Komentáře

Novela antidiskriminačního zákona zlepší vymahatelnost práva

24. 04. 2019 | 12 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Skupina dvanácti poslanců, včetně dvou pirátů Olgy Richterové a Františka Kopřivy, předložila novelu antidiskriminačního zákona. Cílem je zamezit diskriminaci občanů, kteří se mohou svých práv dovolat jen obtížně. V případných soudních sporech novelizace pomůže především seniorům, kteří se podle dostupných dat setkávají s diskriminací nejčastěji. Ať už kvůli nedostatku financí nebo kvůli zdravotnímu stavu, který je odrazuje od soudního řízení.

František Kopřiva

Až 90 % poškozených zcela rezignuje a spravedlnosti se nedovolá. Pokud se případ k soudu dostane, je poškozený většinou slabší stranou sporu. I proto už dnes instrument rozložení důkazního břemene existuje např. v oblasti medicíny, v obchodních sporech či v občanském právu. V současné verzi antidiskriminačního zákona se rozložení důkazního břemene dá aplikovat např. na příslušníky etnických menšin, nikoliv však seniory. Novela zákona jejich postavení srovnává. Nejdůležitější však je, že žalobce vždy musí nejprve dokázat, že došlo k neférovému jednání, a na žalovaném pak je dokázat, že nebylo motivováno nezákonnými důvody. Nejde tedy o zavádění nových právních principů a nezavádí se presumpce viny.

 

V případě tzv. veřejné žaloby, kterou se lze domáhat upuštění od diskriminačního jednání, existují poměrně striktní pravidla. Veřejnou žalobou se nelze domáhat finanční kompenzace a neziskové organizace nemají ani v případě úspěšné žaloby ze soudního sporu žádný finanční prospěch. Zneužití zákona se proto neobávám.  

 

Již přijetí původní verze antidiskriminačního zákona v roce 2009 provázela polemika na téma zneužitelnosti, obavy se ale ukázaly jako plané. V letech 2009–2014 proběhlo dle dat veřejné ochránkyně práv dohromady 17 soudních sporů, kdy se žalobce domáhal finanční náhrady za diskriminaci. Žalobci bylo vyhověno pouze v jediném případě. Naopak v 15 případech žalobce musel zaplatit žalované straně náklady za vedení soudního řízení. Právě hrozba povinnosti hradit náklady protistrany slouží jako dostatečná pojistka proti šikanózním žalobám.

 

Autor je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: František Kopřiva

Štítky: #František Kopřiva #Komentáře

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.