Komentáře

Kroky Pirátů ve věci rizik novely trestního řádu

12. 03. 2019 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Jak budou Piráti dál postupovat ve věci možných dopadů novely trestního řádu na poskytovatele hostingů?

wedos

Hodně se nás ptáte na “kauzu Wedos”, respektive na novelu trestního řádu z loňského května, která nově stanovila pravomoci policie při vyšetřování trestných činů prováděných pomocí webových stránek.

O co se jedná?

Nový § 7b trestního řádu přišel s dvěma nástroji pro orgány činné v trestním řízení, a to s odůvodněním, aby se zamezilo ztrátě, zničení nebo pozměněných takových dat (například za účelem uchování dat jako důkazního prostředku).

Jedná se o příkaz a povinnost uchovat data v nezměněné podobě a tuto skutečnost chránit povinností mlčenlivosti (§ 7b odst. 1). Druhým nástrojem je příkaz a povinnost toho, kdo má data pod kontrolou, k těmto datům znemožnit přístup (§ 7b odst. 2) (konkrétně “vypnout web, nevydat databáze, znemožnit stažení dat ze serveru”).

Oba tyto příkazy jsou podmíněny stejnými procesními zárukami jako je např. postup při odnětí věci (§ 79 trestního řádu) tedy oprávnění primárně svědčí soudu a v přípravném řízení státnímu zástupci. Samotná policie může tento příkaz vydat pouze s jejich předchozím souhlasem, resp. pokud věc nesnese odkladu a zároveň není možné dosáhnout předchozího souhlasu státního zástupce, může tento příkaz vydat sám policejní orgán. Tento postup je však státním zástupcem vždy přezkoumáván v rámci dozorových povinností.

Nový § 7b trestního řádu byl přijímán v rámci sněmovního tisku 79 v od května do září loňského roku, čímž došlo k transpozici několika evropských směrnic a mezinárodních smluv. Sněmovní tisk reagoval na požadavky celkem šesti okruhů včetně praní špinavých peněz, terorismu, násilí na ženách, maření spravedlnosti a právě speciálními ustanoveními ve vztahu k uchovávání počítačových dat.

Ustanovení § 7b trestního řádu bylo z naší strany vyhodnoceno jako doplnění a jistým způsobem zpřesnění současných ustanovení trestního řádu o součinnosti a dožádání, resp. alternativou k odnětí věci, dle které může docházet k fyzickému zabavování techniky. Podcenili jsme možná rizika, která nová úprava nese, především protože paragraf 8 trestního řádu dává policii srovnatelné pravomoci ovšem bez procesní kontroly, kterou přináší paragraf 7b.

Co jsme vykonali v reakci na obavy společnosti Wedos?

Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek ihned po uveřejnění informací, že ustanovení § 7b sebou nese potenciál rizik ve věci odstavování webů, písemně interpeloval v této věci ministra spravedlnosti. Znění interpelace i odpověď na ni ze dne 12. března je dostupná zde. Ministr spravedlnosti v odpovědi uvádí, že policie žádné nové pravomoci nedostala, pouze došlo ke zpřesnění výkladu § 8, který již platil a ke stanovení procesních záruk.

Pirátští poslanci Mikuláš Ferjenčík, Mikuláš Peksa a Ondřej Profant se 11. 3. setkali se zástupci společnosti Wedos jako největším poskytovatele webhostingových služeb v České republice, aby se seznámili s pohledem a riziky identifikovanými z jejich strany. Zástupci společnosti Wedos uvedli, že žádosti o součinnost dle § 8 TŘ se omezují na nezbytné minimum informací o zákaznících a tato praxe je prý judikaturou potvrzena. K zabavení serverů postupem dle § 79 TŘ ve velkých webhostingových serverovnách podle jejich informací nedošlo.

Co v této věci děláme dále po domluvě se zástupci Wedosu?

Mapujeme praxi a judikaturu vážící se k postupu dle § 8 a § 79 TŘ ve věci počítačové kriminality, resp. předběžných opatření a součinnosti. Především prověřujeme rozpor mezi tvrzením ministerstva spravedlnosti a společnosti Wedos ohledně používání § 8 trestního řádu v praxi.

Budeme interpelovat ministra vnitra ve věci potenciálních rizik § 7b. Plánujeme se ptát, zda je připravován metodický pokyn, či jaké jiné kroky budou (nebo jsou) podnikány pro zamezení excesů ze strany Policie ČR. Se stejným dotazem se obrátíme i na policejní prezidium.

V součinnosti s webhostingovými providery budeme monitorovat praxi policie, státních zástupců a soudů ve využívání nástrojů dle § 7b, 8 a 79 TŘ a ověříme praxi blokování domén u správce domény prvního řádu “.cz” tedy u společnosti CZ.NIC

Pokud se potvrdí tvrzení Wedosu ohledně § 8 a § 79 TŘ a obavy z nadměrného využívání policií, navrhneme legislativní úpravy v následujících intencích.

Na základě výše uvedeného posoudíme, zda jsou podnikány dostatečné kroky ze strany gesčních ministerstev a policie, aby bylo zabráněno excesům, a to ve spojení s monitoringem žádostí o spolupráci resp. příkazů směřovaných vůči webhostingovým providerům.

Pokud zjistíme, že kroky nejsou činěny vůbec či nedostatečně, sami připravíme legislativní úpravy § 7b (např. povinnost alespoň zpětného souhlasu státního zástupce, omezení okruhu trestných činů, pro který lze tento nástroj využívat, podobně jako u odposlechů, nebo vymezení dílčího policejního útvaru, který tento nástroj bude mít v gesci).

Díky všem, kdo dočetli až sem, současně děkujeme společnosti Wedos za upozornění na potenciálně problematický paragraf trestního řádu. Pokud se obavy Wedosu potvrdí, uděláme maximum pro zjednání nápravy.

Současně děkujeme všem, komu leží svoboda Internetu na srdci stejně jako nám.

Mikuláš Ferjenčík


 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Mikuláš Ferjenčík

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.