Kauzy

Město Ústí zasypává policii trestními oznámeními na pirátského lídra

18. 09. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Vedení ústeckého magistrátu našlo nový způsob politického boje – vedoucí právního odboru města sepisuje v pracovní době na hlavičkovém papíru města jedno trestní oznámení za druhým. Pirátský lídr Lukáš Blažej se měl podle města dopustit pomluvy a křivého obvinění, vydírání, neoprávněného nakládání s osobními daty a dokonce přisvojení pravomoci úřadu. Všechna trestní oznámení byla odložena. Podle Pirátů se jedná o mstu mimo jiné za to, že se Blažej domáhal informací o výší odměn vedoucích odborů ústeckého magistrátu. Někteří ze zaměstnanců totiž obdrželi až 45 tisíc korun, zatímco dva vedoucí odboru nedostali žádnou odměnu. 

usti

První trestní oznámení magistrátu se týkalo prověřování smluv města v registru smluv, čímž měl být spáchán trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji. „Je zřejmé, že Lukáš Blažej se občansky i politicky angažuje, když je členem České pirátské strany, kdy v rámci tohoto sleduje finanční toky a smluvní vztahy v rámci města Ústí nad Labem. K tomu však využívá veřejné zdroje a nebyly zjištěny žádné skutečnosti o tom, že by si neoprávněně přisvojil osobní údaje“ uvedl komisař Michal Hrabánek při založení trestního oznámení.

Druhé trestní oznámení se týkalo snahy o zveřejnění odměn vedoucích odboru magistrátu vyplacených po politickém převratu v čele radnice v létě 2015. Magistrát od té doby sveřepě odmítá informace poskytnout i přes opakovaná nařízení krajského úřadu. A právě na Blažejovo vyjádření v tisku, že tento postup zakládá podezření, že motivací pro udělení odměn bylo ocenění loajality vedoucích odborů ke staronovému vedení města a potrestání těch „neloajálních“, podalo město trestní oznámení za pomluvu a křivé obvinění. „Naopak je zcela zřejmé, že Lukáš Blažej svým postupem se snaží informace získat, tak aby všechny své pochybnosti rozptýlil,“ vysvětlil vrchní inspektor Jen Štefan, proč se policie rozhodla trestním oznámením dál nezabývat.

Trestného činu přisvojení pravomoci úřadu se měl Blažej dopustit tím, že informoval o usnesení zastupitelstva. To si již vysloužilo ostrou reakci policie: „Z dikce zákona nelze nikomu zakazovat, aby zveřejnil informace a rozhodnutí Zastupitelstva, které na takovém veřejném zasedání získal. Podání tedy neobsahuje zcela žádné skutečnosti svědčící o spáchání trestného činu a je k zamyšlení, proč bylo vlastně podáno. Nelze totiž přehlédnout, že směřuje proti osobě, která se občansky a politicky angažuje a ve svých vystoupeních často kritizuje vedení Statutárního města. Trestní řízení v žádném případě neslouží k řešení osobních či názorových sporů a pro takové účely nemůže být zneužíváno“ konstatoval komisař Michal Hrabánek v návrhu na založení trestního oznámení.

Ani toto upozornění však ústecký magistrát nezastavilo. Čtvrtého trestného činu se měl Blažej dopustit tím, že se s investorem domluvil na podmínkách k minimalizaci vlivů stavby na životní prostředí. „Veškeré pochybnosti podavatele a jeho podezření na možné vydírání se šetřením ukázali jako neopodstatněné a ničím nepodložené“ uvedl komisař Petr Kunt při založení trestního oznámení.

Ústecká policie není jediným orgánem veřejné moci, který se musí podáními ústeckého Magistrátu zabývat. „S rozhodnutím nesouhlasíme, předali jsme ho k prošetření na ústecké státní zastupitelství“ uvedla mluvčí města Romana Macová v reakci na založení trestního oznámení.

Považuji za nepřípustné, aby vedoucí právního odboru města trávil pracovní dobu zahlcováním policie a státního zastupitelství absurdními trestními oznámeními. Lidé, kteří nemají nic společného s politikou, musí kvůli němu chodit na výslechy, a kriminalisté tráví čas vyřizováním nesmyslů místo odhalování trestné činnosti. Kdekoliv jinde by takový zaměstnanec přišel o místo, ale v Ústí nadále pobírá veřejné prostředky a pokračuje v šikanování aktivní veřejnosti a poškozování dobrého jména města“ uvádí k tomu Lukáš Blažej.

První trestní oznámení města

Druhé trestní oznámení města

Třetí trestní oznámení města

Čtvrté trestní oznámení města

Založení prvního trestního oznámení města

Založení druhého trestního oznámení města

Založení třetího trestního oznámení města

Založení čtvrtého trestního oznámení města

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Piráti Ústí

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.