Kauzy

Vedení města Bystřice nad Pernštejnem porušuje zákony, k odstoupení se ale nechystá

05. 09. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Starosta a místostarosta města Bystřice nad Perštejnem zřejmě porušili hned trojici zákonů - zákon o střetu zájmů, když si několik let nechali vyplácet odměny za práci v orgánech městských společností; zákon o svobodném přístupu k informacím, když jimi vedené městské společnosti odmítly poskytnout informace o výši vyplacených odměn a tiskový zákon, když opozičnímu zastupiteli neumožnili o celé kauze informovat v radničním zpravodaji.

Celou skutečnost vyšetřovala i Police ČR, která dospěla k závěru, že odměny byly vypláceny v rozporu se zákonem nejméně 7 let. Vedení města se ovšem s těmito zjištěními evidentně neztotožňuje, protože neoprávněně vyplacené peníze starosta ani místostarosta nevrátili a k celé situaci se odmítají jakkoliv vyjádřit. Nespokojení bystřičtí občané se proto rozhodli obrátit pro pomoc a radu, jak dál postupovat, na Českou pirátskou stranu. 

 

Pošvar

Co se vlastně stalo? Současný starosta a místostarosta Bystřice nad Perštejnem se dostali do svých funkcí v roce 2005. V témže roce byli Radou města jmenováni do dozorčích orgánů městských firem, a i když členové dozorčích rad městských společností mohou za svoji činnost pobírat odměny, veřejným funkcionářům je dle zákona o střetu zájmů tato odměna zapovězena. Na základě občanského podnětu se celou záležitostí začala zabývat i Policie ČR. Ta vyslechla oba obviněné a obrátila se na městské společnosti, aby zjistila výši neoprávněně vyplacených odměn.

Starosta i místostarosta se během vyšetřování bránili tvrzením, že v městských společnostech nefigurovali jako zástupci samosprávy, ale pouze jako fyzické osoby, což se vyšetřovatelům nepodařilo vyvrátit. Způsobená škoda by dle policie byla vyšší než 2 miliony korun, ale když se obrátila na konkrétní městské firmy, aby škodu přesně vyčíslily, dostalo se jim odpovědi, že žádnou škodu uplatňovat nebudou.

Situací se zabýval i kontrolní výbor, který zjišťoval, kdo za městské společnosti podepsal neuplatnění škody a také názory radních, zda jmenovali představitele města jako zástupce města, nebo soukromé osoby, protože zápisy z Rady města o nich hovoří jako o zástupcích obce.

Po všech zjištěních vypukl na kontrolním výboru chaos a jeho předseda odstoupil a výbor od jara nefunguje. Starosta i místostarosta navíc i nadále pobírají neoprávněně odměny v některých městských společnostech a na výzvy k vrácení peněz či odstoupení z funkce nereagují. Ing. Vít Novotný, zastupitel za Otevřenou radnici, se proto rozhodl obrátit se o pomoc v této momentálně bezvýchodné situaci na organizaci Oživení a Českou pirátskou stranu.

Právnický posudek

Pirátský poslanec za Vysočinu Jan Pošvář si k tomu poté nechal zpracovat odborný právnický posudek, jehož závěry jsou následující:

1. Postavení městských společností jakožto veřejných institucí - městské společnosti jsou veřejnými institucemi dle § 2 odst. 1 zk. o svobodném přístupu k informacím a tedy i povinnými subjekty dle tohoto zákona. Jakékoliv nedodržování povinností v tomto zákoně stanovených by proto mělo být napadnuto správní žalobou u místně příslušného krajského soudu.

2. Odměňování členů zastupitelstva města městskými společnostmi - argumentace, že člen zastupitelstva v městské společnosti nezastupuje město, avšak působí v orgánu takové společnosti jakožto fyzická osoba na městě nezávislá nemůže obstát z důvodu, že zákon o střetu zájmů nehovoří o tom, koho daný veřejný funkcionář v dané společnosti zastupuje, zapovězení odměny je vázáno na jeho status veřejného funkcionáře a skutečnost, z čí vůle se stal členem orgánu dané městské společnosti. Jan Pošvář proto v této věci hodlá zaslat otevřený dopis tajemníkovi MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, aby na základě tohoto zjištění zahájil správní řízení.

3. Zveřejňování sdělení zastupitelů v radničním zpravodaji - dle § 4a zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona je vydavatel radničního zpravodaje povinen poskytnout členovi zastupitelstva přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení týkající se záležitostí obce. Toto sdělení musí být uveřejněno nejpozději do 3 měsíců od jeho doručení vydavateli. Pakliže se člen zastupitelstva domnívá, že vydávání radničního zpravodaje probíhá v rozporu se zákonem, je nejlepší obrátit se nejprve na krajský úřad, který vykonává v této věci dohledovou činnost.

Zjištěné závěry byly předány zástupcům bystřické veřejnosti a o dalším vývoji celé situace vás budeme informovat.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jan Pošvář a Hana Hajnová

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.