Odborně

Co si myslí jednotlivé členské státy EU o nahrávacích filtrech a „dani z odkazu“?

06. 11. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Ve čtvrtek 25. října se uskutečnilo druhé jednání mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou (tzv. trialog), které se zabývalo reformou evropského autorského práva. Obě strany se pokusily najít kompromisní postoj k uvedenému dokumentu. Zde můžete najít navržený program jednání, kompromisní návrhy pak zde

eu vlajky

Co si myslí jednotlivé členské státy?
Jednotlivé členské státy již předem diskutovaly, jak se k dokumentu postaví. Ke dvěma klíčovým problematikám – dani z odkazu (článek 11) a tzv. upload filtrům (článek 13) zastávají aktuálně následující stanoviska: 

Země

Daň z odkazu

Nahrávací filtry

Belgie

skeptický

skeptický

Bulharsko

neví se

neví se

Česká republika

proti

omezit

Dánsko

omezit

neví se

Estonsko

neví se

neví se

Finsko

proti

neví se

Francie

rozšířit

rozšířit

Chorvatsko

omezit

neví se

Irsko

omezit

pro

Itálie

proti

proti

Kypr

rozšířit

neví se

Litva

omezit

neví se

Lotyšsko

omezit

neví se

Lucembursko

skeptický

omezit

Maďarsko

pro

pro

Malta

omezit

neví se

Německo

omezit

skeptický

Nizozemí

proti

skeptický

Polsko

neví se

neví se

Portugalsko

pro

pro

Rakousko

pro

pro

Rumunsko

neví se

neví se

Řecko

rozšířit

pro

Slovensko

skeptický

omezit

Slovinsko

proti

neví se

Španělsko

rozšířit

rozšířit

Švédsko

skeptický

omezit

Velká Británie

pro

omezit

LEGENDA: proti - chce zrušení; skeptický - neshledává žádnou ze současných možností za přijatelnou; omezit - podporuje omezenou verzi, např. s užším rozsahem nebo více ochrannými opatřeními; pro - podporuje návrh, rozšířit - podporuje rozšířenou verzi, např. v širším rozsahu či s méně ochrannými opatřeními.

 

Mají většinu?

Má-li být návrh schválen v Evropské radě, potřebuje získat podporu minimálně 55 % členských států, které dohromady představují minimálně 65 % obyvatel EU. Pokud by hlasovaly pouze ty země, které v současné době s návrhem nesouhlasí, nebylo by to dost a návrh by byl schválen. 

Německo, Belgie, Nizozemsko, Finsko a Slovinsko hlasovaly proti tomuto návrhu posledně. Pokud tedy jejich nesouhlas bude trvat a připojí se k němu navíc Itálie (která své stanovisko přehodnotila poté, co země získala novou vládu), může být návrh těsnou většinou odmítnut, neboť podpora bude dosahovat 65 % obyvatel EU. Nedůležitějším, nicméně nejméně jistým hlasem, je ten německý. 

Překvapivý úder na vzdělání

Během jednání o výjimkách z autorského práva došlo bohužel k jednomu nečekanému zvratu. Evropská rada se vyjádřila proti výjimkám pro vzdělávání a vědu a výzkum. V současné době umožňují všechny členské státy EU vědecký přístup víceméně ke všem dílům, která jsou autorskoprávně chráněna. Výjimka z autorského práva pro vzdělávání nevyžaduje žádné technické nástroje, které by mohly zajistit, že pouze studenti se mohou k autorsky chráněnému obsahu dostat. Několik členských států zcela nepochybně umožní, aby pro účely vzdělávání mohla být tato výjimka uplatněna i online. 

Evropský parlament se domnívá, že současná výjimka pro výuku by měla představovat jednotný standard pro celou Evropskou unii. Díky tomu by bylo možné přeshraniční vzdělávání – současné výjimky jsou platné pouze na území jednotlivých zemí. Nová výjimka by ale hlavně rozhodně neměla ohrozit přístup k obsahu, který je již k dispozici uživatelům na základě výjimek jiných, například v oblasti vědy a výzkumu apod. 

Evropská rada nicméně vypracovala zcela nový článek 17a, který stanoví, že současné výjimky v oblasti vzdělávání a data-miningu mohou být nadále provozovány pouze v případě, nejsou-li v nesouladu s nově navrhovanými výjimkami. To znamená, že pro potřeby vyučování by výjimky, které platí na celonárodní úrovni, mohly přestat platit, bude-li evropská směrnice v tomto případě říkat něco jiného. Pokud studenti mohou ve své zemi přistupovat k materiálům bez toho, aniž by tak činili v „bezpečném elektronickém prostředí“, hrozí, že EU toto změní.

Jedná se o naprosto bezprecedentní útok na základní princip celého dokumentu. Výjimky v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu měly přístup k jednotlivým materiálům zjednodušit, nikoliv vytvářet nové bariéry. Pokud by vzdělávání, které bylo doposud v jedné zemi legální a fungovalo velmi dobře najednou po přijetí nového dokumentu vstoupilo do šedé zóny, reforma autorského práva pro EU by tímto selhala v nejzákladnějším smyslu – a sice umožnit lidem se vzdělávat. Evropský parlament musí proto klást důraz na to, aby každá výjimka v oblasti vzdělání, které v současné době v právním řádu EU existuje, tam i nadále zůstala, a to bez ohledu na přijetí Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Ostatní záležitosti

Dobrou zprávou je, že žádná z členských zemí nepodpořila původní návrh Evropského parlamentu, aby byly sportovní akce chráněny jako autorskoprávní dílo. Ohledně tzv. data miningu (metoda získávání skrytých a potenciálně užitečných informací z dat) lze očekávat u některých zemí pokrok, konkrétně v Belgii, Finsku, Německu, Nizozemsku, Itálii, Estonsku a Česku. Tyto země chtějí rozšíření výjimky z autorského práva pro data mining a zpracování textu. Pozitivní text výjimky by přitom mohl podpořit rozvoj informatiky, především umělé inteligence. 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Mikuláš Peksa

Štítky: #cenzura #internet #svobodný internet

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.