Reportáže

Hynek Melichar: Piráti jsou dynamičtí lidé, kteří rozumí současnému světu. Evropa je potřebuje

07. 05. 2019 | 4 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Mgr. Hynek Melichar, Ph.D. (*1982) je univerzitní pedagog mezinárodních vztahů a bezpečnosti. Těmto tématům se odborně věnuje téměř deset let, má široký přehled v oblasti teroris­mu nebo politického násilí. Problematiku bezpečnostních rizik příležitostně komentuje na kanále ČT24 i v dalších médiích. Na pirátské kandidátce do Evropského parlamentu má číslo 20.

hynek-melichar-main

Jaká byla tvá cesta k Pirátům a jak se na své působení zpětně díváš? Kam jako Pirát směřuješ?

Nedávno jsem oslavil první výročí svého členství u Pirátů. Dá se říct, že tedy patřím stále ještě k nováčkům. Přesto se za ten rok stihla odehrát spousta věcí – v primárkách jsem byl zvolen lídrem kandidátky do komunálních voleb, v nichž jsem byl spolu s pěti kolegy z naší volební koalice zvolen do olomouckého zastupitelstva, stal jsem se předsedou místního sdružení a nedávno jsem se hlasy Pirátů z celé ČR dostal také na kandidátku pro volby do Evropského parlamentu, čehož si vážím.

Čím se v každodenním životě zabýváš? Jak bys chtěl představit sama sebe voličům, kteří přemýšlí, komu dát svůj hlas?

Už téměř deset let působím na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde jsem také vystudoval a získal doktorát. Jsem odborným asistentem na plný úvazek. Odborně se zabývám zejména problematikou mezinárodní bezpečnosti, terorismu a etno-nacionalistických konfliktů. Kromě toho jsem členem olomouckého zastupitelstva, Odborné komise rady města pro vnější vztahy a členem Komise místní části Olomouc-západ, kde řešíme lokální problémy. Jsem vystudovaný politolog, což mi v politice dává jisté výhody.

Máte jako Piráti nějaké pozitivní výsledky v regionu, třeba i na bázi vazeb v EU? Jaké šance mají podle tebe Piráti v těchto eurovolbách?

Co se týká výsledků, v olomouckém zastupitelstvu jsme poměrně krátce, teprve od říjnových voleb. Přesto intenzivně kontrolujeme, hlídáme, pracujeme. Náš zastupitelský klub se schází minimálně jednou za 14 dní bez ohledu na to, zda se zrovna blíží zasedání zastupitelstva, setkáváme se pravidelně s občany i v městských částech. Máme předsednictví finančního výboru zastupitelstva, díky kterému můžeme kontrolovat městské finance. Myslím, že i jako nováčci jsme se stali v olomoucké komunální politice relevantní silou, za kterou jsou a budou vidět výsledky.

Piráti mají v těchto volbách do Evropského parlamentu velké šance. Volební účast a skladba elektorátu bývá v evropských volbách tradičně jiná než v ostatních typech voleb. K evropským volbám často chodí právě liberálněji smýšlející voliči, pokud se nám tedy podaří zaktivizovat pirátské voliče a přesvědčit je, aby k volbám přišli, můžeme tyto volby vyhrát. Každý hlas se počítá.

Výhody členství v Evropské unii převažují nad negativy

Můžeš nám něco říct o zkušenostech spolupráce vedení tvého kraje na eurounijní úrovni? Daří se dnes kvalitně využívat možnosti, které nám členství v EU přináší?

Olomoucký kraj je na úrovni EU reprezentován Zastoupením Olomouckého kraje v Bruselu. Podobná zastoupení mají všechny kraje ČR i jiné evropské regiony. Regionální úroveň je přitom v rámci EU velmi důležitá a řeší se mj. ve Výboru regionů. Jako europoslanec bych se samozřejmě zasadil o to, aby zájmy Olomouckého kraje nebyly ignorovány.

O výhodách členství v EU nemůže být pochyb. Členství ČR v této organizaci napomohlo bezprecedentní prosperitě, kterou momentálně zažíváme. EU je nejsilnějším obchodním blokem na světě, z čehož profitují všechny členské státy. Peníze z evropských fondů vidíme všude okolo sebe, konkrétně na všechny velké investiční akce v Olomouci v poslední době přispěly evropské fondy. Máme otevřené hranice, možnosti studovat a pracovat v zahraničí… Výhod je celá řada a nepochybně převažují nad možnými negativy, mezi něž pro některé možná patří některé směrnice či vyhlášky, které mohou vnímat jako jdoucí proti zájmům ČR.

Volby do Evropského parlamentu jsou výzvou, kdy má Česká pirátská strana, v případě volebního úspěchu, příležitost reálně ovlivňovat počínání České republiky v tomto orgánu a měnit dosud zažité vnímání práce českých europoslanců. Jak hodnotíš současný stav našeho zastoupení?

Piráti jsou dynamičtí mladí lidé, kteří rozumí současnému světu a rozvoji technologií a současně mají nějakou vizi a ctí ideály svobody a demokracie. Mají politické zkušenosti na celostátní či komunální úrovni. Takoví lidé jsou v Evropě potřeba. Čeští europoslanci musí být vidět a slyšet nejen v Bruselu a ve Štrasburku, ale i doma. Jejich voliči musí být informováni o tom, čemu se věnují. Nejsem si jistý, zda to tak přinejmenším u některých našich zástupců v EP momentálně funguje.

Jaký je ve tvém regionu zájem o účast v eurovolbách, která je v ČR zatím tradičně nízká? Co bys uvedl jako hlavní argumenty pro voliče, aby se voleb zúčastnili? Má vůbec země jako my šanci nějak zásadně ovlivňovat rozhodování orgánů Evropského parlamentu v počtu 21 českých poslanců?

Volební účast v Olomouckém kraji byla ve všech třech dosud konaných volbách do Evropského parlamentu vždy mírně pod celorepublikovým průměrem, který v roce 2014 činil pouhých 18 %. Evropský parlament je přitom jedinou přímo volenou, a tedy nejdemokratičtější institucí Evropské unie. Rozhoduje o důležité celoevropské legislativě, která se tak jako na národní úrovni předjednává v parlamentních výborech, kde jsou samozřejmě zastoupeni dle svého portfolia i čeští europoslanci, kteří mají možnost těmto výborům i předsedat. Představa, že se 21 českých poslanců nutně ztrácí mezi svými 730 kolegy, je tedy lichá.

Plenární zasedání všech europoslanců ve Štrasburku, které se koná jednou měsíčně, je pouze „špičkou ledovce“ činnosti EP. Bohužel u nás, ale i v jiných členských zemích, někteří politici Evropskou unii zneužívají jako obětního beránka a vytváří představu, že „Brusel“ je jakási nestvůra, která nám vnucuje správně zakřivené banány a zakazuje nám rum a pomazánkové máslo. Tak to ale není. I my jsme jako Česká republika součástí Evropské unie, i my máme možnost ovlivňovat evropské dění.

Kde vidíš svou roli europoslance, když se ti podaří ve volbách uspět? Na čem chceš především pracovat?

Už jsem zmínil, že bych především využil svých dosavadních odborných znalostí, mezinárodních zkušeností, i rozsáhlé sítě zahraničních kontaktů v oboru mezinárodní bezpečnosti, výzkumu terorismu a etno-nacionalistických konfliktů. Této důležité problematice bych se v rámci EP věnoval a mimo jiné usiloval o členství v podvýboru pro bezpečnost a obranu.

Současně bych se zaměřil na další problematiku, s níž mám bohaté zkušenosti, a tou je, řekl bych, hyperkomercionalizace vědy a výzkumu. Výsledky výzkumu prakticky ve všech vědních oborech si totiž komerčně přivlastňují velké nakladatelské korporace, které z vědy, jež by dle mého názoru měla být co nejsvobodnější a nejdostupnější, vytváří takřka luxusní zboží.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #eurovolby #Hynek Melichar #Olomoucký kraj #rozhovor

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.