Reportáže

Valašké Meziříčí: Poznámky pirátského zastupitele aneb střet zájmů pokaždé jinak

05. 12. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Na ustavujícím zastupitelském jednání 1. listopadu ve Valašském Meziříčí byly složeny sliby a navoleny pozice starosty, místostarostů, radních a dvou předsedů výborů. Finanční výbor připadl opozici. Dále náhle vznikl návrh na zrušení výborů v kompetenci zastupitelstva a vznikly komise rady města, které spadají do kompetence rady, nikoli zastupitelstva.

Piráti Valmez

Pozitivní byl návrh navýšení členů dvou výborů a komisí na devět ze sedmi, čímž vznikl prostor pro všechny zvolené strany, aby měly v těchto výborech a komisích své zastoupení dle výsledku voleb.

Klíč k obsazení všech těchto orgánů byl navržen takto: ANO 2, KDU 2, ODS 1, PROVALMEZ 1, NEZ 1, SPD 1, PIR 1.

Během jednání Rady města a opozice 20. listopadu jsme si vyjasnili funkční a rozhodovací pravomoci komisí, ke kterým jsme na ustanovujícím zasedání nedostali podklady. Zůstaly téměř stejné výbory, jen s tím rozdílem, že připadly do kompetence rady a ne zastupitelstva. Bylo nám přislíbeno, že pokud některý člen nebude opakovaně docházet na schůze komisí nebo bude dělat pouze rozbroje a nebude konstruktivně přispívat k tématům, pak bude navržen k odvolání, které bude spadat pod rozhodnutí komise nikoli rady. Strany o pozici v komisi nepřijdou, ale musí odvolaného člena vyměnit za jinou osobu, která se bude aktivně podílet na konstruktivních řešeních témat komise.

Toto se mi jeví férové a nemám s tím problém, i když si stále myslím, že výbory mohly zůstat v kompetenci zastupitelstva, jak tomu bylo doposud, jen s rozdílem, že by se rada města otevřela informačně více výborům, které by se mohly scházet častěji, a to na úkor předložených materiálů od rady a plánovaných bodů na zasedání zastupitelstva.

Dalším dlouze projednávaným bodem byly střety zájmů, kde se navázalo na paní Skácalovou, která ve střetu zájmů dle zákona není, ale rada má na toto téma jiný názor. Na dalším zasedání zastupitelstva má tedy ODS jako nejsinější opoziční strana navrhnout jiného kandidáta. Pokud ne, dá rada přednost jiným opozičním stranám dle výsledků voleb. Jak je známo, střety zájmů jsou v nově navoleném zastupitelstvu časté. Ve střetu zájmů by se totiž nacházel v oblasti obchodu pan Vašica (ANO), ve školství pan Knápek  (ANO), ve zdravotnictví pan Hrabovský (SVOBODNÍ), v územním plánování pan Trefil (NEZÁVISLÍ A SOUKROMNÍCI) a ve školství paní Gehringer (Piráti).

Na to nám bylo sděleno, že nemohou být předsedy výborů a komisí, ale členové ano. Přičemž zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který reguluje střety veřejného zájmu s osobními zájmy veřejných funkcionářů, zní takto:

Veřejný funkcionář uvedený v §2 odst.1 písm. c) - i) nesmí

a) podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,

b) být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, nebo

c) být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

Tento střet zájmů, je už ale zakomponován v jednacím řádě:

„Při jednání orgánu města, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu nebo osobě blízké mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Podobně postupuje, pokud by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci.“

Oznámení podle předchozího odstavce podává člen zastupitelstva písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání, v němž se musí osoba ve střetu zájmů zdržet hlasování a dopředu o svém střetu informovat do zápisu. Opakovaný názor rady zní: „Je to v jednání rady”.

Jsme tedy moc zvědaví na závěr rady a kolik členů navržených do výborů a komisí vyškrtnou, když přímé střety zájmů jim zas tak nevadí, ale nepřímé ano a předseda výborů a komisí ve střetu zájmů být nemůže, ale členem ano i když hlasovací právo mají stejné a pravidla střetu zájmů jsou také pro všechny stejná.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Daniel Rychtar

Štítky: #Zlínský kraj

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.