Komentáře

Piráti chtějí snížit daň z nabytí nemovitých věcí pro vlastní bydlení až na nula procent

11. 03. 2019 | 7 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V České republice se obdobně jako v 25 z 28 zemí EU platí daň z nabytí/převodu nemovitosti. Převod nemovitostí není předmětem daně pouze v Litvě, Estonsku a na Slovensku. V každé zemi je úprava této daně trochu jiná. V České republice platí daň, obdobně jako ve většině zemí EU,  nabyvatel nemovitosti, a to ve výši 4 % z její hodnoty. Jako podpora výstavby jsou osvobozeny první převody vlastnického práva novostaveb určených k bydlení do 5 let od kolaudace. U novostavby se platí DPH. Daň z nabytí nemovitých věcí přináší do rozpočtu ČR více než 13 miliard korun ročně.

 

Martinek

Jako Piráti hledáme způsob, jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení většině obyvatel Česka. Ekonomie sice není exaktní věda, ale vychází primárně ze statistické pravděpodobnosti, kdy je nutné počítat s mnoha faktory. V našich předpokladech stavíme na tom, že mnoho investorů v oblasti České republiky je konzervativních. Raději volí bezpečnější než rizikovější investice. Investice na akciovém, forexovém či komoditním trhu jsou často rizikovější než investice do nemovitostí a v posledních letech není ani výnosnost na těchto trzích tolik jistá. Snížení finanční náročnosti investice na nemovitostním trhu by s velkou pravděpodobností zájem investorů o nemovitosti ještě zvýšilo. Z tohoto důvodu máme obavu, že v případě úplného zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by došlo k významnému nárůstu zájmu investorů o investice do nedostatkových nemovitostí, což by paradoxně z dlouhodobějšího hlediska (po krátkodobém snížení) zvýšilo stávající ceny nemovitostí kvůli jejich snížené nabídce na vyšší úroveň, než je v současné době jejich cena s připočtením daně. Pro investory není zajímavá pouze Praha, kde je cena nových i starších nemovitostí v porovnání s jinými metropolemi zemí EU stále velmi zajímavá, ale i ostatní města, kde je lákavá zase možnost nižších pořizovacích nákladů v poměru s cenou pronájmu - často k tomu přispívají i špatně nastavené podmínky systému dávek. Nežádoucí zvýšení cen při úplném zrušení daně by pravděpodobně způsobili i spekulanti, kteří by začali více kupovat nejen novostavby, pokud by věděli, že se nově nebude platit daň ani z následných převodů nemovitostí, a případný prodej tak bude snazší. Nízký počet bytů na trhu je umocněn špatnou legislativou ohledně výstavby i nedostatečnou podporou státu (například pro stavební bytová družstva, v oblasti povolovacích řízení, v oblasti nabídky půjček mladým rodinám apod.). U těchto nedostatků také hledáme cesty ke zlepšení. Vše zatím bohužel naznačuje tomu, že se nabídka nemovitostí na trhu v brzké době nezvýší.

Z tohoto důvodu se inspirujeme v dalších zemích a hledáme tu variantu úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, která by tomuto nežádoucímu dopadu růstu cen nemovitostí zabránila a současně zlepšila dostupnost vlastního bydlení. Zajímavá úprava platí například ve Velké Británii, kdy se odlišuje sazba pro hlavní nemovitost k bydlení a další nemovitosti i na základě druhu osoby nabyvatele. Sazba ve Velké Británii se tak pohybuje od 0 % pro hodnotu první nemovitosti do 125 tis. liber kupované fyzickou osobou až po vysokých 15 % pro hodnotu druhé a další nemovitosti nad 1,5 mil. liber nebo kupované právnickou osobou. Obdobnou úpravu zavádějící sníženou sazbu pro nemovitosti k vlastnímu bydlení jsme také předložili jako návrh novely této problematiky. Podle tohoto návrhu by nově fyzické osoby pobývající v Česku nevlastnící v době nabytí alespoň 50 % podíl na jiné nemovitosti určené k bydlení při koupi nemovitosti platily sníženou nebo nulovou sazbu daně do hodnoty 4 mil. Kč, u nemovitostí převyšujících tuto částku by se základní sazba platila pouze z části hodnoty nad 4 mil. Kč. Páry kupujících by mohly výši hodnoty zdvojnásobit. V návrhu jsou s ohledem na snahu získat podporu vládních stran uvedeny 2 % snížené sazby, ovšem budeme podávat pozměňovací návrh, který by zavedl i nulovou sazbu pro hodnotu nemovitosti do 2 mil. Kč. Součástí návrhu je také zrušení osvobození koupě novostavby určené k bydlení právnickou osobou, protože právnické osoby ze své podstaty nebydlí. To by mělo snížit možnosti obcházení zákona přes vyvádění nemovitostí do fiktivních společností a následný prodej podílu ve společnosti. Celý tento komplexní návrh by měl zajistit to, že většina obyvatel České republiky nebude platit žádnou nebo bude platit jen minimální daň z nabytí nemovitých věcí určených k vlastnímu bydlení a současně hromadný nákup nemovitostí množstvím investorů za účelem dalšího podnikání (například pronájmu) nebo  zhodnocení či uchování hodnoty prostředků jednotlivých investorů ve větším množství nemovitostí nezpůsobí výrazný nárůst průměrné ceny nemovitostí.

Kromě toho jsme předložili také další návrh, který by prodloužil lhůtu splatnosti této daně o 3 měsíce. To by mělo pomoci kupujícím získat více času na obstarání prostředků k platbě této daně, kterou od roku 2016 platí nově vždy nabyvatel nemovitosti, poté co vynaložili množství prostředků již na samotné pořízení nemovitosti. V dřívějších hlasováních jsme již snížení této daně podpořili, ale žádný návrh ohledně této daně nezískal dostatečnou podporu poslanců vládní koalice z ANO, ČSSD a KSČM, proto vyjednávání o finální podobě legislativy je stále otevřené.

Někdo může namítnout, že je lepší raději zrušit celou daň a nedanit již zdaněné (daní z příjmu kupující, DPH stavební materiál apod.). Stejnou logiku lze použít i například na DPH, spotřební daň nebo na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - proč penalizovat lidi daní za to, že pracují a vytvářejí pro společnost hodnoty? Pro případné úplné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by byla potřeba podrobná studie hodnocení dopadů, která by analyzovala a jasně řekla to, že ke zvýšení průměrné ceny nemovitostí kvůli zvýšenému zájmu investorů s vysokou pravděpodobností nedojde, a zároveň je nutné stanovit, jak bude pokryt výpadek více než 13 miliard ve státním rozpočtu. Každopádně veškeré úvahy jsou oprávněné a nastavení daňového systému je pro fungování společnosti velmi citlivé. Najít vyvážený stav, který by vyhovoval všem, je velmi obtížné až nemožné. Doufáme, že náš návrh na zavedení snížené a nulové sazby daně z nabytí nemovitých věcí pro osoby, které v době nabytí nevlastní jinou nemovitost k bydlení, pomůže většině obyvatel Česka bydlet ve vlastním za rozumnou cenu.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Martínek

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.