Reportáže

Linda Matušková: Piráti Europarlamentu nabízejí silné osobnosti, podložené argumenty a liberální přístup

23. 05. 2019 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

PhDr. Linda Matušková, Ph.D. (*1982) je pedagožka, fotografka a podnikatelka. Deset let působila na Univerzitě Palackého v Olomouci jako odborná asistentka, má za sebou řadu zahraničních zkušeností, grantovou a projektovou činnost, aktivně pracovala v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče.
 

linda-matuskova-ep-main

Jaká byla tvá cesta k Pirátům a jak se na své působení zpětně díváš? Kam jako pirát směřuješ?

S Piráty jsem sympatizovala už několik let před tím, než jsem se rozhodla aktivně vstoupit do politiky. Impulzem mi tehdy byl pro mě neveselý výsledek prezidentských voleb. V Pirátech jsem, kromě jejich zásad a principů, viděla hlavně potenciál změny, nového, mladistvého a férového přístupu v politice a šanci na to, že toho Babiše se Zemanem „tam nahoře“ někdo pohlídá… Po parlamentních volbách jsem se na jejich práci zaměřila víc a s napětím a zvědavostí čekala, jestli dokážou splnit, co slibovali. A přesvědčili mě. Do nově vzniklého místního sdružení kroměřížských Pirátů jsme vstupovali společně s mým mužem. A s nadšením jsme se vrhli do komunální kampaně v Kroměříži a uspěli.

Čím se v každodenním životě zabýváš? Jak bys chtěla představit sama sebe voličům, kteří přemýšlí, komu dát svůj hlas? Daří se ti skloubit své profesní působení s prací piráta?

Předchozích 10 let jsem se věnovala roli vysokoškolského pedagoga, již od začátku doktorského studia jsem působila na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jako odborný asistent. Byly to pro mě, mé profesní dospívání a orientaci nejdůležitější roky. Daly mi možnost cestovat po Evropě, přednášet na zahraničních univerzitách, spolupracovat na mezinárodních projektech, setkávat se s mnohými pro mě inspirujícími osobnostmi, myšlenkami, učit se nové věci, poznávat nové přístupy k mé práci a specializaci. Velmi si této životní zkušenosti vážím a byla to ta nejcennější „škola‟, kterou jsem mohla dostat. Vždy říkám, že se ze mě díky tomu stal lehce idealistický kosmopolita amatér. V zahraničí, kde je mezi studenty i univerzitními pedagogy situace velmi odlišná od té naší, jsem pochopila sílu a moc lidského pozitivismu, otevřenosti a víry v sebe sama a své schopnosti. Takto naladění lidé se zdají být neporazitelní, nevyčerpatelní a velmi úspěšní ve své práci.

Moje profesní zaměření skvěle „sedlo‟ do pirátských priorit a témat. Od mého hlavního tématu – dětí v nepříznivé životní situaci, pěstounské péče a celkově sociálně-právní ochrany dětí, jsem se díky životním zkušenostem lehce odklonila k problematice zaměstnanosti maminek na rodičovské dovolené, podpoře jejich návratu do zaměstnání nebo startu vlastního podnikání. Já sama, jako (prozatím) nadšená podnikatelka, zažívám denně na vlastní kůži ne zcela příznivě nastavené podmínky pro ženy, které mají touhu kromě celodenní starosti o prcky také částečně pracovat. A je úplně jedno, jestli pracovat chtějí proto, aby si udržely kontakt se svou profesí, aby si odpočinuly od, řekněme, lehce monotematického života v zajetí dudlíků a plen, nebo třeba proto, že si chtějí nebo potřebují přivydělat k rodičovské podpoře. Životní role mámy nesmí být pro ženu kariérní diskvalifikací a je na straně státu, jaké podmínky maminkám v této oblasti nastaví.

Samozřejmě se i nadále zajímám o další svá profesní témata – školství, rodinnou politiku, virtuální rizika (nejen) pro dětského uživatele.

V jakých oblastech jsi aktivní a v čem bys ráda i nadále pokračovala? Máte jako strana nějaké pozitivní výsledky v regionu, třeba i na bázi vazeb v EU? Jaké šance mají podle tebe piráti v těchto eurovolbách?

Téma, se kterým vstupuji do eurovoleb, je poměrně úzce definované. Podpora žen při návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, případně při startu jejich vlastního podnikání je součástí na evropské úrovni řešené problematiky work-life balance.

Samozřejmě se i nadále zajímám o další svá profesní témata. Aktuálně řeším, jakožto předsedkyně poradní komise Rady města Kroměříže pro oblast školství projekt, který mi už delší dobu, možná od dob studií střední pedagogické školy, kdy jsem měla možnost působit v mateřských školách, leží v hlavě. Jedná se o tzv. „mezigenerační mosty“, tedy aktivity zaměřené na propojení té nejstarší a nejmladší generace. Vzala jsem na svá bedra úkol zpracovat konkrétní plán realizace intenzivní spolupráce mateřských škol a dobrovolníků z řad obyvatel města seniorského věku. Jsem do této myšlenky aktuálně velmi zapálena a doufám, že se mi podaří nejen najít podporu, ale také pilotní školu a od září projekt realizovat. Mou ideou je postupné rozšíření projektu, pokud se ukáže být funkčním, na více školek ve městě a pak třeba i v regionu.

Ráda bych také zavedla ve městě občanské a zájmové vzdělávání občanů, tematické přednášky. Něco málo jsme si vyzkoušeli už před komunálními volbami, kdy kroměřížští Piráti organizovali přednášky na téma zero waste způsobu života. Zajímavých témat je mnoho, a pokud se podají záživnou a praktickou formou, jistě by taková osvětová činnost měla pozitivní ohlas.

Daří se dnes kvalitně využívat možnosti, které nám členství v Evropské unii přináší?

Pokud odpověď vztáhnu na oblast svého působení, skvělou výhodou, kterou nám EU přináší, je program Erasmus+. Díky němu mohou studenti i učitelé cestovat v rámci Evropské unie. Sama jsem se několika výukových pobytů zúčastnila a ačkoliv učitelské pobyty jsou pouze krátkodobé, vždy mi přinesly obohacení a rozhled pro mou práci. Budovali jsme síť spolupracujících pedagogů napříč Evropou, otevíraly se cesty pro budoucí mezinárodní spolupráci, sdělovali jsme si příklady dobré praxe, navzájem se inspirovali.

Berlín, příprava mezinárodního projektu mobility dětí z náhradní rodinné péče.

Berlín, příprava mezinárodního projektu mobility dětí z náhradní rodinné péče
Volby do Evropského parlamentu jsou výzvou, kdy má Česká pirátská strana příležitost reálně ovlivňovat počínání České republiky v tomto orgánu a měnit dosud zažité vnímání práce českých europoslanců. Jak hodnotíš současný stav našeho zastoupení?

Myslím, že Piráti Evropskému parlamentu mohou nabídnout, stejně jako v případě české poslanecké sněmovny, „čerstvý vítr do plachet“, mladistvého ducha a liberálnější přístup v politice. Pirátské priority jsou postavené na v EP tolik potřebné silné argumentaci, pak už je jen třeba jim dodat silné osobnosti.

Osobnost europoslance vnímám jako velmi důležitou, obecně bych totiž zhodnotila české europoslance jako poměrně nevýrazné. Myslím, že nevyužívají plně komunikačního potenciálu své funkce, což může v důsledku vést právě k tomu malému zájmu o EU.

Kde vidíš svou roli europoslankyně, když se ti podaří ve volbách uspět? Na čem chceš především pracovat? Máš představu, s jakými platformami je možné uvnitř parlamentu navázat spolupráci?

Svá témata jsem představovala už v předchozích otázkách. Evropský parlament je členěn na jednotlivé výbory. Já bych se rozhodně angažovala ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL). Nápomocna svým profesním zaměřením mohu být ve Výboru pro lidská práva (DROI) a ve Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT). S ohledem na priority, které s sebou do eurovoleb nesu, mám nejblíže k ALDE, tedy  Alianci liberálů a demokratů pro Evropu. Je ale otázkou, ke které frakci se nakonec úspěšní čeští europiráti rozhodnou přidat.

Jak vnímáš 20 pirátských priorit na evropské úrovni, kde vidíš nejdůležitější body? Proč?

Pirátský program můžu hodnotit z hlediska svého zaměření, v tom případě by mou top prioritou byla oblast work-life balance a rovných příležitostí pro ženy a muže, včetně rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Samozřejmě podporuji princip celoživotního vzdělávání a s tím související možnost svobodného pohybu, studia a pracovního uplatnění v rámci celé EU, volného přístupu k informacím, který se vzděláváním úzce souvisí, svobodného a necenzurovaného internetu. O důležitosti a výhodách zahraničních zkušeností už jsem mluvila. Podstatné je pro mě také téma odpovědného přístupu k životnímu prostředí, odpadů, rozvoje venkova, podpory místního zemědělství, jako hrdá majitelka čtyřnohého parťáka řeším i životní podmínky zvířat, což je aktuálně taky velké mediální téma…

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Česká Pirátská strana #eurovolby #Evropská unie #Evropské volby #Evropský parlament #Linda Matušková #rozhovor #Zlínský kraj

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.