Komentáře

Komentář Františka Kopřivy k ratifikaci Istanbulské úmluvy

02. 10. 2018 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V médiích se začínají více a více objevovat zmínky o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, více známé pod názvem Istanbulská úmluva. Tuto mezinárodní úmluvu již ratifikovalo 33 států členských státu Rady Evropy, ale přesto se v České republice proti ratifikaci zvedá překvapivá vlna odporu.

František Kopřiva

Istanbulská úmluva vznikla v roce 2010. Je výsledkem dvouleté práce na vytvoření mezinárodního standardu v přístupu k řešení problému genderově podmíněného a domácího násilí. Text úmluvy se zabývá všemi způsoby boje proti zmiňovaným druhům násilí. Řeší, jak efektivně a zodpovědně přistupovat k prevenci, samotné ochraně a účinné vymáhání práva, aby se problémy neopakovaly. Cílem je nastavení mezinárodního minima a pomocí sdílení zkušeností a srovnávání přístupů se dopracovat k legislativně i postupově nejefektivnějším řešením. Česká republika se zavázala k přijetí již v květnu 2016.

 

Podobně jako například Evropská Úmluva o lidských právech pochází Istanbulská úmluva z dílny Rady Evropy. Jedná se organizaci zaměřující se na udržování demokracie, právního státu a lidských práv v zemích Evropy, a to primárně pomocí dialogu a spolupráce. Právě v duchu těchto myšlenek je společně s úmluvou zřízen expertní poradní orgán GREVIO, který bude naplňování úmluvy sledovat a radit, jak postupovat efektivně.

 

Obecně se asi nenajde nikdo, kdo by tvrdil, že násilí na ženách nebo domácí násilí není společenský problém. Většina kritiků poukazuje, že se v úmluvě na mnoha místech objevují slovní spojení jako nestereotypní genderové role, genderová identita nebo podpora neziskových organizací, což vzbuzuje zbytečně vyhrocené emoce.

 

Mnoho samozvaných vykladatelů těmto pojmům přiřazuje nereálné a často až absurdní významy. Cílem úmluvy není trhat tradiční rodiny, nikdo nechce muže nutit do nošení ženského oblečení nebo dětem vtloukat do hlavy, aby se oslovovaly jako “to”. Jednou ze snah Istanbulské úmluvy je, abychom se kriticky a bez předsudků podívali na role muže a ženy ve společnosti a vedli dialog o tom, jestli některé stereotypy nejsou v důsledku kontraproduktivní nebo zbytečné.

Je jenom na nás, jak budeme přistupovat k tomuto (staro)novému tématu. V zemích západní či severní Evropy už se diskuse na této úrovni nějakou dobu vede, tabu se bourají a o stereotypech se mluví otevřeně. Společnost se tam očividně nijak nehroutí, jak prorokují někteří zarputilí ochránci tradičních hodnot. Výsledkem je spíše větší porozumění.


Právě takovou možnost nám Istanbulská úmluva dává. Kromě toho můžeme využít doporučení expertů, jak to dělat co nejlépe, a sdílet naši dobrou praxi dalším zemím. V symbolické rovině pak pošleme silnou zprávu do světa, že se chceme podílet na vymýcení zbytečného násilí a že nejsme zastydlá postkomunistická země, ale sebevědomý evropský stát. Proto podporuji co nejrychlejší ratifikaci Istanbulské úmluvy.

 

Dne 26. září proběhl odborný seminář pořádaný Úřadem vlády "Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí: mýty a fakta" pod záštitou Radky Maxové (ANO), Aleny Gajdůškové (ČSSD) a mě. Kromě zákonodárců vystoupila i řada odborníků a zahraničních hostů. Cílem bylo představit proces přijímání, implementace a vytyčené cíle dokumentu, stejně jako vyvrátit nejrozšířenější mýty. Tak snad se okolo tohoto dokumentu bude alespoň na půdě Poslanecké Sněmovny diskutovat racionálně, bez argumentačních faulů a nepravd. Ale známe to, když není jiný program, tak si někteří lidé rádi postaví slaměného genderového nepřítele.

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: František Kopřiva

Štítky: #František Kopřiva #Mezinárodní smlouva #ženy

Komentáře k článku

Arnav Nihaliya 31.10.2018 11:47

Tech Support phone Number +44 020 3880 8075 For Any Kind Of technical issue make Router Printer Antivirus error free with the Support team always there .

http://www.quickhelps.co/phone-number/quickbooks/

http://www.quickhelps.co/uk/phone-number/quickbooks/

http://www.quickhelps.co/phone-number/quicken/

http://www.quickhelps.co/uk/phone-number/quicken/

http://www.quickhelps.co/phone-number/sage/

http://www.quickhelps.co/uk/phone-number/sage/

http://www.quickhelps.co/phone-number/aol/

http://www.quickhelps.co/uk/phone-number/aol/

http://www.quickhelps.co/phone-number/outlook/

http://www.quickhelps.co/uk/phone-number/outlook/

b) 23.10.2018 21:43

verze pro ty,
kdo neradi čtou [1]
a nemají čas a svobodu domýšlet důsledky

-----
Pane Kopřivo,
(cit.) "... někteří lidé rádi postaví slaměného genderového nepřítele" -- popište prosím, čím zajistíte svou vlastní právní ochranu v situaci, kdy někdo o Vašem dítěti prohlásí, že naznačilo, že jste -prý- své dítě vystavil nežádoucímu slovnímu projevu s následkem porušení důstojnosti, ano?

Půjdete sedět. I třeba v 87 letech - nepromlčitelnost( hysterie ataků na nominanta NS Kavanaugha před GREVIO bledne )

Absurdní?

Omyl, naopak tohle riziko je shůry "legalizované"-Trojským-koněm Cařihradského návrhu a nemá obranu.

"PRE-KRIM" z Minority Report-u hadr.

Jak řekla advokátka Kolářová
[2]
"( POSLANCI ) prosím udělejte cokoliv abychom zmenšili množství násilí, ALE NE ISTANBULSKOU ÚMLUVOU"

1) http://neviditelnypes.lidovky.cz/istanbulska-umluva-neratifikovat-d50-/p_politika.aspx?c=A181020_213820_p_politika_wag
2) 56:16 JUDr.Kolářová: https://youtu.be/BPaY3ITgLYA
3) 46:55 Mgr.Rataj (o násilí)

a)"...vymýcení ZBYTEČNÉHO násilí"? KAŽDÉ násilí je násilí? Nebo? 23.10.2018 11:20

DEMENTI:
Zpráva pana F. Kopřivy neuvádí celou pravdu a vyhýbá se některým zásadním a varovným jevům o zneužitelnosti nápadu "vyzkratovat" ústavní pořádek dalšími nad-ústavními "nástroji".

Systémový analytik by nemohl navrhnout lepší strategii pro asymetrickou válku a pohodlné ovládnutí EU, než je ideová diverze a rozhádání členských zemí a ideálně i soudržnosti občanské společnosti - a rozeštvat odvěké společné soužití žen a mužů?

O to lépe, jen o to větší úspěch běžících psychologických manipulací a informační války!

ARGUMENTY:
Plně odzdrojovaný text [1], jak Úřad vlády zkusil z Odborného semináře, zaštítěného p.Kopřivou "vyloučit" odborníky, co hned slepě nejásají, ale domýšlejí, co to způsobí, aniž by tím zanikla férová možnost obrany.

Text uvádí příklady zemí, které právním auditem označily "Úmluvu" za protiústavní a další podrobné argumenty.

1) http://neviditelnypes.lidovky.cz/istanbulska-umluva-neratifikovat-d50-/p_politika.aspx?c=A181020_213820_p_politika_wag

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.