Média

Namísto zvýšení koncesionářských poplatků daňový benefit za dobrovolné dary veřejnoprávním médiím

05. 12. 2018 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Pokud Sněmovna přijme pozměňovací návrh pirátského poslance Tomáše Martínka k vládnímu daňovému balíčku, budou moci občané už od příštího roku odečíst z daní dary poskytnuté médiím. Pozměňovací návrh vychází z programového bodu Pirátů, podle nějž by měli občané mít možnost dobrovolně darovat nezávislým seriózním médiím určitou částku s daňovým benefitem. Piráti kromě toho v programu uvádějí, že chtějí analyzovat možnosti nahradit příjmy z koncesionářských poplatků pevně stanoveným podílem z výběru DPH a omezit politické tlaky na veřejnoprávní média.

Tomáš Martínek

„Aktuální návrh Pirátů zahrnuje Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář. Příjmy ČT a ČRo jsou tvořené z většiny koncesionářskými poplatky, jejichž výše není pravidelně valorizována a příjmy ČTK závisí na její vlastní podnikatelské činnosti. Náklady na provoz těchto institucí přitom trvale rostou, a to i kvůli novým technologickým výzvám, jako je digitalizace vysílání nebo archivu. Možnost obdarovat tyto instituce má rozšířit možnosti politicky nezávislého financování veřejnoprávních médií, které mohou v budoucnu vést i ke snížení nebo zrušení koncesionářského poplatku,“ vysvětluje postoj Pirátů Tomáš Martínek, který se tématem médií zabývá z pozice místopředsedy Volebního výboru. „Možnost darovat daňově odčitatelné prostředky existuje již nyní, je však omezená na zákonem specifikované účely - například kulturu. Pozměňovací návrh tuto podmínku upravuje, a tak zásadně zjednoduší administraci pro vypisování darů a rozšíří možnosti využití i na zmíněnou digitalizaci,“ doplňuje Martínek.

Podle stávajícího zákona lze uznatelně pro odpočet darovat minimálně 2 % nebo Kč 1000,-  a maximálně 15 % ze základu daně. Pokud by tedy daňový poplatník dobrovolně daroval Kč 4000,- na činnost veřejnoprávních médií (v současné době s nutností specifikovat kulturní, vzdělávací či jinou zákonem definovanou činnost), mohl by si tak snížit svou daňovou povinnost o zhruba Kč 600,-. Oproti tomuto stávajícímu stavu by nově dle tohoto pozměňovacího návrhu nemusel být na dokladu vypsán účel daru a dárce by nemusel mít obavy, jestli jeho dar veřejnoprávním médiím bude finanční správou akceptován. Veřejnoprávní média by tak mohla vytvořit lepší systém pro dobrovolné dárce. Současně tak návrh zjednodušuje administrativu darů i daně z příjmů.

 

Podaný návrh je zároveň částečným řešením situace, která může brzy nastat, kdy ČT a ČRo přijdou o možnost částečného odpočtu DPH. Následkem toho by tento finanční výpadek mohlo kompenzovat zvýšení koncesionářských poplatků, čemuž se chtějí Piráti vyhnout. Podaný návrh tak cílí především na drobné dárce, protože podnikající fyzické osoby či právnické osoby mohou kromě darů nyní financovat veřejnoprávní média daňově uznatelnými náklady například i formou nákupu reklamy. Předpokládá se také, že poskytnuté dary by měly být transparentně zveřejňovány například pomocí výroční zprávy o hospodaření.

Současný pozměňovací návrh tak má jisté prvky daňové asignace, i když se přímo o daňovou asignaci nejedná. Návrh na daňové asignace projednávala Poslanecká sněmovna již dříve, ovšem i tehdy neměl dostatečnou podporu napříč politickým spektrem.

Daňová asignace je nástrojem, který přináší pozitivní efekty hned v několika ohledech. Přenáší odpovědnost na daňové poplatníky, kteří přímo rozhodnou o tom, kam budou jejich finanční prostředky umístěny. To znamená částečnou úlevu státnímu aparátu. Rovněž lze asignaci považovat za jeden z prvků přímé demokracie, protože svým pojetím se blíží participativnímu rozpočtování, kdy lidé hlasují o tom, jaké projekty má jejich město financovat ze svých prostředků.

Pozměňovací návrh je pouze drobnou administrativní změnou, která by ovšem mohla mít pozitivní dopad na nezávislost i kvalitu služeb veřejnoprávních médií, ušetřit lidem peníze na koncesionářských poplatcích a současně by mohla najít podporu i v současné Poslanecké sněmovně.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #celostátní

Komentáře k článku

Urážky ani nálepkování argumentem nejsou. Tím se jen snižujete 13.12.2018 15:54

Respekt k faktům je podmínka sine qua non.

Respekt k lidem je výchovou ke slušnosti.

Demokracie odtržená od prvního i druhého zemře.

Demagogie naopak nepotřebuje ani to první ani to druhé.

Pokud se pane omluvíte za úlet, bude slušnosti obecně i Vašemu příspěvku demokracii učiněno za dost.

Pokud budete dál nálepkovat a urážet, na validní argumenty zbude o to méně místa.

Pokud přispějete k lepší úrovni naší společnosti, bude to víc právě tou omluvou a respektem k faktům, než tím dole.Neil Armstrong si větu o krůčku a velkém skoku chystal celé roky a tvrdě si to odpracoval. On sám osobně i celá armáda v NASA, bez které by to do Moře klidu sám nedotáhl.

Tak i proto ta trocha respektu a víc důstojnosti je na místě.

Dokázali to právě díky fact-based rozhodování a díky respektu ke skutečnostem.

To byl ten pravý a obdivu hodný duch ( Spirit ) celé společností v době Projektu Apollo.

Michal Zachar 11.12.2018 05:30

Myslím si, že tohleto je větší revoluce než by si kdo u nás mohl uvědomit. Dal by se tím do rukou lidem jednoduchý nástroj k tomu skutečně pracovat se svými daněmi. Malý krůček pro lidi, ale velký krok pro demokracii. A toho plácala, co se neumí ani podepsat, toho neberte moc vážně. Díky

Pane Martínku, doplňte prosím, jak moc věříte vlastním tezím: 07.12.2018 16:07

doplňte prosím shora přednesené teze o dva nezávisle ověřitelné údaje:

- jakou jistotu na škále 0-až-100 [%]
sám
veřejně dáváte
shora předpovězenému a slibovanému "ušetření"
po
[ZRUŠENÍ KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ] do roku, kdy sám půjdete do důchodu?


- jakou konkrétní změnou mechanismů
fungujících nyní a po změně veřejnoprávních médií, podle Vás,
dojde
k něčemu, co dle Vás bude mít [POZITIVNÍ DOPAD NA KVALITU SLUŽEB] veřejnoprávních médií?

KVALITA NYNÍ:

Český rozhlas
např.
referuje o mimo-ústavním kroku prezidenta, jakoby tím došlo naopak ke kroku ústavou výslovně předepsanému a "počítá" od toho lhůty ( manipuluje tím veřejnost ve vnímání jak času tak děje ) při postupu o povolební jednání pro ústavně konformní sestavení vlády

Česká televize
např.
posouvá zprávu do polohy kognitivně manipulující skutkový děj
Stát NEZAPLATIL za pozemek,
ale
autentický vlastník pozemku
je stavěn jako "ten sprostý sabotér" bránící státu konečně po 30+ letech mít dálnici aspoň k ČB

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.