Komentáře

Komentář Lenky Kozlové: Kulturní instituce potřebují odbornost a kontinuitu ve svém vedení

17. 06. 2019 | 10 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Vláda odmítla návrh Pirátů zavádějící stabilnější postavení vedoucích kulturních příspěvkových organizací, který měl zavést pořádání výběrových řízení a šestileté funkční období jejich ředitelů. Pirátský návrh přitom lépe definuje postavení ředitelů kulturních příspěvkových organizací, než tomu bylo doposud.

kozlova-main

Považujeme to za nutné, jelikož v současné době záleží setrvání ve vedoucí funkci pouze na vůli zřizovatele, kterým může být Ministerstvo kultury ČR, krajská, nebo obecní rada. Ředitel tak může být odvolán prakticky ze dne na den. Přičemž právě kontinuita a následnost ve vedení kulturní instituce zajišťuje její dlouhodobý rozvoj. Důležitá je též profesní jistota, odbornost daného kandidáta či odpolitizování řízení těchto institucí – toto vše pirátský návrh řeší.

Kulturní instituce by se podle pirátského návrhu nestaly jedinými příspěvkovými organizacemi, které mají pravidla pro výběr a odvolávání svých ředitelů. Podobnými pravidly disponují na všech úrovních například školská zařízení, u kterých se tato pravidla osvědčila a jsou potřebou stálosti ve vedení podobná, jako je tomu u příspěvkových organizací v kultuře.

Samotný návrh ponechává zřizovatelům dostatečný prostor, a zvláště je neomezuje, jelikož jim přiznává možnost po uplynutí šestiletého období výběrové řízení nevyhlásit a ponechat ve funkci stávajícího ředitele. Stejně tak návrh řeší i možnosti, kdy může být ředitel odvolán. To zřizovatelům v případě nutnosti umožňuje dostatečný prostor pro vyřešení daného problému. Pokud však není konkrétní důvod k rychlé změně ve vedení, tak se takový skutek dá považovat za neodůvodněný projev politické zvůle.

Autorka je poslankyně Sněmovny PČR za Českou pirátskou stranu.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Lenka Kozlová

Štítky: #Lenka Kozlová

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.