Reportáže

Příštích pět let se bude hrát o naši budoucnost. Piráti umí pracovat aktivně a konstruktivně

05. 04. 2019 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Ondřej Kolek sám sebe vidí jako proevropského liberála, humanistu, technologa vývoje a chemika. Působí jako předseda krajského sdružení Libereckého kraje. Zabývá se otázkami vědy, výzkumu a vzdělávání, kdy uplatňuje své zkušenosti z působení na akademické půdě i v průmyslu. Chce se zasadit o lepší využití digitálních prostředků a méně byrokracie. Do Evropského parlamentu kandiduje ze šestého místa kandidátky Pirátů.
 

Kolek Ondřej

Jaká byla tvá cesta k Pirátům a jak se na své působení zpětně díváš? Kam jako Pirát směřuješ?

Stále věřím, že Pirátem se člověk vlastně rodí. Máte-li kladný vztah ke svobodě, liberálním hodnotám a netíhnete-li ke konzumu a falešným autoritám. A pokud neváháte otesávat svůj vlastní kámen k tomu, abyste pomohli zlepšit svět okolo sebe, pak Vás to k Pirátům přirozeně vede.

Když jsem v r. 2011 přišel pomáhat České pirátské straně, začal jsem od píky, a to v době, kdy strana měla směšné prostředky. Náš krajský rozpočet byl okolo sedmi tisíc korun a z toho jsme hradili celoroční činnost včetně volební kampaně. Už tenkrát jsme to mysleli naprosto vážně, ale lidé se nám často buď smáli, nebo nechápali, kdo jsme a jak si vůbec můžeme myslet, že se někdy prosadíme. Dnes to považuji za klíčovou zkušenost, která mi potvrdila, že se vyplatí tvrdě pracovat navzdory podceňování a nezájmu okolí.

Během roku 2014 jsem se stal postupně 1. místopředsedou, a nakonec i předsedou krajského sdružení, kterým jsem po třetím zvolení dodnes. Mojí metou je úspěšná a živá Pirátská strana, která přinese lidem v Evropě obrodu. A na tom pracuji nepřetržitě sedm let.

Čím se v každodenním životě zabýváš? Jak bys chtěl/a představit sama sebe voličům, kteří přemýšlí, komu dát svůj hlas?

Můj každodenní leitmotiv střídá rytmy práce, která mě živí, politiky a starosti o děti. Ne vždy dělám každý den vše. Moc rád bych napsal knihu, ale není kdy ji dokončit.

Pirátům někteří neprávem vyčítají, že nemají zkušenosti s reálným životem. Pravda je však jiná. Mohu se opřít o skoro třináctiletou praxi výzkumu, vývoje a vedení projektů, a to zejména v průmyslu, ale i v akademické sféře. Během své práce jsem se zabýval monokrystaly a dalšími optickými materiály pro lasery a scintilátory, nanovlákny a tenkými vrstvami např. v oblasti protikorozní ochrany. Dnes se podílím na vývoji silových a sdělovacích kabelů.

Od konce března je ze mě čtyřicátník. Mezitím pirátím 8. rokem. Je to velmi náročné a mnohokrát jsem si sáhl na samé dno svých sil. Vždy mě ale znovu vybudilo nutkání pomoci své zemi.

Mezi své největší zkušenosti však pasuji své dvojnásobné otcovství. Mám dva syny ve věku čtyři a pět let.

Daří se ti skloubit své profesní působení s prací piráta?

Skloubit zaměstnání, politickou práci a roli rodiče je vysilující. Nejde totiž jen o objem věcí, které musíte zvládnout, ale i o množství různých aktivit. Politice jsem de facto obětoval svou profesní kariéru, protože věda a výzkum vyžaduje čas navíc, pokud chcete vyniknout. A všimněte si, že moc nemluvím o volném času pro své soukromé aktivity. Mohu ale říci, že se mi to daří skloubit čím dál lépe.

Naše generace mužů už nemůže počítat s tím, že bude po večerech nahánět blaho národa, doma nehne prstem a automaticky očekává teplou večeři a vyžehlené košile. Svoje děti jsem přebaloval, čtu jim, vodím do školky, žehlím si sám a večeři jsem velmi často vařil já. Ženy se také chtějí realizovat. Už dnes vnímám pozitivní proměny z ryze maskulinního prostředí na vyváženější svět, kde se doplňuje ženský a mužský princip.

Takže mohu zodpovědně říci, že naši nejhalasnější kritici z řad těch, kteří dospěli za komunismu, o skutečném životě a námaze dnešního mladého člověka aktivního ve veřejném prostoru nevědí zhola nic. Na rozdíl od Piráta.

V jakých oblastech jsi aktivní a v čem bys rád i nadále pokračoval? Máte jako Piráti nějaké pozitivní výsledky v regionu, třeba i na bázi vazeb v EU? Jaké šance mají podle tebe Piráti v těchto eurovolbách?

Pro předsedu krajského sdružení je obtížné se ještě tematicky profilovat. Přesto se snažím pomáhat v oblasti vědy a vzdělávání. V kraji jsme aktivní, máme zastupitele v šesti obcích a v Jablonci nad Nisou jsme v radě města. Nemáme však přímou evropskou zkušenost přes našeho zástupce na krajské úrovni. Politická konkurence nás v r. 2016 nepustila do krajských výborů. My se však nedáme a pokud se týká letošních voleb, výrazně zabodujeme. Věřím, že získáme okolo pěti mandátů z jednadvaceti.

Jaký je ve tvém regionu zájem o účast v eurovolbách, která je v ČR zatím tradičně nízká? Co bys uvedl/a jako hlavní argumenty pro voliče, aby se voleb zúčastnili? Má vůbec země jako my šanci nějak zásadně ovlivňovat rozhodování orgánů Evropského parlamentu v počtu 21 českých poslanců?

V roce 2014 byla v Libereckém kraji účast v eurovolbách podprůměrných 17 %. Lidé si často myslí, že volit nemá cenu. Nezájem však nahrává těm, kteří chtějí evropské společenství rozleptat. Spousta lidí mluví o nedostatcích EU. Vnímám je také, a právě proto usiluji o změny k lepšímu. Těžko mohu něco ovlivnit s rukama v kapsách. Pokud chcete, aby toho unie dělala třeba méně, ale mnohem líp, aby se rozhodování přesunulo od Evropské komise na Evropský parlament, tedy blíže k lidem, pokud stojíte o snížení byrokracie digitalizací a jestliže zároveň chápete význam svobody a demokracie, pak jděte k volbám a volte Piráty. Má to cenu.

Plně chápu nespokojenost lidí se současným stavem. Nevidím však cestu v rozbití EU, která je dosud nebývalou zárukou míru mezi zeměmi, jež spolu tisíc let válčily. Ani v běžném životě nikomu není příjemný člověk, který pouze kritizuje a práská za sebou dveřmi. Mnohem vyzrálejší je aktivní a konstruktivní jednání. Dvacet jedna poslanců může odvést spoustu práce. Navíc evropský projekt je o vzájemné spolupráci. Budování vztahů s dalšími členskými zeměmi může vyrůst v silný a respektovaný hlas Česka na půdě Evropské unie.

 

Kde vidíš svou roli europoslance, když se ti podaří ve volbách uspět? Na čem chceš především pracovat? Máš představu, s jakými platformami je možné uvnitř parlamentu navázat spolupráci?

Chci se zasadit o silnou zdravou Evropu, která se nerozpadne, ale s čerstvým dechem a novým elánem vykročí směrem ke vzdělané a demokratické společnosti. S Piráty tomu chci napomoci důrazem na reformu EU, mj. pomocí digitalizace a snižování byrokracie, lepší komunikace směrem k občanům, ale také důrazem na vzdělávání, vědu a ochranu svobody.

I v europarlamentu se tedy chci zasadit o změnu vnímání důležitosti vzdělávání a vědy, protože je považuji za klíčové pro budoucnost našeho kontinentu. Vzdělaná populace připravená na rychle se měnící svět je předpokladem naplnění našich dlouhodobých vizí a budoucí prosperity. Proto mě z příslušných unijních výborů zajímá CULT (Kultura a vzdělávání), respektive ITRE (Průmysl, výzkum a energetika). Spolupráci s jinými platformami nemohu předjímat, protože dojde zřejmě k velkým změnám. Budeme spolupracovat s těmi, kteří, stejně jako my, mají zájem na konstruktivní reformě unie.

Jak vnímáš 20 pirátských priorit na evropské úrovni, kde vidíš nejdůležitější body? Proč?

Piráti nabízejí České republice kladné změny s ohledem na práci našich europoslanců a vnímání EU jako partnerské organizace, které jsme součástí. Představujeme občanům smysluplnou a stravitelnou náplň. Jsem rád, že na první místo klademe svobodu, která pro mě není prázdným pojmem. A zdaleka nejde jen o pohyb na internetu. Svobodu mnozí ocení, až když o ní přijdou. Vytvoříme podmínky pro to, aby Evropa byla znovu technologickým lídrem, a to v udržitelném nastavení s ohledem na ekologii.

Krom reforem budeme také apelovat na postavení Evropy ve světě a na její soudržnost. Může totiž dojít k tomu, že neodolá vnějším i vnitřním tlakům a zhroutí se do prachu oživeného národním šovinismem. Malé osamocené státy jsou potravou velmocí. Promyšleně reformovaná EU pro nás rozhodně bude mít přínos. Nemá ale smysl nořit se do jednotlivých agend unie, když reálně hrozí její zánik. Příštích pět let se – bez patosu – bude hrát o naši budoucnost. Jak rád říkávám, nemá cenu utahovat kapající kohoutek, když vám hoří střecha. S optimismem a pílí můžeme postavit nový dům pro národy Evropy.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #eurovolby #Evropský parlament #Ondřej Kolek #rozhovor

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.