Média

Představení zájemců České pirátské strany o kandidaturu do Evropského parlamentu

16. 01. 2019 | 16 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Představujeme kandidáty, kteří se budou tento víkend ucházet v primárních volbách o pozici lídra a dalších čtyři místa na kandidátce Pirátů pro volby do Evropského parlamentu. O čele kandidátní listiny rozhodnou všichni členové Pirátů v sobotu na Celostátním fóru 2019 v Táboře. Kandidáti jsou řazeni abecedně.

CF kandidáti

Kandidáti na lídra kandidátky

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2902.jpgMarcel Kolaja (1980) je člen Pirátů od roku 2010, v minulosti působil například jako spolupředseda mezinárodní organizace Pirate Parties International nebo místopředseda Pirátské strany. Vystudoval informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně, je odborníkem na informační technologie, specializuje se na svobodný software. Podílel se na založení spolku Otevřená města. Mimo jiné se zabývá autorským právem na jednotném digitálním trhu a spolupracoval na přípravě evropského volebního programu pirátských stran. Jako europoslanec se chce zaměřit na digitální agendu, informační technologie a další oblasti s tím spojené, včetně například občanských práv a ochrany spotřebitelů v digitální době.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2903.jpg

Jana Koláříková (1986) je Pirátkou z Jihočeského kraje. Po ukončení střední pedagogické školy pracovala nejdříve v ČR, následně se ale přesunula do Velké Británie, kde studovala a pracovala pro neziskovou organizaci. Poté odcestovala do Malawi, kde se věnovala rozvojové práci v oblasti vzdělávání a vedla vzdělávací kurzy pro učitele a knihovníky. V Malawi dodnes používají její vzdělávací materiál o rozvoji jazyka a gramotnosti. Dodnes tam také funguje mateřská škola postavená z prostředků fundraisingové kampaně, kterou zorganizovala. Po návratu do ČR pracovala v neziskovém sektoru a specializovala se na drogovou problematiku v kontaktním centru. Od roku 2013 je členkou Pirátské strany, kde pracovala jako krajská místopředsedkyně, krajská koordinátorka a vedoucí Personálního odboru, kterou je dosud. V europarlamentu se chce zabývat tématy, která zná z vlastní praxe – waste managementem, kvalitou potravin, vzděláváním, zdravotní péčí a lidskými právy.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2904.jpgOndřej Kolek (1979) je od roku 2014 předsedou pirátského krajského sdružení v Libe­reckém kraji. Pochází z Jablonce nad Nisou a vystudoval VŠCHT v Praze, kde získal doktorský titul. Během dvanáctileté pracovní praxe v průmyslu a v akademickém výzkumu se na pozici manažera zabýval plánováním projektů, grantovými přihláškami i jejich realizací. Jeho odborné profesní působení je spojeno s vývojem a výrobou monokrystalů, výzkumem elektrostatického zvlákňování nanovláken nebo vývojem nových metod v oblasti protikorozní ochrany. Na základě svých zkušeností říká, že Evropa potřebuje lepší využití digitálních prostředků a méně byrokracie. Silná a zdravá Evropa bude podle něj vyžadovat vzdělanou a demokratickou společnost a tato vize se bez reformy EU neobejde.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2905.jpgLadislav Koubek (1979) je členem předsednictva Pirate Parties International a zastupitelem MČ Praha 10. Vystudoval ICT na VŠE Praha a pracuje jako poradce poslaneckého klubu Pirátů pro oblast digitalizace. Působil 12 let jako expert na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v Organizaci spojených národů, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a v české státní správě, a to od východní Evropy, přes Blízký východ a Asii, po Pacifik. V Evropském parlamentu se chce zasadit o nastartování udržitelného rozvoje chudých regionů, což je podle něho investice do budoucnosti všech evropských občanů. Věří, že zlepšením životních podmínek v rozvojových ze­mích zároveň snížíme tlaky na globální migraci a zvýšíme bezpečnost občanů EU. Dále chce prosazovat zavádění digitálních služeb usnadňujících život a podporovat nástroje evropské mobility pro mladé jako Erasmus+ nebo Europass.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2906.jpgHynek Melichar (1982) je zastupitel Pirátů v Olomouci, kde byl jedničkou na kandidátce. Po magisterském studiu oboru Politologie a evropská studia získal titul Ph.D. v oboru Politologie na olomoucké Univerzitě Palackého, kde rovněž vyučuje mezinárodní vztahy a mezinárodní bezpečnost. Zkušenosti má rovněž ze zahraničí – v rámci programu Erasmus+ studoval na University of Limerick v Irsku a krátce vyučoval mezinárodní vztahy a evropská studia v Tádžikistánu, Irsku či Nizozemsku. Mezinárodní politice a bezpečnosti se odborně věnuje téměř deset let, má široký přehled v oblasti teroris­mu, politického násilí a etno-nacionalistických konfliktů. V Evropském parlamentu se i proto chce věnovat zejména mezinárodně-bezpečnostním otázkám s důrazem na boj proti terorismu. Dále se chce podílet na hlubší integraci v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Věří, že EU musí být na mezinárodně-politickém poli silnějším hráčem. Jeho cílem je také napomoci tomu, aby byla ČR v EU více vidět a slyšet.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2907.jpgMikuláš Peksa (1986) je pirátský poslanec za Ústecký kraj, garant zahraničního týmu Pirátů, místopředseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti a místopředseda České pirátské strany i Evropské pirátské strany. Vystudoval Biofyziku na Matematic­ko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a v průběhu studia se specializoval na využití jaderné magnetické rezonance. Angažuje se v mezinárodních aktivitách Pirátů a tvor­bě mezinárodně-politického programu. Jako europoslanec chce podpořit využívání umělé inteligence v Evropě. Dlouhodobě bojuje proti zavedení evropské směrnice o autorském právu, která by vedla k cenzuře internetu. Věří, že technologie mají lidem pomáhat, a ne je šmírovat. Přeje si diplomaticky jednotnou Evropu, která bude schopna se postavit autoritářským režimům.

 

Kandidáti do čela kandidátky

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2908.jpgŠimon Barczi (1987) je Pirát z Mariánských Lázní. Vystudoval obor Ekonomie životního prostředí na VŠE a absolvoval rozvojová studia na KDI School v Soulu. Strávil téměř pět let na studijních a pracovních pobytech v zahraničí, mimo jiné prací pro Evropskou komisi v Bruselu a Lucemburku. V ČR spoluzakládal jeden z nejúspěšnějších mobi­litních start-upů Taxify, podílel se na digitalizaci portfolia ŠKODA Auto a v současné době poskytuje expertní konzultace v oborech e-commerce a digitální ekonomika. Byl spolutvůrcem aktuálního volebního programu pro nadcházející volby do EP. Aktivně se zajímá o témata rozvoje regionů, svobody internetu a udržitelného rozvoje a těmto tématům se chce věnovat i v Evropském parlamentu.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2909.jpgLukáš Blažej (1996) je členem republikového výboru a zastupitelem Statutárního města Ústí nad Labem. V roce 2015 byl za Piráty zvolen do kontrolního výboru zastupitelstva, v roce 2016 byl lídrem pirátské části kandidátky do krajských voleb v Ústeckém kraji. Za svoji činnost získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci. Specializuje se na právo životního prostředí, o kterém publikuje a přednáší. V minulosti opakovaně zastupoval české environmentální neziskové organizace při jednání na evropské úrovni. Absolvoval šestitýdenní stáž u místopředsedy ENVI výboru Evropského parlamentu, ve kterém v případě zvolení hodlá působit. Podle týdeníku Euro je jednou z nejvidi­telnějších tváří Pirátů v regionech. Kromě environmentálních témat považuje za svoji prioritu rozšíření povědomí o skutečné práci Evropské unie. V současnosti pracuje jako asistent v advokátní kanceláři.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2910.jpgLukáš Lev Červinka (1991) pochází z Jablonce nad Nisou, kde v současnosti zastává pozici člena kontrolního výboru zastupitelstva města. Na Karlově univerzitě získal titul doktora práv a hlavní oblastí jeho profesního zájmu je ústavní právo. V uplynulém roce aktivně hájil právo občanů na informace o hospodaření jednotlivých poslaneckých klubů a zabývá se též mezinárodně-bezpečnostními tématy. Mluví dvěma světovými jazyky a další dva se učí. Barvy Pirátů hájí od roku 2018. Evropská unie by podle něj měla být především srozumitelná, se silným postavením občany zvoleného europarlamentu. Další z výzev, které podle něj EU čekají, bude navázání užší spolupráce armád členských států, ochrana vnějších hranic a boj proti organizovanému zločinu a extremismu. EU by měla být rovněž garantem svobodného a nezávislého internetu a zdravého životního prostředí.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2911.jpgMagda Daňková (1982) je plzeňská zastupitelka a bývalá místopředsedkyně místního sdružení Pirátů v Plzni. Vystudovala matematiku a chemii na Západočeské univerzitě, aktuálně vyučuje na základní škole v Plzni. V Evropském parlamentu by se ráda věnovala oblasti kultury a školství, kde se chce soustředit na jazykovou vybavenost studentů a učitelů a podpořit jejich zahraniční výměny. V plánu má také zabývat se životním prostředím s důrazem na oběhové hospodářství a nakládání s plasty, protože věří, že společná věda a výzkum v této oblasti jsou něco, kde může Evropa získat prvenství.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2912.jpgMichal Gill (1987) pochází z Karviné. Svůj život postupně spojil i s Havířovem, Ostravou a následně Prahou, kde nyní žije. V Havířově vystudoval stavební průmyslovku, v Ostravě pak bakalářský obor Historie. Nyní se živí jako překladatel do anglického jazyka. Jeho hlavní pirátskou aktivitou je momentálně činnost v předsednictvu Pirate Parties Inter­national, organizaci, která sdružuje pirátské strany světa. Protože Evropská unie je dlouhodobě předmětem jeho zájmu, zúčastnil se v europarlamentu i několika konfe­rencí a workshopů. I proto má o fungování a vývoji EU velmi dobrý přehled. Chtěl by se věnovat tématům, jako jsou nevýhodné transatlantické smlouvy nebo legislativě týkající se copyrightu. Významným tématem podle něj bude podpora chudších regionů namísto například plošných zemědělských dotací, ale také přijetí jasné a hlavně jednotné migrační politiky.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2913.jpgMarkéta Gregorová (1993) je brněnská Pirátka, vedoucí pirátského Zahraničního odboru a předsedkyně Evropské pirátské strany. Vystudovala Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Masarykově univerzitě a má pracovní zkušenosti s PR a marketingem. Je přesvědčena, že Evropský parlament i Evropská unie potřebují změnu – jen ne destruk­tivní, ale konstruktivní. Jejím cílem je podílet se z pozice europoslankyně na udržení a rozvoji mírového projektu, kterým podle ní Evropská unie je. Konkrétně se proto chce zabývat tématem obrany, exportu zbraní a autonomními zbraněmi, ale také často opomíjenou komunikací pirátské práce v europarlamentu směrem k široké veřejnosti.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2914.jpgJiří Hoskovec (1992) je pirátský zastupitel MČ Praha 6. Vystudoval Fakultu jadernou a fy­zikálně inženýrskou na ČVUT. V minulosti působil jako jaderný výzkumník v Department of Nuclear Engineering na University of Tennessee ve Spojených státech. Po návratu do Česka pracuje jako forenzní specialista a datový analytik finančních zločinů a se zaměřuje na boj s praním špinavých peněz a s daňovými úniky. Na to chce jako europoslanec navázat a má v plánu bojovat za to, aby s unijním bohatstvím bylo zacházeno ku prospěchu všech členských států, a aby nemizelo v daňových rájích a účetních machinacích. Spolupracuje na společném evropském pirátském programu v oblasti daní, který má mj. zabránit odlivu nedaněných zisků do sousedních zemí a odlivu kapitálu z Česka a vytvořit spravedlivé podmínky pro digitální ekonomiku.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2915.jpgJiří Jansa (1984) pochází z Hradce Králové, v současnosti žije v Pardubicích. V minulém roce působil jako předseda krajského sdružení Pardubického kraje. Část studia absolvoval na Umeå Universität ve Švédsku a magisterské studium zakončil na Institutu ekono­mických studií Univerzity Karlovy. Po ukončení studia pracoval jako makroanalytik měnových kurzů, kdy odhadoval ekonomické agregáty ve společnosti OGResearch. V současnosti je zaměstnancem ČSOB Pojišťovny, kde pracuje jako aktuár v sekci pojistné matematiky s náplní v podobě statistických analýz a matematického mode­lování. Aktivně využívá anglický jazyk, příležitostně jazyk švédský. V Evropském parla­mentu by se rád věnoval hospodářské problematice, zejména boji proti daňovým rájům, činnosti spojené s regulací systému shadow banking a podpoře open-source ekonomiky.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2916.jpgPetr Jirman (1977) je již přes 13 let zaměstnancem Evropské komise v Bruselu, momentálně je vyslán na Ministerstvo financí ČR jako externí poradce. Předtím působil na Generál­ním ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise na pozici hlavního auditora pro strukturální fondy v ČR. Při své auditní činnosti odhalil řadu českých „vynálezů“, zejména v oblasti veřejných zakázek, které následně vedly k pozastavení plateb u řady operačních programů a k neproplacení prostředků ve výši desítek miliard korun. Na půdě Evropského parlamentu chce pokračovat v řešení problému zneužívání finančních prostředků EU a pomoci tak chránit finanční zájmy českých i evropských daňových poplatníků.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2917.jpgFrantišek Kopřiva (1995) je od roku 2017 poslancem Poslanecké sněmovny za Středočeský kraj. Pochází z Mladé Boleslavi, kde vystudoval gymnázium. Po studiu v rodném městě pracoval v Laboratořích pro vývoj a realizaci a také jako copywriter. Následně zahájil studium na vysoké škole v Praze. Od svého vstupu do poslaneckých lavic se věnuje zejména unijní agendě, a to prostřednictvím sněmovního Výboru pro evropské zále­žitosti. Kromě toho je členem delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Během svého působení ve Sněmovně se vyprofiloval jako obhájce lidských práv, rovných práv mužů a žen a je spoluautorem legislativního návrhu, který zavádí manželství pro stejnopohlavní páry. Chce přiblížit politiku zejména mladým lidem a jeho působení v Evropském parlamentu bude navazovat na činnosti, kterým se věnuje již více než rok v ČR.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2918.jpgKamil Kubica (1998) je 2. místopředseda krajského sdružení Královéhradeckého kraje a člen Republikového výboru Pirátů. V Hradci Králové, odkud pochází, vystudoval gym­názium. Poté svá studia přesunul do Olomouce, kde se věnuje studiu práv. Vzhledem ke svému věku má blízko k mladým lidem a prvovoličům. Ty by svou kandidaturou rád motivoval k většímu zájmu o politiku a větší volební účasti. V europarlamentu se chce věnovat tématu vzdělávání. Jeho myšlenkou je například rozšířit program Erasmus i na střední školy. Jako své zásadní téma vnímá i otázky životního prostředí. Zamoření přírody plasty by chtěl řešit například recyklovatelnými plastovými lahvemi v celé unii. Za neméně závažný problém považuje nedostatek vody.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2919.jpgRoman Kučera (1963) je Pirátem od roku 2010, místopředsedou krajského sdružení Praha, členem rozhodčí komise a garantem programového bodu svoboda projevu. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, v současnosti programuje, kóduje, fotogra­fuje a píše texty. Jeho program do Evropského parlamentu je v souladu se základním programem Pirátů a s jejich filozofií. Jeho prioritou je vrátit pojmu liberalismus jeho pravý význam – zachovávat občanské svobody a zrušit povinné pokrytectví.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2920.jpgJiří Lehejček (1986) je členem místního sdružení Pirátů ve Zlíně. Vystudoval obory Fyzická geografie a geoekologie na Univerzitě Karlově a současně Forestry, Water and Landsca­pe Management na České zemědělské univerzitě, kde následně absolvoval doktorské studium s tématem Dendrochronologie arktické tundry. V rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží (Kanada, Island, Švýcarsko) a pětkrát se účastnil expedic do Arktidy, z čehož dvě vedl. V současnosti zastává volenou funkci viceprezidenta IFOAM EU, působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, je členem představenstva TP Organics a jednatelem společnosti Envipor. Napsal několik odborných publikací a svůj volný čas tráví s rodinou, cestováním a sportem. Vzhledem ke svým zkušenostem a od­bornosti by se v případě zvolení do Evropského parlamentu chtěl zabývat problematikou klimatické změny, především pak správným nastavením Společné zemědělské politiky EU.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2921.jpgDan Leština (1989) je místopředseda pirátského místního sdružení Českobudějovicka. Vystudoval obor Ekologie živočichů na Jihočeské univerzitě, kde dále pokračuje na dok­torském stupni, zároveň pracuje v Entomologickém ústavu Akademie věd. V Evropském parlamentu by se věnoval ochraně krajiny a ohrožených druhů a související zemědělské politice. Dále by rád zužitkoval své pestré zkušenosti ze soukromých i pracovních cest do zemí mimo EU, například své krátké pohledy pod pokličku světa sekularistů žijících v muslimských společnostech nebo důvěrnou znalost plantáží olejné palmy.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2922.jpgJan Lička (1981) je od roku 2017 koordinátorem krajského expertního týmu v oblasti dopravy pro Středočeský kraj a zástupce garanta dopravy. Vystudoval obor Mezinárodní obchod a logistika na VŠE v Praze. Po ukončení studia pracoval v soukromém sek­toru na pozicích specialisty a projektového manažera v oblasti logistiky automotive. V současnosti zároveň zastává pozici člena Komise pro infrastrukturu v Benešově a je taktéž členem Dozorčí rady Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Vzhledem k uvedeným zkušenostem by se v případě zvolení do Evropského parlamentu zabýval problematikou (elektro)mobility, dopravní infrastruktury a souvisejících otázek.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2923.jpgGiuseppe Maiello (1962) pochází z italské Neapole, kde studoval politické vědy východní Evropy. V roce 2015 získal titul docenta v oboru Etnologie na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1990 žije v Praze. Působí jako pedagog a přednáší na vysokých školách v Praze, Olomouci a ve Vsetíně. Jedním z jeho přednášených témat byl diplomatický protokol, s nímž se detailně seznámil během jedenáctiletého působení na italském velvyslanectví. Kromě italštiny a češtiny ovládá dalších pět jazyků. Od roku 2014 je členem Pirátské strany, kde působil postupně jako garant programových bodů obrana a kultura. V europarlamentu hodlá využít své zkušenosti k zastavení aktivit krajně pravicových stran a také se chce zaměřit na práci ve Výboru pro kulturu a vzdělávání. Hodlá rovněž hájit zájmy starších voličů, posílit demokratizační procesy uvnitř strany a udržet pevnou vazbu mezi členy a zvolenými poslanci.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2924.jpgLinda Matušková (1982) je členkou místního sdružení Piráti Kroměříž. Vystudovala doktorský studijní program Pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také působila jako odborný asistent. Věnovala se nejen vysokoškolské výuce, ale také vý­zkumu, grantové a projektové činnosti na mezinárodní úrovni. Zabývá se problematikou sociálně-právní ochrany dětí nebo náhradní rodinné péče. Na evropské úrovní se chce věnovat oblasti rodinné politiky s důrazem na podmínky a podporu matek při návratu do zaměstnání – zkrácené úvazky, možnost home office, podpora podnikatelských záměrů a také rozšiřování a zkvalitňování institucí pečujících o děti do tří let.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2925.jpgMarek Nečada (1990) je členem pirátského Republikového výboru, koordinátor a autor pro­gramového okruhu pro vzdělávání, kulturu a vědu pro volby do Evropského parlamentu. Vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a v současné době pracuje jako doktorand na Aalto-yliopisto ve Finsku. V ČR spolu­založil a vedl fyzikální korespondenční seminář VÝFUK pro nadané žáky ZŠ a působil v Akademickém senátu UK. V EP se chce věnovat otázkám vzdělávání a vědy, kde by kladl důraz na podporu zahraničních praxí pro učitele, zefektivnění systému publiko­vání vědeckých výsledků a podporu svobodného softwaru. Dále se zajímá o otázky spojené s klimatickými změnami, o vymahatelnost pravidel vůči nadnárodním firmám a o boj proti omezování svobod občanů.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2926.jpgMichael Polák (1973) je pražský Pirát z Břevnova a zakládající člen České pirátské strany. Během studií v devadesátých letech podnikal v oblasti vývoje klientských i serverových internetových aplikací, po roce 2000 se zaměřil na oblast telekomunikací. V Evropském parlamentu se chce vyjadřovat k otázkám norem dotýkajících se soukromí, copyrightu v digitálním světě, shromažďování informací o občanech či kybernetické bezpečnosti. Chtěl by, aby Evropská Unie vzala na vědomí fenomén svobodného softwaru a doká­zala ho využít. Věří, že EU je projekt, který má svým občanům umožnit sebevědomý a kvalitní život bez obav. Drží se hesla „beze strachu do EU”.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2927.jpgMichal Šalomoun (1974) se narodil v Třebíči, odkud po absolvování gymnázia odešel studovat do Brna na JAMU dramaturgii a scénáristiku a následně i práva. Jeho diplomová práce na právnické fakultě nesla název Právní ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. Od roku 2008 je samostatným advokátem s kanceláří v Třebíčí a v Moravských Budějo­vicích. V roce 2010 získal doktorský titul za disertační práci Právní aspekty humoru. Autorským právem se zabývá dodnes a jako advokát zastupuje řadu klientů v soud­ních sporech o autorské poplatky s kolektivními správci. Pirátskou stranu obhajoval v trestním řízení, které se týkalo provozování internetové stránky, která obsahovala odkazy na kopie filmů. Agenda, kterou hodlá řešit v europarlamentu, navazuje na jeho dosavadní činnost. Chce otevřít diskusi o autorském právu a jeho skutečné reformě, která bude reflektovat reálný technologický pokrok a problémy on-line světa. Kromě toho se chce zaměřit i na právní zakotvení umělé inteligence, ochranu profilů, identit nebo artefaktů na sociálních sítích a v hrách, což současné právo v podstatě neřeší.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2928.jpgMatej Šandor (1984) je pirátský radní Prahy 4 pro investice a městské společnosti. Vystudoval Právnickou fakultu a Evropská studia na Masarykově univerzitě a Mezinárodní hospodářské právo na VŠE v Praze. Vyučoval na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, publikoval v od­borných časopisech a přednášel v ČR i v zahraničí. Většinu profesní praxe se věnoval obchodnímu vyjednávání pro státní společnosti, kdy měl v manažerských pozicích na starosti například oblasti správy majetku nebo veřejných zakázek. Jeho cílem jako europoslance je pomoci zlepšit vnímání EU v ČR a přispět k budování pirátské EU tak, aby pirátské hnutí bylo silné ve všech zemích EU. I proto věří, že je nutné věnovat se kromě tradičních pirátských oblastí (např. nezávislost internetu či změna autorského práva) i celospolečenským tématům, jako je revize dotační politiky, podpora výstavby dálničních a komunikačních sítí, podpora vědy a výzkumu, změna obranné politiky či ochrana životního prostředí atd.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2929.jpgPavel Šrámek (1991) je od roku 2016 místopředseda plzeňského krajského sdružení a od roku 2017 předseda místního sdružení v Plzni, kde je odpovědný za chod sdružení a integraci nových členů. Pochází z Plzně, vystudoval zde gymnázium a v současné době studuje Právo a právní vědu na Fakultě právnické ZČU v Plzni. Do Pirátské strany vstoupil po ukončení své kariéry profesionálního vojáka v AČR. Nyní pracuje na manažerské pozici v oblasti hypotečního a finančního poradenství. Díky svým zkušenostem z charitativního zásahu na podporu dětských domovů v oblasti Jordánska, Palestiny a Izraele během válečného konfliktu v roce 2014 získal náhled do blízkovýchodní problematiky. Vzhledem ke svým zkušenostem by v případě zvolení do Evropského parlamentu prosazoval vytvoření jednotné evropské armády, chtěl by se zapojit do projektů chránících svobodný internet a podpořit malé a střední podnikatele.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2930.jpgPavel Tauer (1968) je členem Pirátské strany a zastupitelem městské části Praha 7. Před 20 lety založil počítačovou firmu, kterou dodnes vlastní a kde také pracuje. Kromě IT se zabývá fotovoltaickými technologiemi ostrovních systémů. Po revoluci pracoval několik let v Rakousku, v Holandsku se školil pro nasazení prvního digitálního ofsetového stroje v ČR a několik měsíců žil v Egyptě, kde působil jako kameraman při natáčení podmořských videí. Mluví plynně anglicky, německy a částečně rusky. Jeho prioritní témata pro práci v Evropském parlamentu jsou internet, daně a ekologie. Rád by po vzoru Kalifornie prosadil zákon o právu na opravu elektroniky, tzv. zákon o samoopravitelnosti.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2931.jpgEva Tichá (1961) je od roku 2012 aktivní příznivkyní Pirátské strany a člen místního sdru­žení na Praze 6. Vystudovala VŠE v Praze a posléze absolvovala několik zahraničních stáží zejména v oblasti managementu a obchodu. Díky nim mluví plynule francouzsky a anglicky. Od roku 1991 postupně působila v České televizi a Českém rozhlasu jako reportérka, posléze jako členka tiskového odboru a mluvčí Úřadu vlády ČR a Minister­stva kultury ČR. Mezi tím pracovala také na manažerské pozici společnosti Carrefour a dnes působí jako manažerka společnosti Safex. Je dlouhodobě aktivní v Českém zemědělském svazu. V Evropském parlamentu by se ráda zabývala otázkami spojenými se zemědělstvím, především pak vracením původních krajinných prvků a problematikou zemědělských dotací. Další oblastí, kde by chtěla aktivně působit, je vzdělávání a kultura. V neposlední řadě by také chtěla bojovat proti legislativě omezující svobodu jednotlivce.

 

https://www.piratskelisty.cz/upload/thumbs/w600/2932.jpgMiloš Vlach (1983) je pirátským zastupitelem na Praze 6, kde zastává funkci předsedy Komise pro elektronizaci a digitalizaci a členem IT výboru pražského magistrátu. Vystudoval obor Telekomunikační a sdělovací technika na Vysokém učení technickém v Brně. Ještě bě­hem studií spoluzakládal pobočku Evropské studentské organizace Board of European Students of Technology a působil jako koordinátor pro střední Evropu. V profesní kariéře se pak profiloval jako podnikatel a spolumajitel open-source společnosti, ze­mědělec, marketér a audiovizuální umělec. Díky tomu má řadu zkušeností s řízením týmů a projektů, s marketingem a open-source technologiemi. Vzhledem ke svým zkušenostem by se v případě zvolení do Evropského parlamentu věnoval otázkám kultury, digitalizace a zemědělství. Zejména oblasti zemědělských dotací, rozvoji a využití open-source technologií a hledání východisek k řešení nárůstu nacionálních tendencích jednotlivých členských států.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #celostátní #celostátní fórum #Evropské volby #Evropský parlament #kandidáti

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.