Aktuality

Potíráme korupci: Piráty řízený kontrolní výbor na radnici Brno-střed odhalil další možné nedostatky v zakázkách za 140 milionů

17. 05. 2019 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

U dvou z tří prověřených probíhajících investičních akcí radnice Brno-Střed v celkové hodnotě cca 140 mil Kč bez DPH, je nedostatečně zpracován projekt (prováděcí projekt, výkazy výměr). Tedy dokument, na jehož základě by potenciální soutěžitelé o veřejnou zakázku měli vytvářet své cenové nabídky. Tato skutečnost pak pravděpodobně založila příležitost pro vytvoření korupčního prostředí. Zjištění kontrolníího výboru přicházejí jen krátce po policejním zásahu na úřadě.

monika-lukasova-spilkova

Ve čtvrtek 16. května proběhlo zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Brno-střed. Členové kontrolního výboru vzali jednohlasně na vědomí zprávu opozičních zastupitelů z proběhnuvšího šetření investičních akcí, které jsou městskou částí právě realizovány. Bezprostředně po policejní razii na radnici starosta Vojtěch Mencl požádal členy Kontrolního výboru, aby prověřili probíhající zakázky, které byly předchozím vedením radnice připraveny a realizovány. Jedná se o zakázky v hodnotě cca 200 milionů Kč bez DPH.

Členové kontrolního výboru MČ Brna-střed, konkrétně vedoucí KV Monika Lukášová Spilková za Piráty, Karen Kylbergerová (nezávislá za SPD) a Gabriel Kurtis (Žít Brno), učinili v rámci své činnosti zásadní zjištění. U zakázek, které prozatím nejsou předmětem vyšetřování v rámci kauzy došlo ke sjednání výhody při zadávání veřejných zakázek Brno-střed z března 2019. Konkrétně u dvou z tří prověřených probíhajících investičních akcí v celkové hodnotě cca 140 milionů Kč bez DPH, je nedostatečně zpracován projekt pro výběr zhotovitele (prováděcí projekt, výkazy výměr). Tedy dokument, na jehož základě by potenciální soutěžitelé o veřejnou zakázku měli vytvářet své cenové nabídky.

Tato skutečnost pak pravděpodobně založila příležitost pro vytvoření korupčního prostředí. A to tím způsobem, že soutěžitelé, kteří neměli informace, protože je projekt pro výběr zhotovitele (prováděcí projekt, výkazy výměr) v dostatečné míře neobsahoval, měli ztíženou možnost zúčastnit se soutěže. Soutěže se proto nezúčastnili. Naopak soutěžitel, který by obdržel v zadání chybějící informace, mohl svou nabídku ušít na míru. Vznikla tak situace nízkého počtu soutěžitelů a vytvořilo se tak prostředí s nedostatečnou konkurencí. V důsledku toho mohlo dojít k prodražení investičních akcí.

Položkové rozpočty, které měly být zpracovány v cenách obvyklých podle obecného ceníku RTS jsou chybné v tom, že jednotlivé ceníkové položky jsou nahrazovány netransparentními kumulovanými položkami. Ty nejsou obsažené v ceníku RTS, nebo jsou nahrazeny položkami individuální kalkulace. Tento nedostatek v důsledku způsobí prodražení stavby již ve fázi projektu.

Součástí jedné z prověřovaných investičních akcí je výstavba budovy, jejíž cena je dána pouze souborným výčtem položek, bez bližší specifikace, bez uvedení množství materiálu a dílců. Tento stav mimo jiné zamezuje kontrole hospodárnosti vynaložených nákladů. Uvedený stav rovněž zamezuje řádnému výkonu činnosti technického dozoru stavby.

V projektové dokumentaci jiného prověřovaného projektu jsou i takové zásadní nedostatky, že chybí zakreslení stávajících výtahů a technické řešení výtahů nových. Výměna pěti výtahů je tak v projektu pro výběr zhotovitele (prováděcí projekt, výkazy výměr) řešena pouze pěti soubornými položkami, bez návaznosti na ostatní konstrukce. Tento nedostatek může stavbu nekontrolovatelně předražit, a to mimo jiné i v důsledku více prací.

Je zde snaha kontrolu Úřadu MČ Brno-střed brzdit a protahovat řízení

Uvádíme, že při výkonu kontroly docházelo a dochází k průtahům ve vyřizování požadavků členů kontrolního výboru směřovaných na Úřad městské části Brno střed. Týkalo se to zejména požadavků, které směřovaly k prověření dalších konkrétních nedostatků. Toto vyvrcholilo pokynem tajemníka Petra Štiky omezujícím komunikaci zaměstnanců úřadu s členy kontrolnímu výboru bez jeho vědomí, nebo pouze jeho prostřednictvím.

Kontrolním výborem bylo zjištěno, že i nejlevnější cenová nabídka na zhotovitele stavby, která zvítězila ve výběrovém řízení, obsahuje i tak absurdní položky jako 19 ks interiérových dveří, každé za 56 000 Kč, kdy podle kontrolního rozpočtu byla cena za jedny dveře stanovena na 9 500 Kč nebo 40 ks interiérových dveří, každé za 24 600 Kč, kdy podle kontrolního rozpočtu byla cena za jedny dveře stanovena na 9 390 Kč a další podobné položky.

„Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem přijal kontrolní výbor na návrh opozice po delší diskuzi usnesení, které vedení městské části doporučuje zadat vypracování znaleckých posudků, které prověří výše uvedená podezření. Kontrolní výbor rovněž rozhodl, že chce být účasten zadání znaleckých posudků,“ uvádí předsedkyně KV Monika Lukášová Spilková.

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Boj s korupcí #Brno #Korupce na magistrátu

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.