Reportáže

Michal Šalomoun: Kdo chce zachovat internet, jak ho známe, měl by jít k volbám a volit Piráty

11. 05. 2019 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. (*1974) je advokát se zaměřením na autorské právo a tvůrce odborných publikací a článků týkajících se autorského práva a ochrany osobnosti. Do Evropského parlamentu kandiduje jako nestraník a poradce Pirátské strany na autorský zákon. Pirátské listy proto kandidáta s číslem 13 z Vysočiny důkladně vyzpovídaly.

salomoun-main

Jaká byla tvá cesta ke spolupráci s Piráty?

Cesta k Pirátům byla jednoduchá. Já jsem advokát, který se ve své praxi, ale i publikační činnosti zabývá autorským právem a hlavně kolektivní správou autorských práv. Pokud budete v této oblasti něco dělat a budete se chtít nějak kriticky vůči kolektivním správcům vymezit, tak dříve nebo později rozhodně narazíte na mě. Takže se na mě obrací jednak nešťastníci, kterým OSA nebo Intergram posílají výhružné dopisy, aby zaplatili, nebo i studenti, kteří píší diplomku nebo dizertaci o kolektivní správě, abych jim řekl, co si o tom myslím.

Tak jsem se dostal k Pirátům, nebo spíš oni ke mně. V roce 2013 jsem vyhrál dva spory nad kolektivním správcem OSA u Nejvyššího soudu, kdy se mi podařilo Nejvyšší soud přesvědčit, že lázně jsou osvobozeny od povinnosti platit autorské poplatky za umístění televizorů na pokojích pacientů. Pak mi volal předseda Pirátů Ivan Bartoš, že se musíme potkat.

Na tomto místě bych chtěl uvést, že problém není v tom, že se nemá za použití hudby platit. Za současné legislativy se platit musí, pokud to tedy autor chce, ale problém je především otázka přiměřené odměny a pak taky to, zda kolektivní správci opravdu zastupují ty, za něž vymáhají peníze.

Jak to myslíš?

V minulosti jsem vyhrál nad OSA spor o placení poplatků za umístění televizoru ve sportbaru. Bylo jasné, že tam šly jenom sportovní kanály, kde hudby je poskrovnu a nějaká dramatická tvorba jako filmy a seriály tam nejsou vůbec. Přesto OSA, která v této situaci zastupuje správce DILIA (vymáhá poplatky za dramatická díla) měla v sazebníku, že chce podíl i pro DILIA. Přitom bylo jasné, že žádná dramatická díla, za která se vybíralo, tam být nemohla.

Jaká je tvoje současná spolupráce s Piráty?

Teď za Piráty kandiduji do Evropského parlamentu, pořád funguji jako určitý poradce pro oblast autorského práva.

Čím se v každodenním životě zabýváš? Jak bys chtěl představit sám sebe voličům, kteří přemýšlí, komu dát svůj hlas?

Zabývám se jednak prací, a pak koníčky, jako je sport, včelaření, rybaření. Protože vlastním nějaké pozemky a jsem líný sekat trávu, tak mám i nějaké ovce, které to za mě řeší. Profesně jsem advokát. Takže zastupuji lidi a řeším jejich problémy, v zásadě ve všech oblastech. Dokonce spolupracuji několik let s občanskou poradnou, kde ještě řeším problémy klientů, pokud je nevyřeší poradna. Jsem klasický vesnický advokát, který řeší všechno, co život na malém městě přináší, od rozvodů, sousedských sviňárniček přes aroganci moci až po nezaplacené faktury, nic zvláštního. Ale jsou oblasti, kde lidé jezdí za mnou do Třebíče z celé republiky, abych je zastupoval, i když jsou odjinud, to je právě oblast autorského práva, ochrany osobnosti a směnečného práva. V souvislosti s GDPR jsem taky u několika subjektů pověřencem k ochraně osobních údajů, u několika obcí nebo vysokých škol, jako je JAMU v Brně nebo Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Pokud bych potřeboval na svoje politické aktivity více času, tak bych samozřejmě svoji advokátní činnost omezil.

Daří se dnes kvalitně využívat možnosti, které nám členství v EU přináší?

Ohledně mé profese a hlavně justice vidím spoustu promarněných příležitostí. Jako člen EU máme možnost přístupu k Soudnímu dvoru EU. Tento soud rozhoduje o tzv. předběžných otázkách, kdy vykládá evropské právo, se kterým musí být kompatibilní právo naše. Tuto otázku ale musí vznést český soud, vy to můžete českému soudu pouze navrhnout. Já jsem navrhoval několik desítek předběžných otázek, ale české soudy se většinou bojí tyto otázky předkládat. Naposled mi jedna soudkyně vrchního soudu řekla, že nic podávat nebude, že by se tím ztrapnila. Nechápu proč, upozornit na rozpor českého a evropského práva přece není ostuda, proto ten soud existuje.

Volby do Evropského parlamentu jsou výzvou, kdy má Česká pirátská strana příležitost reálně ovlivňovat počínání České republiky v tomto orgánu a měnit dosud zažité vnímání práce českých europoslanců. Jak hodnotíš současný stav našeho zastoupení? Jakým způsobem mohou pirátské podněty přispět ke zlepšení dosavadní praxe?

Pokud se jedná o oblasti, o které mluvím, tak mám pocit, že snad ty směrnice o autorském právu nikdo nečte. Na začátku máte vždy proklamaci tom, že je třeba chránit autory proto, aby byli odměněni za svoji tvorbu, a tím byli dostatečně zajištění a motivováni k tomu, aby mohli dále tvořit a nás všechny obohacovat svým dílem. OK. Nic proti tomu. Ale proč ty práva tedy trvají 70 let po smrti autora?  

U práv výrobců záznamů jsou zase proklamace o tom, že je třeba chránit jejich investice, aby se jim vrátily. Dobře. Pokud byl filmový materiál drahý a vylisovat desku nebylo jen tak, pak chápu, že doba ochrany byla 50 let. Ale dneska, kdy natočit film může každý na mobilní telefon a nahrávací studio může mít každý v obýváku nebo garáži, tak doba ochrany 50 let už je taky trochu moc, ne?

Pirátské podněty právě mohou upozornit na absurdity, které se při pokusech regulovat internet mohou vyskytnout.

Co bys uvedl jako hlavní argumenty pro voliče, aby se voleb zúčastnili? Má vůbec země jako my šanci nějak zásadně ovlivňovat rozhodování orgánů Evropského parlamentu v počtu 21 českých poslanců?

Pokud chcete zachovat internet, jak ho známe, tak je potřeba se voleb účastnit a volit Piráty. S internetem se každý dennodenně potkává. Přitom je to jediná agenda, o které se při porovnání s ostatními stranami dá říct, že je ryze pirátská.

Počet poslanců je daný, s tím nic neuděláme. Je asi jedno, kolik je tam českých poslanců, ale je potřeba kriticky zhodnotit, jaký je dopad navrhované právní úpravy na praxi, a nevěřit jenom politickým proklamacím a důvodovým zprávám. Je třeba opravdu přečíst konkrétně navrhovaný text a ten podrobit analýze, to samozřejmě vyžaduje vzdělání a zkušenosti. Každý, kdo dokáže domyslet konsekvence nebezpečí a vysvětlit je ostatním, je samozřejmě přínosem. Přičemž v oblasti internetu těžko očekávat, že by byl někdo kompetentnější a zarputilejší než Piráti.

Kde vidíš svou roli europoslance, když se ti podaří ve volbách uspět? Na čem chceš především pracovat?

Já chci pracovat na komplexní reformě autorského práva a zachování svobody internetu alespoň v podobě, jak ho známe. V čem jsem ale opravdu odborník, je autorské právo, které omezuje naši činnost všude, kam se podíváš.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #autorský zákon #eurovolby #Evropská unie #Evropský parlament #OSA

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.