Odborně

Piráti navrhují vrátit možnost zohlednit dobu studia do výpočtu důchodu

19. 06. 2019 | 4 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Pirátský poslanec Tomáš Martínek podal pozměňovací návrh k zákonu o důchodovém pojištění, v němž navrací možnost osobám, studujícím střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu, aby se jim tato doba při výpočtu důchodu započítala jako tzv. náhradní doba pojištění.

tomas martinek-poloprofil-main

Doba pojištění je jedním z komponentů procentní výměry (tedy části důchodu založené na zásluhovosti) a odráží dobu výdělečné činnosti dané osoby. Náhradní doba pojištění zohledňuje situace, kdy osoba nevykonává z objektivních důvodů výdělečnou činnost (nejčastěji např. z důvodů péče o dítě do 4 let, péče o osobu závislou na péči ve II. III. nebo IV. stupni závislosti, atd.), avšak vzhledem k povaze daných situací je doba (alespoň částečně) započítána.

V roce 2008 byla přijata novela zákona o důchodovém pojištění, která stanovila, že do náhradní doby se započítává pouze studium do 31. 12. 2009. Dnes tak osoba, která studovala ať již částečně nebo úplně až po tomto termínu nemá tuto dobu ve výpočtu důchodu zohledněnou. Piráti chtějí vrátit možnost zohlednit dobu studia do výpočtu důchodu pro všechny.

Navíc pirátský pozměňovací návrh zahrnuje i osoby, které se rozhodly zahájit prezenční studium na vysoké škole v pozdějším věku. „Nově jsme dali možnost uplatnit náhradní dobu pojištění i lidem, kteří na vysokou školu nastoupili v pozdějším věku. Pokud tito lidé studovali standardní dobu prezenčního studia daného programu, nevidíme důvod, proč by se jim to nemělo také započítávat,” říká předkladatel pozměňovacího návrhu Tomáš Martínek.

Návrh umožňuje zohlednit první studium každého stupně studia maximálně do jeho standardní délky. Díky této úpravě není nutné omezovat možnost uplatnění věkem. Návrh tak podporuje i celoživotní vzdělávání. Dále řeší problematickou situaci prezenčních studentů doktorského studia, kteří de facto pracují (vyučují, podílí se na výzkumu apod.), ale tato doba se jim pro důchody nezapočítává.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Martínek

Štítky: #důchod #Tomáš Martínek

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.