž velká většina pochází a trénuje právě na Dukle. Uveďme jen z posledních let například jména Ledecká, Špotáková, Synek, Kulhavý, Hlaváčová, Samková, Hilgertová.

Zdůvodnění nepodpoření některých navržených ze strany Pirátů

Bohumil Laušman 

Životní příběh Bohumila Laušmana je komplikovaný - vrcholný politik za 3. republiky, důležitý aktér v době února 1948, emigrant ve Vídni a nakonec politický vězeň. Případ jeho únosu StB z Vídně zpět do Československa je široce známý a jeho utrpení v komunistických žalářích nepochybné (včetně podezřelých okolností jeho úmrtí). Piráti ovšem ve svém rozhodování zohlednili především Laušmanovu dějinnou úlohu předsedy sociální demokracie, který nevedl svou stranu ke konfrontaci s hrozící komunistickou totalitou, do jisté míry přispěl k faktu, že sociální demokraté nekoordinovali svůj postup s ostatními demokratickými stranami v pohnutých dnech nepodařené demise a podařeného převratu v únoru 1948, a dokonce ještě zasedl v první poúnorové Gottwaldově vládě nastupující diktatury. Laušmana lze tedy vnímat především v širším kontextu selhání demokratické politické reprezentace, které umožnilo pád vratké třetí republiky a nastolení komunistické hrůzovlády. Proto nemohli hlasovat ve prospěch vyznamenání Řádem T. G. Masaryka.

Ignátz Duda

V tomto případě byl padlý vojín z 1. světové války navržen na vyznamenání svým pravnukem s tím, že "každý ztotožněný voják by měl být oceněn". Tento přístup nepovažují Piráti za opodstatněný a udržitelný; upozorňujeme, že právě po 1. světové válce se prosadil kult "neznámého vojína", který oslavuje onu anonymní masu padlých jednotlivců a jejich osudů a dostává se mu těch nejvyšších poct  za neznámého si každý může dosadit toho svého prostého vojína, což je smysluplnější metoda úcty, než jednomu každému dohledanému ze statisíců padlých udělovat metál.

JUDr. Oldřich Lichtenberg

Muzikálový producent (spolumajitel Divadla Broadway /33%/, spolumajitel /spolu s Michalem Davidem/ produkční společnosti Cleopatra Musical), který je zároveň jedním z nejúspěšnějších představitelů muzikálové produkce v Česku a zároveň mu patří čelní místo v žebříčku vlivných lidí tuzemského showbyznysu. Jeho vliv v oblasti showbyznysu je ovšem posilován jeho politickými  kontakty, především u ČSSD. Spolupodílel se například na úspěšných volebních kampaních ČSSD již v 90. letech, kdy dodával tzv. “za slevu" např. Michala Davida. Podle Pirátů je ale problematické především jeho propojení s jedním z nejvlivnějších lobbistů Miroslavu Janstovi. Jansta byl členem dozorčí rady Divadla Broadway v letech 2001-2018. Lichtenbergova manželka, Helena Lichtenbergová, je spolumajitelkou (spolu s Miroslavem Janstou) creperie U Slepiček s.r.o. v Průhonicích (50%/50%). Tento návrh nakonec nebyl podpořen ani Poslaneckou sněmovnou. 

Pplk. v. v. Tichomir Mirkovič

Životní příběh Tichomira Mirkoviče představuje bezesporu velmi zajímavou cestu, během které musel čelit různým nástrahám. V poslední době se ovšem objevili kontroverzní informace, které jeho zajímavý příběh poněkud narušují. Mirkovič se narodil na Prachaticku v Čechách srbskému otci a české matce. Od dvou let žil v Jugoslávii. Účastnil se jugoslávské partyzánské války (osvobozování Bělehradu, tažení na Chorvatsko). Během války byl třikrát zraněn. Po válce byl poslán studovat do Československa. Od roku 1946 žije v Praze. Vyučil se a pak vystudoval Vysokou školu politických a hospodářských věd Univerzity Karlovy - filozofickou fakultu. V 50. letech byl ze školy podmínečně vyloučen v souvislosti s politickou roztržkou s Titovou Jugoslávií. V 60. letech se nicméně vypracoval do kontrolního výboru Národního výboru na Praze 10. Po r. 1968 byl ovšem degradován. V roce 1968 byl vyhozen z práce (odmítl podepsat souhlas s pobytem vojsk), na protest vystoupil ze Svazu protifašistických bojovníků. Je složité zpochybňovat jeho příběh i s ohledem na to, že byl připomenut projektem Paměti národa. Nicméně důvěryhodný zdroj, pod podmínkou anonymity, potvrdil, že některé části jeho životního příběhu nejsou pravdivé. Jednak nebyl partyzán, ale naopak sloužil kolaborantskému režimu Milana Nediče v Srbsku  (mimo jiné předseda vlády v letech 1941-1944). Dle našich informací Mirkovič dokonce potvrdil svou účast u poprav civilistů, byť údajně pouze střílel do vzduchu. Anonymní zdroj rovněž rozporoval pravost Mirkovičovy fotografie z roku 1945, kterou předkládal projektu Paměti národa. Jedná se o velmi kontroverzní zjištění, nicméně jeho definitivní ověření je složité. Proto nemůžeme podpořit vyznamenání tohoto muže. 

MUDr. Jiří Mašek

Zásluhy, za něž byl poslanec Jiří Mašek navržen na Medaili Za zásluhy, Piráti nesoudí; principiálně ovšem odmítají, aby byl dekorován aktivní politik, zvláště jde-li o návrh zákonodárného sboru, jehož je dotyčný členem. Zavedení takové praxe by bylo z hlediska politické kultury negativní. Tento návrh nakonec nebyl podpořen ani Poslaneckou sněmovnou.

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. 

Dlouholetý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v letech 2001−2007 a v letech 2010−2018. Je rovněž vědcem, který se věnoval výzkumem polymerů. V roce 2001 se stal ředitelem Centra polymerních materiálů Fakulty technologické UTB ve Zlíně. V letech 2005−2009 vykonával funkci prezidenta mezinárodní instituce Polymer Processing Society se sídlem v New Yorku. Jediná problematická záležitost vůči této osobě spočívá v tom, že v roce 2014 se z pozice rektora UTB Báti ve Zlíně nepřipojil k bojkotu rektorů a přijal pozvání Miloše Zemana na slavnostní udělování státních vyznamenání. Tehdy stejně jako v dalších letech Miloš Zeman nepozval na tuto událost vybrané rektory (se kterými měl osobní při) a ostatní rektoři tak solidárně rovněž na tuto událost nepřišli. Výjimkou byl právě Petr Sáha a rektor VUT v Brně 

Ing. Josef Kalbáč

Josef Kalbáč pracoval po roce 1989 jako přednosta Okresního úřadu ve Strakonicích nebo jako ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mezi léty 2003-2008 byl Senátorem za KDU-ČSL. Kalbáč se “proslavil” především v průběhu prezidentských voleb v r. 2008. Stal se totiž jednou z důležitých osob těchto voleb, ve kterém podporoval Václava Klause (KDU-ČSL neměla svého kandidáta, většina jeho kolegů ovšem podporovala spíše J. Švejnara). Kalbáč byl u incidentu, během kterého se u voleb na toaletách setkal s mladíkem, který mimo jiné řekl "jestli bude zvolen Václav Klaus, bude to mít důsledky pro celou KDU–ČSL včetně Josefa Kalbáče" (tzv. záchodková aféra). Ze schůze, během které se volil prezident v prvním kole, nakonec odešel. Podle všeho jeho hlas chyběl k tomu, aby byl Klaus zvolen již v prvním kole. Nakonec byl  později Klaus zvolen a v březnu 2009 se Josef Kalbáč stal jeho poradcem. Kromě toho, že byl dlouhá léta aktivní ve službě veřejnosti (tj. politice), není ve zdůvodnění (návrh vzešel od vlastní strany) nic, co by specificky opodstatňovalo státní vyznamenání. Tento návrh nakonec nebyl podpořen ani Poslaneckou sněmovnou.

Václav Zapadlík

Čerstvě zesnulý malíř a kreslíř automobilů - nepochybně ve svém oboru špička (např. autor poštovních známek), otázka je, zda je jeho mistrovství v této disciplíně skutečně dostatečné pro státní vyznamenání. Je třeba zvážit i jeho nedávné úmrtí. U této osobnosti měli Piráti volné hlasování.

Ing. Josef Bartoněk

Josef Bartoněk byl jedním ze zakladatelů Sdružení místních samospráv ČR (2009-2013 předseda), starostou Osvětiman a v pozdějších letech člen hnutí STAN, za kterou např. kandidoval v roce 2013 do Poslanecké sněmovny. Předtím v roce 2008 neúspěšně kandidoval do Senátu za Nezávislí starostové pro kraj (předchůdce STAN). Podle navrhovatele se zasloužil o posilování práv a postavení samospráv a jejich financování. V roce 2007 se podílel na přípravě nového zákona o financování měst a obcí − jeho snaha dospěla ke zdárnému konci v podobě novelizace rozpočtového určení daní. V roce 2018 zemřel v 58 letech. Je otázka, zda jeho celkový přínos v oblasti rozvoje místních samospráv je skutečně na vyznamenání. Ovšem s ohledem na jeho předčasné úmrtí je přípustné si jeho činnost připomenout právě vyznamenáním. Tento návrh nakonec nebyl podpořen ani Poslaneckou sněmovnou.

Emir Kusturica

Pouze z hlediska uměleckého je návrh na vyznamenání Emira Kusturici zcela opodstatněný a pokud bychom na něj nahlíželi pouze touto optikou, tak by stanovisko bylo jednoznačně doporučující. Navíc zde rezonuje i jeho spojení a vztah k ČR prostřednictvím jeho studií na FAMU, které jeho potenciální vyznamenání podporuje. K České republice se stále hlásí. Problém, a to výrazný, vidíme v jeho společensko−politických postojích ať už to v rámci západního Balkánu, ale především ve vztahu k režimu vládnoucí v Rusku (především obhajoba Krymu, politiky Vladimira Putina, zahraniční politiky Ruska atd.). Osobu, kterou zvažujeme na vyznamenání, hodnotíme jako celek za jeho životní integritu, přínos a také společenské postoje. Proto je nutné v případě Kusturici zohlednit i jeho politicko−společenské názory, které ne plně konvenují s Pirátskými a proto jsme návrh na jeho vyznamenání nepodpořili. 

František Poukar 

Vystudován na brněnském vysokém učení technickém později ukázal velký potenciál jako hlavní inženýr výstavby dukovanské elektrárny. Také pracoval spolu s Františkem Hezoučkým pracoval na jaderné elektrárně Temelín, bohužel se však nedočkal spuštění Temelína.  František Poukar začínal na velkých vodních dílech, jeho pomníkem jsou ale chladící věže jaderných elektráren, tyčící se nad českou krajinou. Temelín už nestačil dokončit, zemřel v roce 2000 před spuštěním prvního reaktoru. Medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy, hospodářství a techniky (1. stupeň)  navrhl komunistický poslanec a předseda KSČM Vojtěch Filip. Piráti se v tomto případě zdrželi zejména proto, že František Poukar byl aktivním komunistou. Návrh byl Sněmovnou schválen.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Nela Chudová/Redakce

Štítky: #Česká Pirátská strana #vyznamenání

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.