Odborně

Piráti prověřují novou legislativu týkající se větší ochrany práv spotřebitele

25. 01. 2019 | 6 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Téma e-commerce a legislativy, která ho upravuje, je Pirátům dlouhodobě blízké. Proto se Piráti zabývali nařízením EU ohledně posílení práv spotřebitelů a analyzovali možné dopady tohoto nařízení na drobné a střední provozovatele online shopů. Hlavním cílem nařízení je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už online nebo osobně, nebyli diskriminovaní (přístup ke zboží a službám, cena, podmínky prodeje a platební podmínky).

e-shop

Královéhradecké zastupitelstvo 15. ledna 2019 hlasovalo o budoucnosti Inteligentního dopravního systému jako moderního nástroje řízení dopravy (dále jen IDS). Hradečtí Piráti projekt kritizují zejména kvůli neurčitému zadání, chybám města při administraci veřejné zakázky a v porovnání s obřími náklady malými benefity pro občany města.

 

Nařízení s sebou nese následující změny:

  • Rozšiřuje a blíže specifikuje zákaz diskriminace zákazníků z různých členských zemí.

Jedná se především o specifikaci přístupu k online rozhraním jako např. zákaz blokování přístupu na webové rozhraní poskytovatele, či zákaz automatického přesměrování zákazníků z verze určené pro jednu zemi, ke které se chce zákazník dostat, na jinou verzi webového rozhraní obsahující jiné údaje pro zákazníka.

Nařízení specifikuje i přístup ke zboží a službám, kdy obchodník nesmí uplatňovat odlišné všeobecné podmínky pro přístup ke zboží a službám z důvodů souvisejících se státní příslušností, místem bydliště a místem usazení zákazníka při koupi zboží a získání služby. V případě dodání zboží nemusí mít obchodníci e-shopů obavy, že jsou povinni zboží dodat zákazníkovi kamkoli v EU. Obchodník má totiž podle nařízení povinnost dodat zboží do místa, kam standardně zboží dodává (tedy v našem případě českého e-shopu např. na území ČR). V takovém případě si zákazník z jiné členské země může zboží vyzvednout v ČR. Pak nesmí být oproti ostatním českým zákazníkům diskriminován. V neposlední řadě je v nařízení obsažena i nepřípustnost diskriminace z důvodů souvisejících s platbou.

  • Aby docházelo k přiměřenému a účinnému vymáhání nařízení, jsou stanoveny odpovědné subjekty.

Jedná se zejména o Českou obchodní inspekci, Energetický regulační úřad a některé profesní komory s povinným členstvím. Tyto instituce budou nově kontrolovat dodržování nařízení.

  • Zákazníkům v případných sporech bude pomáhat Evropské spotřebitelské centrum.

ESC poskytuje již nyní bezplatně informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a pomáhá jim. ESC poskytuje spotřebiteli praktickou pomoc pro případ jeho sporu s obchodníkem. Nově tedy bude ESC pomáhat spotřebitelům i v oblastech, které jsou definovány nařízením.

 

Nařízení podle předkladatelů navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Objektivně vymezená kritéria zákazu diskriminace nebyla dle předkladatele dostatečně jasná, což mělo za následek nedůsledné aplikování zákazu diskriminace.

Piráti v rámci rešerše dopadů na český online trh požádali o stanovisko k návrhu také Asociaci pro elektronickou komerci (APEK).

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Martínek

Štítky: #EU #ochrana #Tomáš Martínek

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.