Média

Ivan Bartoš: Ledy nakonec popraskají!

23. 11. 2018 | 8 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Kvalita života a demokracie není žebříček úspěšnosti firem. Nestačí, aby zemi vedl nejdravější manažer nebo ten, kdo je nejvíc slyšet.

V čele vlády by měl stát etický, morální a slušný člověk, který má kredit i před svými politickými oponenty. Já takového člověka v čele současné vlády při nejlepší vůli nevidím.

Ivan Bartoš Sněmovna

Z pohledu občana České republiky volby nevyhrává pouze ten, kdo má po sečtení největší procentuální podíl odevzdaných hlasů, ale ten, kdo dokáže sestavit funkční a stabilní vládu.

Vládu, která posouvá Českou republiku dál. Vládu, která zdravě soutěží s opozicí.

Taková vláda se nemusí bez ustání bát svého pádu.  Tato vláda taková není. Rozdíl mezi tím, co tato vláda říká, a co ve skutečnosti dělá, je obrovský.

Pro vyslovení nedůvěry existuje řada důvodů. Část z nich se jistě týká zásadních střetů zájmů, skandálů a afér okolo osoby premiéra a dalších. Podívejme se však na práci této vlády jako celku.

V naší zemi žije mnoho schopných, chytrých a šikovných lidí. Přesto mají lidé oprávněné obavy jak ze současnosti, tak z budoucnosti. Jako kdyby se naše země zadrhávala, místo aby uvolňovala tolik potřebný a životodárný potenciál lidské svobody a tvořivosti.

Máme zastaralé školství a vzdělávací systém, který vychovává lidi spíše k poslušnému opakování než ke kreativitě a kritickému myšlení.

To je naprosto zásadní problém, který vláda ANO, sociálních demokratů a komunistů nikdy řešit nebude, protože to není v zájmu jejích představitelů.

Přidání pedagogům, i když se nestalo dle slibovaného scénáře, je jistě pozitivním krokem. Otevření školství a celkové zatraktivnění práce pedagogických pracovníků se však nekoná. Nová energie tak naše školství opět nečeká. Přitom vzdělání je samo o sobě zcela zásadní hodnotou a lékem na většinu neduhů, kterými naše země trpí.

Neméně zastaralou máme veřejnou správu a úřady, které jsou vzhledem k nastaveným pravidlům občanům spíš nepřátelské, než aby pro ně vykonávaly služby, za než je občané platí.

Vize digitálního Česka nemá oporu v rozpočtu pro rok 2019, takže na tolik potřebnou revoluci ve veřejné správě nezbývá vládě, která řeší sebe, své problémy a PR, čas ani finance. Přesto doufám, že se i díky pomoci Pirátů podaří rozjet alespoň zákon o právu na digitální službu, který zaváže každou další vládu, aby slíbená digitalizace služeb byla občanům skutečně dodána, a nezůstala jen na billboardech a v marketingových knížkách současného premiéra.

Smutným faktem je, že navzdory ekonomické konjunktuře máme deficitní rozpočet a nezanedbatelná část české společnosti se potýká s chudobou, která vychází ze samotného nastavení systému a zákonů. Ostatně žádná jiná země v Evropské unii netrpí legislativou, která dostává lidi do dluhových pastí a exekucí tolik, jako právě Česká republika. Opět jsme to my, Piráti, kdo se tuto situaci snaží napravit v momentě, kdy sama vláda neplní ani své vlastní programové prohlášení.

Nedůvěra občanů v budoucnost je způsobena i ostentativní přezíravostí, s jakou nejen tato vláda, ale i vlády minulé dosazují do důležitých strategických orgánů a podniků své lidi, a to netransparentně s důrazem spíš na loajalitu než odbornost. Zde žádná změna nenastala. Pojďme i tuto hru konečně změnit.

Je také nejvyšší čas, aby státem ovládané podniky zveřejňovaly své smlouvy bez výjimek, které jen kryjí politické zájmy.

Je nejvyšší čas, aby do důležitých orgánů byli nominováni odborníci, a to veřejně a transparentně.

Je nejvyšší čas, aby tento stát sloužil občanům a nikoli naopak.

V ovzduší, kde stát neslouží, ale arogantně panuje, se společnosti dýchá jen s velkými obtížemi. Natož, aby rostla a prospívala. Tato nová politická nekultura a vulgarita a chování ústavních činitelů shazují důvěru lidí, ale také vytváří nové rány v reputaci naší země navenek a vůči našim partnerům jak v EU tak v NATO.

Do rodiny pana premiéra mi vskutku nic není. Pokud však dopustil, aby podezření z dotačního podvodu vyšetřovaného policií zahrnovalo i momenty, které by se neztratily v politických thrillerech a které mohou představovat riziko pro bezpečnost České republiky, je na místě se ptát, zda jeho osobní zájem nepřevažuje nad zájmem občanů. Bohužel je zde mnoho indicií, že přesně tak tomu je.                

A znovu připomínám, že by bylo skvělé, kdybychom tady místo skandálů pana premiéra mohli řešit jen budoucnost a prosperitu naší země.

Piráti již dvakrát odmítli podpořit vládu s trestně stíhaným premiérem ve střetu zájmů s ministry, jejichž nekompetence jsme zažili již ve vládě minulé.

Z dokumentu pirátské povolební strategie, kterou jsme zveřejnili před minulými volbami, jasně vyplývají podmínky Pirátů pro účast, podporu či toleranci vlády. Minulá i současná vláda skrze osoby na ministerských postech, osobu Andreje Babiše v předsednické funkci, ale i díky faktickému opírání se o hlasy protidemokratických stran tyto podmínky nesplňovala a dnes je nesplňuje tím spíš.

Poprvé vláda důvěru nezískala, podruhé s podporou komunistů a ČSSD již ano. A já chci apelovat i na poslance vládnoucích stran, aby zvážili, zda chtějí, aby v čele České republiky stála vláda s trestně stíhaným premiérem, kterou navíc kvartál od kvartálu doprovází horší a horší skandály a kondice.

Pokud panu premiérovi opravdu jde o dobro této země, jak ve svých vystoupeních tvrdí, ať odstoupí. Pokud tak neučiní a bude trvat na tom, že neodstoupí nikdy, rád bych jej tímto upozornil, že není jediný, kdo má vytrvalost.

Ledy nakonec popraskají!

Svět čelí vzestupu populismu a autoritářství a já bych rád, aby bezduché sobectví neuneslo tuto zemi z cesty k lepší a svobodnější budoucnosti. My, Piráti, budeme dál pracovat na tom, aby se tak nestalo. Víme totiž, že i když se tento boj může v krátkodobém horizontu zdát donquijotský, v tom dlouhodobém se vždy zúročí.

Cílem Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Tímto směrem však současná vláda Českou republiku ke prospěchu jejích občanů nevede a podle zkušeností z prvního roku Andreje Babiše na pozici premiéra ani nepovede.

Piráti tedy již potřetí vyjádří ve svém hlasování nedůvěru této vládě s nezlomnou vírou, že změna je možná.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Ivan Bartoš

Štítky: #Ivan Bartoš #poslanecká sněmovna #vláda

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.