Odborně

Základní elektronické služby obcí a měst - 1. díl

13. 09. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Nespornou úlohou státní správy je poskytovat občanům co největší komfort v oblasti administrativní správy. S tím souvisí i nasazení elektronických služeb na jednotlivé úřady. V dnešním článku si ukážeme, jaká je současná praxe v nasazení e-služeb na úřadech a podíváme se i na některé klasické e-služby, které se konečně po letech postupně stávají standardem a občan je čím dál více považuje za samozřejmé a na svém úřadě je očekává.

strnad

Nejvíce využívanou e-službou jsou bezesporu životní situace, které mají občanovi pomoci a odpovědět mu na otázky s kým a jak danou problematiku řešit. Mnoho úřadů tuto sekci přejmenovalo na jednodušší a srozumitelnější obrat „Potřebuji si vyřídit“. Tento krok je určitě vnímám jako vstřícný k občanovi v porozumění úřednického názvosloví. Životní situace jsou však ze zákona velmi složitou a velmi detailně zpracovanou agendou. Velkou pomocí je pak (pokud to jde) připravit pro občany stručné verze životních situací, kde je popsáno jen s kým, kde a co potřebuje k vyřešení dané situace.

Inteligentní elektronické formuláře

Další nedílnou součástí jsou pak inteligentní webové elektronické formuláře, které jsou napojeny na datové schránky a obsahují čárový kód k sejmutí do spisové služby. Veškeré úkony včetně odeslání pak může občan realizovat elektronicky ze svého počítače, tabletu či mobilu. V současné době se pak jeví jako nejjednodušší řešení napojení na elektronické formuláře z Portálu občana a využití autentizace pomocí e-občanky nebo již zmiňované datové schránky.

Dalším krokem je možnost on-line rezervace na daný odbor, video prohlídka jak situaci řešit nebo vyznačená poloha úřadu a kanceláře úředníka na mapě úřadu. Takto komplexní životní situace pak dává občanovi kompletní servis k vyřešení jeho problému.

komplexní servis v řešení životní situace jak na webu tak v mobilu


webový formulář – občan může vyplnit a odeslat i ze svého mobilu či tabletu

Hlášení závad

Jako další z elektronických služeb jsem vybral velmi známou, ale pro občany zajímavou službu a to nahlášení závady. Dnes v době chytrých mobilních telefonů se tato služba přímo nabízí a dává občanovi možnost se podílet na situaci v daném městě či obci. Tato služba je již nabízena mnoha společnostmi a lze využít i velmi rozšířené celorepublikové služby tohoto typu.

 

Multimediální výstupy obcí

Samostatnou kapitolou je pak multimediální obsah. Týká se především zastupitelstva nebo setkání občanů se starostou či primátorem. Vysílat přímý přenos ze zastupitelstva a následně poskytovat jeho záznam je dnes standard, který si díky podpoře youtube může dovolit i ta nejmenší obec. Pro zprovoznění jednoduchého přímého přenosu v podstatě stačí jedna webkamera, notebook a připojení na internet. Jedinou překážkou pak bývá spíše umístit videozáznam na youtube, který musí být ze zákona anonymizován. To klade na úředníky další časový nárok a práci navíc. Nastavením vhodných vnitřních procesů (při přímém přenosu např. poznamenání přesného času k anonymizaci..) lze však i tento úkon velmi zjednodušit.

Zpestření v podobě vlastního youtube kanálu, natáčení krátkých reportáží a další přímé přenosy se setkání s primátorem, debaty s občany je již jen nadstandard, ale velmi vítaný ze strany občanů.


přímé přenosy, videozáznamy, reportáže – vše realizováno pomocí youtube

jeden kanál pro všechen multimediální obsah

 

Informace o inženýrských sítích

Veřejností velmi oceňována je služba vyjádření k existenci sítí. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Služba, která opět nahrazuje zdlouhavé chození po úřadech a nabízí občanovi řešit svůj problém z tepla svého domova.


komplexní servis pro stavebníka – e-Utility Report

Mapové služby a přístup ke katastrálním mapám či pasportu obce je dnes již standardem. Geografické portály jsou dnes dodávány jako cloudová služba a za poslední léta klesly náklady na pořízení kompletního GISu o mnoho set procent a jsou dodávány prakticky zdarma. I pro malé obce pořízení geografického systému již proto není absolutní problém. Zprovoznit tak Geoportál, kde občan nalezne základní informace o majetku města, vlastnících pozemků a připravit se pro další mapové vrstvy jako jsou pasporty komunikací, veřejného osvětlení, zeleně nebo umístění sběrných nádob tak nemusí být dnes neuskutečnitelný problém.


 

Klikací rozpočet obcí

Klikací rozpočet, stejně jako kompletní materiály pro zastupitelstvo, evidence smluv, elektronické tržiště či otevřená data, patří pod heslo – transparentnost a otevřený úřad občanovi. Mnoho legislativních překážek padlo a tak i obce či města mohlo před lety nastartovat trend kompletního otevření svých ekonomických dat občanovi.

transparentní úřad – klikací rozpočet napojený on-line na ekonomickou agendu

Státní správa je zde pro občany a úředníci by vždy měli hledat způsob jak občanovi vyjít vstříc. S tím souvisí i transparentní správa majetku a nasazení jednoduchých elektronických služeb. V článku jsme si ukázali jen několik elektronických služeb, které jsou dnes již na některých obcích a městech využívány. Pro další to může být inspirace jakým směrem se vydat.

Zkvalitnění života občana souvisí i s výkonem státní správy. Pojďme tedy společně nacházet nové a nové řešení, které občanovi život ve městě či obci zpříjemní.

Příště se zaměříme na pasport majetku – transparentní prodej majetku, otevřená data, informace o hlasování zastupitelů nebo portál občana s možností platit své závazky vůči městu platební kartou.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Martin Strnad, člen Piráti Děčín

Štítky: #digitalizace #egovernment #transparentnost #úřad

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.