Média

Přehled pirátských úspěchů v Praze, Brně a Mariánských lázních

01. 10. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

S blížícimi se komunálními volbami přichází rekapitulace uplynulého volebního období. A Piráti se rozhodně nemají za co stydět. V městech, kde již v posledních čtyřech letech měli své zastupitele, udělali kus práce. Výběr těch největších úspěchů v Praze, Brně a Mariánských Lázní mluví sám za sebe.

Ivan

PRAHA (4 zastupitelé)

 • Odhalili jsme dotované byty soudců a státních zástupců. Někteří soudci a státní zástupci, kteří mají nadstandardní příjmy, mají k dispozici byty od města za velmi nízké nájemné (za zhruba třetinové ceny než na trhu). Byli tak motivováni k tomu, aby rozhodovali v soudních sporech s hlavním městem Prahou zaujatě, tj. ve prospěch hlavního města. Navíc je samo o sobě nespravedlivé, když lidé s mnohem nižšími příjmy musejí platit tržní nájemné.
   
 • Sepsali jsme analýzu, kdo zodpovídá za Opencard. Z analýzy o několika desítkách stran jasně vyplývá, že odpovědnost jde za Pavlem Bémem, Petrem Hulínským a dalšími členy tehdejší Bémovy rady. Ti totiž zastupitelstvu předkládali zmanipulované informace a při vypisování zakázek porušovali usnesení zastupitelstva. Vyzvali jsme primátorku Krnáčovou, ať nechá vypracovat žalobu na odpovědné politiky, aby po nich město vymáhalo škodu občanskoprávní cestou. Ta to ale neudělala.
   
 • Zveřejnili jsme čtvrt milionu faktur Magistrátu. Díky nim bylo konečně možné zjistit, jak úřad hospodaří. Učinili jsme tak sami, neboť úřad i přes naše opětované apely strkal hlavu do písku.
   
 • Bránili jsme turisty před nepoctivými směnárnami. Měsíc jsme stáli před několika nepoctivými směnárnami v Praze a upozorňovali turisty na to, že v nich přijdou o třetinu peněz. Jedna taková směnárna na nás za to dokonce podala trestní oznámení. Díky našim poslancům se teď ve zrychleném režimu projednává zákon, který nekalé praktiky směnáren zarazí.

 


 

 • Vyvinuli jsme tlak na odchod Radmily Kleslové. Bývalá StBačka v čele Prahy 10 měla ve své funkci řadu lukrativních kontraktů s některými státními firmami. Rovněž zastávala různé posty v dozorčích radách státních a městských firem. Když jsme se pokoušeli zjistit, co bylo podstatou práce Kleslové v uvedených firmách, zjistili jsme, že žádné záznamy o její činnosti neexistují. Na podzim roku 2015 Kleslová odešla z pozic v dozorčích radách městských firem. Piráti přispěli k mediálnímu tlaku, který vedl k pádu Kleslové nejen v městských firmách, ale i v hnutí ANO a na městské části Praha 10. Zveřejnili jsme totiž, že za funkce v městských firmách brala přes 360 tisíc měsíčně, tedy více než prezident republiky.
   
 • Spustili jsme Otevřená data v Praze. Zastupitel Ondřej Profant byl zpočátku koordinátorem portálu otevřených dat http://opendata.praha.eu/. Díky němu se mohou Pražané dozvědět více o fungování města a jednotlivých městských firem. Uspořádali jsme hackathon, kde byla poskytnutá data využita pro tvorbu nových mobilních aplikací, které mohou Pražané využívat.
   
 • Rozkryli jsme, jak nevýhodné jsou pro Prahu SMS jízdenky. Porovnali jsme výši cen služby SMS jízdenek pro město v Praze a v dalších krajských městech, kde daná služba běží. Poukázali jsme na to, kolik hlavní město na službě tratí a že v porovnání s ostatními městy má množstevní přirážku. Dopravní podnik od té doby jedná s poskytovatelem o změnách smluv.
   
 • Zveřejnili jsme Metropolitní plán. Rozpracovaný dokument, který nahradí současný platný územní plán jsme získali díky zákonu o svobodném přístupu k informacím a dali ho na náš web. Vedení města následně dospělo k závěru, že bude lepší, když další verze bude zveřejňovat místo nás Institut plánování a rozvoje.
   
 • Odhalili jsme, že klíčová rozhodnutí radní dělají v „kuchyňce“. Z oficiálních záznamů a zápisů pak není jasné, na základě čeho se radní rozhodovali, což nabourává důvěryhodnost vedení města.

 

 

 • Rozkryli jsme klientelistickou síť pražské ČSSD. Zjistili jsme, že Hlavní město Praha dává lukrativní zakázky firmám, které patří méně exponovaným členům ČSSD na městských částech. Za posledních 10 let si firmy tří členů pražské ČSSD z Prahy 14 přišly u městských firem a příspěvkových organizací na 2 miliardy korun.
   
 • Prosadili jsme do protikorupční strategie Prahy důležitá opatření. Zveřejňování informací o zakázkách, zveřejňování faktur a nájemních smluv – a to všechno jako otevřená data. To jsou body, které Piráti navrhli a prosadili do protikorupční strategie města na rok 2017–2019. Bohužel tato opatření zůstala jen na papíře, mezi priority primátorky Krnáčové zřejmě naplňování protikorupční strategie nepatří.
   
 • Usnesení proti politickým trafikám. Podařilo se nám protlačit zastupitelstvem usnesení, které po radě požaduje, aby připravila pravidla proti politickým trafikám v městských firmách a také vlastnickou politiku, aby Praha své firmy lépe řídila. Radní si ale bohužel schválili bezzubá pravidla, která nic neřeší, a systém politických trafik tak pokračuje dál.
   
 • Transparentnější výbory. Prosadili jsme do jednacího řádu výborů zastupitelstva povinnost zveřejňovat předem materiály, které budou projednávány – stejně jako se to dělá u zasedání zastupitelstva. Bohužel některé výbory tuto povinnost stále nedodržují, ač je k tomu opakovaně vyzýváme.
   
 • Lepší přístup zastupitelů k informacím. Vyhráli jsme několik sporů proti Magistrátu, městským firmám a příspěvkovým organizacím, které nám nechtěly poskytovat informace. Jeden spor s městskou firmou se dostal až k Ústavnímu soudu, který nám dal za pravdu. Úředníci jsou nyní ochotnější informace předávat, protože vědí, že si svá práva dokážeme uhájit a jejich chyby zveřejníme.
   
 • Trestní oznámení kvůli nekalostem na Praze 1. Podali jsme několik trestních oznámení kvůli majetkovým kauzám z Prahy 1. Městská část například prodávala byty výrazně pod cenou, na čemž tratila několik desítek milionů či koupila nábytek za 20 milionů od firmy provázané s koaliční ČSSD, aniž by zakázku vysoutěžila či alespoň k tomu sepsala smlouvu.
   
 • Praha 1 díky nám nepřijde o desítky milionů. Kvůli mediálnímu tlaku, který jsme vyvolali, totiž vedení městské části neprodloužilo nevýhodné smlouvy v Pařížské, nejdražší nákupní ulici v Česku.
   
 • Vytvořili jsme mapu developerských projektů na Praze 12. Místní obyvatelé tak mají přehled o tom, co se chystá za výstavbu a mohou ji připomínkovat.

 

BRNO (2 zastupitelé)

 • Participativní rozpočet - Určitě nejdůležitější projekt, který jsme celý odmakali prakticky ve dvou lidech s občasnou pomocí odborníků z úřadu.
   
 • Vytvoření anketního nástroje pro zjišťování názorů veřejnosti na politické otázky prostřednictvím městské identity BrnoID. To bylo použito při rozhodování o umístění sochy Josefa II. na Dominikánské náměstí.
   
 • Uspořádání konference k PaRo (participativnímu rozpočtu) s mezinárodní účastí, určené zdarma pro zástupce všech měst v ČR nad 5000 obyvatel.
   
 • Vytvoření novely zákona o obcích, kterou se do zákona explicitně vnáší právo občanů na participaci na správě města v rozsahu určeném zastupitelstvem.
   
 • Definice rozvojových cílů města v horizontu do roku 2050 v oblasti participace a otevřených dat.

 

 

 • Příprava akčního plánu rozvoje participace ve městě Brně s horizontem 2025.
   
 • Položení základů k vybudování moderního datového portálu města, prostřednictvím kterého jsou ve strukturované formě zveřejňována otevřená data města a městských firem.
   
 • Příprava metodiky zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a její úspěšná implementace na magistrát, 29 městských částí a 9 městských obchodních korporací.
   
 • Příprava informační a komunikační strategie města Brna s definicí strategických a rozvojových cílů města do roku 2022.
   
 • Kompletní obnova kamerového vybavení jednacího sálu zastupitelstva a vytvoření elektronického archivu záznamů ze zasedání zastupitelstva. Dříve se se v mizerné kvalitě streamovalo jen aktuálně konané zasedání.
   
 • Zřízení elektronického archivu materiálů z jednání zastupitelstva. Předtím město zveřejňovalo jen materiály na aktuální zasedání. 
   
 • Spolupráce na realizaci projektu bezpapírového odbavení jednání volených orgánů.
   
 • Spoluzaložení spolku Otevřená města, jehož prostřednictvím jsme zahájili práci na refaktoringu webového řešení portálu participativního rozpočtu pro jeho budoucí zveřejnění.
   
 • Oponentura návrhu ANO na vytvoření holdingu (později koncernu) městských firem. Prosazení koncernové deklarace, která zaručuje dostupnost informací podle zákona 106 a která ukládá povinnost zajistit pro důležitá rozhodnutí v rámci koncernu veřejné projednání a předchozí souhlas zastupitelstva.
   
 • Prosazení a vytvoření dokumentů vlastnických politik města vůči jednotlivým městským firmám a skupině firem, v rámci kterých město definuje strategické a rozvojové cíle.
   
 • Prosazení zafixování ceny tepla dodávaného Teplárnami Brno na hodnotě z roku 2017 až do roku 2020.
   
 • Spolupráce na zavedení elektronického odbavení cestujících v rámci Dopravního podniku města Brno.
   
 • Analýza stavu vytíženosti vozového parku magistrátu. Příprava nové koncepce správy a obnovy vozového parku MMB, vytvoření nového modelu řízení vozového parku, vytvoření návrhu zřízení fondu obnovy vozového parku, vytvoření pravidel obnovy vozového parku.
   
 • Zahájení přípravy implementace GDPR v rámci elektronizovaných agend úřadu.
   
 • Desítky hodin právních konzultací ve věci majetkového vypořádání lokality Ponava.

 

 

3) MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (3 zastupitelé + starosta)

 

Piráti otevřeli radnici občanům a chtějí v tom dále pokračovat. Za uplynulé 4 roky zavedli:

 • Pravidelné přímé přenosy ze zastupitelstva města. Zastupitelstvo města zveřejňuje všechna svá zasedání veřejně na videoportálu youtube.com tak, aby se kdykoliv daly snadno dohledat. 
   
 • Setkávání starosty s občany a otevřený a veřejný kalendář. Každé první pondělí v měsíci mají na radnici otevřené dveře všichni občané nehledě na problém, který chtějí se starostou Martinem Kalinou řešit. Poté následuje ještě online událost, kdy starosta zodpovídá otázky, které jsou mu pokládány při živém online přenosu. 
   
 • Komise města volně přístupné občanům. Občané města mají možnost navštívit jednotlivé komise města a také se z nich zveřejňují zápisy, které má k dispozici i rada města. Občané tak mají možnost vidět do podkladů na jejichž základě radní rozhodují o chodu našeho města. 
   
 • Transparentní účty a rozpočet. Veřejná kontrola je nejlepší protikorupční mechanismus. Město zveřejňuje své hospodaření prostřednictvím transparentních účtů tak, aby občané měli možnost vidět, za co se ve městě vynakládají finanční prostředky. 
   
 • Strategické a územní plánování se spoluúčastí veřejnosti. Město je řízeno pomocí strategického plánu a v Mariánských Lázních byli k jeho tvorbě přizváni i občané města, na základě strategického plánu také probíhá i územní plánování a opět jsou konány setkání, kde je možnost tento územní plán připomínkovat přímo s odborníky, kteří jej tvoří. 
   
 • Rozvoj MHD – nové platební terminály a audiohlášení. Před rokem 2014 jsme kritizovali zastaralý způsob odbavení v mincových automatech, který neumožňoval přestupní tarify a další variabilitu cestování dle požadavků obyvatel i turistů. Proto se tehdejší starosta Petr Třešňák rozhodl odstartovat projekt moderního elektronického systému, který je založen na již ověřené Plzeňské kartě. Pro naše město byl pro kartu zvolen název Mariánka. 
   
 • Placení parkovného pomocí mobilní aplikace. Nově lze při parkování využít aplikace ClickPark, díky které lze zaplatit snadno a rychle přímo z chytrého mobilu bez nutnosti docházení k parkovacímu automatu nebo potřeby drobných mincí. Aplikace sama upozorní o konci doby parkování a lze ji na dálku prodloužit.
   
 • Zpracování podkladů vstupu města do UNESCO. Již od roku 2006 se objevují zmínky o možné nominaci českých lázeňských klenotů (Karlových Varů, Mariánských Lázních a Františkových Lázní) do světového fondu kultury – UNESCO. Celý proces nominace se táhl po dlouhou dobu a bylo vynaloženo mnoho úsilí a nezanedbatelné finance. Nyní se již blíží do finále, kdy žádost by měla být podána v dohledné době.
Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Brno #Mariánské Lázně #Praha

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.