Komentáře

Proč Piráti podporují vznik Úřadu evropského veřejného žalobce?

06. 05. 2019 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V roce 2017 se 22 členských zemí  EU rozhodlo ustavit Úřad evropského veřejného žalobce (zkratka anglického názvu je  EPPO). Cílem tohoto kroku má být zvýšení efektivity stíhání případů zneužívání evropských dotací. Činnost by měl zahájit v roce 2021 a vyšetřovat zejména činy většího rozsahu a případy zahrnující území více členských zemí. Bude mít pravomoc jednat s plnou autonomií, aniž by byl vázaný instrukcemi EU nebo členských zemí.

david-frantisek-wagner

S problémem zneužívání dotací se Evropská Unie setkává od okamžiku, kdy začaly fungovat její programy. Proč bylo tedy nutné vytvořit novou instituci? Způsob stíhání takových případů totiž dosud  nebyl příliš efektivní. Při podezření, že se jedná o úmyslné zneužití, může v současné době Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zpracovat podnět, který je podkladem pro podání trestního oznámení. To však musí dále řešit soudní orgány členské země.  Ale pro ni nejsou tyto podněty nijak závazné.

V případě Česka je sice asi 98% dotací bezproblémových, přesto se ale každý rok objevují desítky případů neoprávněného čerpání. Česká republika tak s zaujímá nelichotivé čtvrté místo s podílem nesrovnalostí podvodného charakteru u již uzavřených projektů ve výši 0,88 %.  Před nás se dostalo pouze Slovensko, Itálie a Lotyšsko. Velká většina doporučení OLAF zůstane bez odezvy. V EU se k soudu dostane každé druhé doporučení OLAF, v ČR každé třetí. Efektivitu snižuje zejména to, že české právo nedovoluje použít šetření OLAFu jako důkaz, a české orgány tak musí znovu celé vyšetřování zopakovat, což šetření zpomaluje o celé roky. Je na místě dodat, že Česko je zemí, kde se v dotačních problémech angažuje přímo premiér.

Úřad evropského veřejného žalobce přispěje k transparentnosti

EPPO by měl tedy převzít zejména tu část agendy OLAF, která se týká činů kriminálního charakteru. Měl by mít řídící centrálu v Lucemburku a síť delegovaných veřejných žalobců, kteří budou působit přímo v jednotlivých státech. Ti budou mít místní zaměstnance, povedou vyšetřování podle národního práva a budou moci vznášet žaloby u místních soudů.  Pokud EPPO zahájí vyšetřování, národní orgány by měly ustoupit od samostatného vyšetřování případu a měly by mít povinnost hlásit EPPO podezření z činů poškozujících zájmy EU.

Jedná se o nadbytečnou evropskou instituci anebo o krok, který zásadně pozvedne transparentnost programů v celé Unii? Zdá se, že při vyšetřování podobného druhu kriminality může mít mezinárodní spolupráce zásadní úlohu. Pokud se něco vyšetřuje v nějaké členské zemi, tak zejména v menších zemích je často soudní systém propojen různými politickými či osobními vazbami, které efektivitu celého procesu výrazně omezují.

Nejlepším příkladem je současná česká situace, kde je střet zájmů předsedy vlády jako podnikatele a jako politika evidentní.

Pokud by do diskuzí na české politické scéně mohla sebevědomě vstoupit nezávislá mezinárodní instituce, byl by to blahodárný podnět, který by dodal nové sebevědomí i ostatním českým prokurátorům. Nelze ani argumentovat, že by došlo k ohrožení ohrozilo české suverenity: nový úřad by se staral pouze o zločiny vůči evropským penězům a je jen přirozené a správné, že EU chce jako řádný hospodář zamezit rozkrádání.

Autor je asistentem pirátských poslanců Mikuláše Peksy a Lenky Kozlové. David František Wagner kandiduje jako číslo 12 do Evropského parlamentu.

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: David F. Wagner

Štítky: #David F. Wagner #Evropská unie

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.