Reportáže

Ivan Bartoš: ANO by mělo reagovat na problematickou osobu Andreje Babiše

26. 06. 2019 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Předseda České pirátské strany poskytl rozsáhlý rozhovor serveru Aktualne.cz, který vám nyní Pirátské listy přinášejí v plné nezkrácené verzi.

ivan-dvere-main

Pokud by vláda Andreje Babiše nedostala důvěru Poslanecké sněmovny, jaké následné první kroky byste udělal vy a vaše strana?

ANO by mělo v případě vyslovení nedůvěry reagovat a problematickou osobu Andreje Babiše na postu navrhovaného premiéra vyměnit a znovu požádat sněmovnu o důvěru. Ostatně mi prezident Zeman již před rokem sdělil, že kdyby ANO nabídlo jiného kandidáta, tak on by ho pověřil.

Pokud by ANO, které nese velký kus odpovědnosti za aktuální situaci, vyměnilo Andreje Babiše,  je zde šance, že by vláda mohla získat podporu od současných koaličních partnerů, ale třeba i některých opozičních stran, pro které byla již před více než rokem hlavním problémem účasti nebo podpory vlády osoba trestně stíhaného premiéra. Tím by se situace výrazně odblokovala. 

Pokud by Andrej Babiš trval na tom, že bude v čele vlády, cestou je podle nás úřednická vláda a předčasné volby v nejbližším možném termínu.

S jakým konkrétním návrhem byste se obrátil na prezidenta republiky, a jaký postup byste od něj očekával nejvíce?

Očekával bych od prezidenta, že bude v takto důležité chvíli neprodleně konat. Jen nerad bych viděl, že by se tu opakoval stejný scénář z minulého roku, kdy první vláda současného premiéra nezískala důvěru. V přímém přenosu jsme tu téměř půl roku sledovali umělé prodlužování vládnutí Andreje Babiše a tím i provizorní situace výkonu moci nad státem. Bohužel takový vývoj by dost závisel na tom, jak moc by se chtěl pan prezident opájet svou důležitostí v nastalé situaci.

Upřednostňoval byste variantu, aby byl premiérem jiný politik, nominovaný hnutím ANO, nebo byste byl pro jinou variantu? Jakou, a byla by mezi nimi možnost, že byste usiloval o post premiéra vy, nebo případně kdo jiný?

Ano, jak jsem odpovídal již u první otázky, pokud by hnutí ANO Andreje Babiše na postu navrhovaného premiéra vyměnilo a znovu došlo k požádání Sněmovny o důvěru, přišlo by mi to jako nejprůchodnější varianta, která by zároveň mohla otevřít cestu podpoře vládě i u jiných sněmovních stran, ne jen současné vládní konstelace. 

Piráti před sněmovními volbami veřejně představili povolební strategii, ve které jasně definujeme naše podmínky a priority. Tuto strategii chápeme jako slib voličům a dle ní bychom i v tomto případě postupovali. Kromě trestně stíhaného premiéra nám v podpoře této vlády bohužel brání i nadpoloviční většinové zastoupení hnutí ANO ve vládě.

Dovedete si představit možnost, že by vaše strana byla součástí vlády, ve které by bylo zastoupeno hnutí ANO bez Andreje Babiše? Nebo jakou vládní koalici byste upřednostňoval?

My jsme naprosto seriózně vstoupili do jednání o vládě již po volbách. Bohužel naše podmínky vstupu do vlády, její podpory či tolerance, nebyly vzhledem k výsledkům voleb pro nejsilnější ANO akceptovatelné. Zásadní podmínky pro podporu vlády  byly: vláda, ve které nejsou nebo se neopírá o SPD a KŠCM, vláda kde nejsou osoby s problematickým profilem ve střetu zájmů, ale i vláda kde nemá většinu hnutí premiéra Babiše. Ostatní otázky jsou programového rázu a míří na kompetence případných navrhovaných ministrů.

Máte případně nějakou nabídku pro ČSSD za to, že by nepodpořila pokračování vlády Andreje Babiše? Jak by tato nabídka zněla? Případně, co z programu vaší strany byste zařadil do programu vlády, pokud by vaše strana byla její součástí?

Politika pro nás není handl a rozhodně je to vždy na rozhodnutí každé strany, jak se k problémům postaví a jak své postoje vysvětlí svým voličům. Já jsem se s ministrem Hamáčkem jako jediný z opozice po vyhlášení záměru vyslovit vládě nedůvěru sešel a situaci jsme diskutovali. ČSSD se rozhodla vládu stále podporovat. Je to její vizitka a její zodpovědnost. My na programových věcech se sociální demokracií spolupracujeme tam, kde jsme ve shodě. Pokud slepě podporují a obchodují věci ve prospěch agrofertizace ČR, tak politicky ostře zasahujeme. Naší nabídkou je transparentnost, věcnost v řešení problémů lidí, kvalitní analýza problémů a zejména dopadů a férovost. To u Andreje Babiše rozhodně nenaleznou. Což sami moc dobře vědí.

Pokud by se na vládě podílela vaše strana, jaké první změny by občané uviděli, pocítili, a čeho konkrétně by se týkaly?

Naším cílem je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Máme jasný program pro toto volební období a dvacet priorit, se kterými jsme šli do voleb. Z nich některé se nám již podařilo prosadit i z opozice a na některých dále pracujeme a snažíme se je protlačit legislativním procesem.

Například zrušení výjimek z registru smluv pro státem ovládané podniky jako je ČEZ, ČEPS, či České dráhy jsme v minulém týdnu definitivně prosadili a zákon začne brzy platit. Předložili jsme ale také novelu exekučního řádu, kterou vláda nyní blokuje. Návrh se přitom týká téměř milionu lidí napřímo a skrze rodiny téměř ¼ populace, bojujeme za ní dál. Pokusili jsme se zrušit povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot, předložili jsme novelu zákona o státním zastupitelství. Nahráli jsme návrh na zavedení elektronického stavebního deníku, který by konečně zastavil klientelismus v českém stavebnictví a výrazně tak mohl urychlit například výstavbu dálnic v ČR a takto bych mohl pokračovat, bojujeme a prosazujeme, co jsme lidem slíbili, a to i z opozice. 

Co především byste dělali jinak v zahraniční politice? Ať už jde například o migraci, ochranu klimatu, reformy EU apod.?

Členství v EU nám dává bezprecedentní možnost ovlivňovat dění na evropském kontinentě. Toho bychom využívali na maximum. Evropská ekonomika se v následujících desetiletích bude výrazně proměňovat (elektromobilita, obnovitelné zdroje energie, průmysl 4.0) a my musíme na tuto vlnu včas naskočit, ne se jí úpěnlivě bránit. 

Babiš prezentuje národu evropskou politiku jako my vs. oni. Pravda není vzdálenější. 

Je absurdní, že Andrej Babiš, který všude opakuje, jak bojuje proti suchu, v Bruselu zablokuje opatření proti klimatické změně, která se na suchu podílí. To samé v případě migrace, Babiš do novin mluví o tom, jak strašně moc bojuje proti migraci, ale když dojde na lámání chleba, tak by evropské pohraniční agentuře Frontex nechtěl přidávat více peněz ani lidí. 

Faktem je, že současné kauzy dohánějí Babiše i v zahraničí, zvláště v západní Evropě, kde je výrazně vyspělejší politická kultura. Plná Letná byla ve všech světových mediích.

Pokud jde o domácí politiku, co především by vaše strana dělala jinak v oblastech jako je bezpečnost, školství, zdravotnictví, důchody, státní správa?

Ve všech oblastech dominují 3 problémy: a) personální deficity b) chybějící finance c) zprůchodnění modernizace a digitalizace agend. 

Naše školství se není schopné přizpůsobit současnosti, modernizace školství je rozhodně oblast, kam bychom ve vládě napřeli své síly. V oblasti důchodů se musíme připravit na populační výkyv, který nás čeká. Do důchodu nastoupí silné ročníky a na trhu práce je nahradí ročníky slabé. Není únosné, aby veškeré náklady tohoto výkyvu nesla generace narozená okolo roku 2000. Navrhujeme zřídit dobrovolný státní důchodový fond, zaměřit se na efektivitu současné státní podpory důchodového připojištění a především připravit naši ekonomiku na to, aby tuhle zátěž utáhla. S tím souvisí i podpora porodnosti včetně služeb péče o malé děti. Někde se ani tříletí nedostanou do školky. Zdravotnictví, které je financováno podobně jako důchody, čeká to samé a také se na to musíme připravit. Státní správa České republiky je zoufale nevýkonná. Projevuje se to třeba na pomalém tempu stavby dálnic, ale i na špatné správě veřejného majetku, nebo na duplicitních agendách, které vykonává daňová správa paralelně s Českou správou sociálního zabezpečení. Zlepšit fungování státní správy je zřejmě největší politická výzva současnosti, protože to není věc, která by přinesla ovoce během jednoho volebního období. V oblasti bezpečnosti chceme zlepšit spolupráci napříč Evropskou unií a soustředit se na budoucnost - řešení kyberbezpečnosti, lepší ochranu soukromí občanů, kteří jsou pod čím dál větší kontrolou státu a na průhlednost a efektivitu armádních zakázek. 

Pokud jde o ekonomickou oblast, v čem by spočívala v podání vaší strany změna oproti současné Babišově vládě? A jaké první změny byste udělali ve vztahu k podnikatelům a živostníkům?

V programu jsme to řekli jasně. Našim cílem jsou jednoduché a pro všechny srozumitelné daně. První krok by to bylo zastavení 3. a 4. vlny EET a skutečné vyhodnocení efektivity již zavedeného systému. 

Již teď navrhujeme změnu, která by zvýšila daňovou slevu na poplatníka. Ačkoliv platy v ČR průběžně rostou, tato sleva se roky neměnila, takže stát vybírá stále větší procento našeho příjmu. Podle našeho návrhu by každému pracujícímu zůstalo o 5160 Kč ročně více.

V celkové reformě daní prosazujeme sloučení všech složek zdanění práce - zdravotní pojištění, sociální pojištění i daně z příjmu do jediné platby a transparentní rozúčtování na straně státu. Jednotné inkasní místo by mělo být samozřejmostí. Celkové zdanění práce chceme snížit minimálně o 1,6 procentního bodu.

Jaké návrhy zákonů či novely zákonů by vaše strana předložila mezi prvními? Co konkrétně by tyto návrhy změnily?

Pojďme po nejpalčivějších problémech. Problematická je z pohledu České republiky celková nedostupnost bydlení. Zákon o dostupném bydlení je a bude potřeba. Každý rok hledá bydlení nových 150 000 lidí. Obce potřebují mít v zákoně oporu a podporu. Je také třeba zastavit okamžitě dluhový kolotoč vedoucí do exekučních pastí. Je třeba a zatraktivnit pedagogická povolání, a to jak finačně, tak i debyrokratizací celého vzdělávacího systému. Investice do vzdělání a reálně znalostní konkurenceschopnosti našich lidí je zásadní již nyní i do budoucnosti České republiky.

Je nutně potřeba tvrdě pracovat na digitalizaci státu tak, aby Česko nezůstalo na druhé koleji. Už nyní ve Sněmovně máme zákon garantující právo lidí komunikovat se státem digitálně, který vzešel ze společných jednání na mém Výboru pro veřejnou správu. Jsem rád, že brzy si lidé nebudou muset brát dovolenou, pokud potřebují například zažádat o nové doklady. 

V neposlední řadě je nutné důsledně řešit klimatickou změnu a její dopady.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Ivan Bartoš #rozhovor

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.