Odborně

10 důkazů o EET: Čísla vlády jsou vymyšlená

07. 02. 2019 | 8 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík včera na tiskové konferenci představil analýzu, která kriticky hodnotí výpočet Vlády ČR a Ministerstva financí o výnosech z EET a kontrolních hlášení. Základní problém odhadů vlivu EET a kontrolních hlášení na výběr daní je, že MF ČR započítává jen efekt několika málo proměnných (růst HDP, průměrný růst výdajů) a zbytek označuje za vliv EET nebo vliv kontrolních hlášení. Tak jednoduše ale výběr daní (a konkrétně DPH) zdaleka nefunguje, uvádí materiál vypracovaný matematikem Michalem Škopem.

Sucker Babiš

Materiál uvádí, že důvěryhodné odhady vlivu EET i kontrolních hlášení by vyžadovaly daleko podrobnější analýzu. Finanční správa disponuje velmi podrobnými daty jak z EET, tak z kontrolních hlášení, tudíž by měla být schopná provést daleko kvalitnější a důvěryhodnější rozbor. 

Čísla prezentovaná vládou jako odhad výnosů byla založená na aplikaci chorvatského modelu do českých reálií. Chorvatský příklad se však sám o sobě neukázal jako příliš vhodný, a to i vzhledem ke skutečnosti, že objem šedé ekonomiky v ČR je o třetinu menší než v Chorvatsku.

Vláda tímto způsobem došla k odhadu pro DPH ve výši 5,4 miliardy korun. Ten je založen na růstu skutečného inkasa DPH mezi roky 2016 a 2017 v sektorech 1. a 2. vlny EET. Od nárůstu je odečten odhadnutý vliv zvýšené spotřeby domácností a vládních institucí. Zbytek je označen jako vliv EET.

Následující výčet shrnuje nejzávažnější problémy metody, kterou vláda použila pro "výpočet" vlivu EET:

  1. Co se nevysvětlí průměrným navýšením spotřeby, je vliv EET.
  2. Jedná se o jako by přesný výpočet, jenže na základě nepřesných čísel. Lze to obdobně vidět i na různých výsledcích při použití různých vstupních dat (ne/započtení inflace, výdaje vs. hrubá přidaná hodnota).
  3. Je možné, že MF ČR se dopustilo ve výpočtu chyby, kdy vycházelo z hodnot růstu spotřeby ve stálých cenách (tj. očištěných o inflaci), nicméně výběry daní bralo v běžných hodnotách. Výsledek se započtením inflace by byl už jen 3.7 mld.
  4. Pokud použijeme údaje ČSÚ – výdaje domácností a vládních institucí - a nikoliv MF ČR, dojdeme k číslu 3.6 mld.
  5. Pokud použijeme údaje ČSÚ hrubá přidaná hodnota oblastí, které spadají pod 1. a 2. vlnu EET, dojdeme k číslu -2.0 mld. Dle tohoto postupu by tedy vliv EET byl záporný.
  6. Pokud by se použil výpočet MF ČR na všechny sektory (nejen ty s EET), vyšel by vliv EET 11,3 mld. Na sektory, které EET nemají by vyšlo 7.6 mld.
  7. MF ČR aktuálně vůbec nekvantifikuje vliv EET na daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob.
  8. Replikace metodiky, kterou aktuálně používá MF ČR k výpočtu výnosů EET na celé národní hospodářství, vede k výsledku, že i v oborech bez EET výnos DPH převyšuje nárůst výnosu DPH odvozený od autonomního růstu ekonomiky, se kterým MF ČR počítá. Jinými slovy, údajný vliv EET se projevuje i v oborech bez EET, což je samozřejmě nemožné.
  9. Nezapočítání nákladů na provoz systémů: Systému EET nebyl zaveden po transparentním výběrovém řízení. Neposkytuje žádnou přidanou hodnotu jeho uživatelům a Ministerstvo financí žádným způsobem nezohledňuje administrativní náklady a příjmy podnikatelů, a tedy i daňové výnosy ušlé kvůli této byrokracii. Ministerstvo financí nezkoumá vliv EET na ochotu podnikat.
  10. Pomíjení dalších faktorů, jako je růst ekonomiky a s tím související změna chování spotřebitelů (útrata za zboží a služby s vyšší přidanou hodnotou).

 

Na základě těchto zjištěných skutečností poslanec Mikuláš Ferjenčík uvedl, že vláda svou metodu nastavila tak, aby dosáhla takových čísel, která si naplánovala. Skutečné výnosy z EET a kontrolních hlášení jsou tak nejasné a vláda proto nemá ani hlavní argument pro zavedení 3. a 4. vlny EET.

Záznam tiskové konference Mikuláše Ferjenčíka k analýze výnosu EET:

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jakub Dušánek

Štítky: #Andrej Babiš #daně #EET #Mikuláš Ferjenčík #Ministerstvo financí #vláda

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.