Kauzy

Piráti ve Sněmovně bodují se svým týmem expertů. Mezi politickými stranami je to rarita

01. 08. 2018 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Piráti si ve Sněmovně na rozdíl od většiny ostatních stran postavili vlastní expertní tým složený z právníků, analytiků a odborných asistentů. Analytici řeší každodenní činnost klubu i velké politické a korupční kauzy. Zajímá vás, kdo jsou odborní členové tohoto týmu?

JEšte jednou

ŠTĚPÁN RATTAY

Štěpán stojí v čele analytického týmu Pirátů a je zároveň tajemník pirátského poslaneckého klubu. Spolu s ostatními zpracovává analýzy, odborné podklady či posudky a rešerše na základě zadání užšího vedení poslaneckého klubu. Do náplně práce jeho týmu spadá také příprava a správa sněmovních tisků, podpora při přípravě návrhů legislativních opatření a zajištění provozu a spolupráce klubu s Kanceláří Poslanecké sněmovny ČR.

V minulosti Štěpán působil v protikorupční nevládní organizaci Oživení, kterou několik let řídil a v rámci programu bezkorupce.cz se věnoval zejména odhalování střetů zájmů veřejných funkcionářů a analyzování nehospodárnosti při nakládání s veřejným majetkem. Zabýval se také zaváděním efektivních nástrojů a principů transparentnosti do veřejné správy, šířením protikorupčního know-how a příkladů dobré praxe. Vedl a realizoval několik protikorupčních auditů a byl jedním ze zakladatelů iniciativy Rekonstrukce státu. Štěpán je vystudovaný ekonom.

 

JANUSZ KONIECZNY

Janusz je od června 2018 hlavním protikorupčním analytikem Pirátů. Před svým naloděním k Pirátům pracoval v ekonomickém magazínu Economix a pak sedm let jako analytik Nadačního fondu proti korupci. V pirátském analytickém týmu se věnuje zejména analýzou závažných kauz výrazného ekonomického dosahu, a to v energetice, zemědělství, IT či třeba zdravotnictví. Rovněž připravuje studie či připomínky v rámci prosazování protikorupčních opatření. Zabývá se prioritně rovněž riziky zneužití střetu zájmů ze strany členů současné vlády.

Janusz se věnoval ochraně oznamovatelů korupce, tzv. whistleblowerů a prosazování protikorupčních opatření, k čemuž zpracovával i potřebné analýzy. Zabýval se zejména těmito oblastmi: anonymita příjemců veřejných prostředků a problematika offshorových společností, veřejné zakázky, dotační politika, rozšíření pravomoci NKÚ, přístup k informacím či reforma státního zastupitelství.

V minulosti se zabýval závažnými kauzami jako jsou například: podezřelé zakázky a falšování účetnictví v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, nelegální těžba uhlí v Dolu Nástup Tušimice, kauza informačního systému pro výplatu sociálních dávek, kauzy pražského Dopravního podniku, podezřelá a blesková reorganizace policie, nelegální kupčení s hlasy ve vyloučených lokalitách, investigativní zpracování nelegálního hazardu, dotace pro veřejnou dopravu. Řešil také kauzy České pošty, Čapího hnízda, úplatků při změnách územního plánu či úplatků ze strany inspektorů práce.

 

PETR FOJTÍK

Petr se jako člen analytického týmu poslaneckého klubu Pirátů věnuje v obecné rovině především aktuálnímu politickému dění, komparaci politických programů, jejich cílů a následným plnění napříč politickými stranami. Dále se věnuje například stranickým postupům při schvalování legislativy v Poslanecké sněmovně, detailním analýzám a rešerším vybraných politických kauz a na okraj se zajímá o zahraniční politiku a diplomacii.  

Petr vystudoval politickou a kulturní geografii a mezinárodní vztahy a během i po dokončení studií sbíral zkušenosti v zahraničí (Finsko, USA, Chorvatsko a Belgie). Svou profesní dráhu zahájil na Katedře politologie Univerzity Palackého, kde studoval doktorát. Pracoval v kabinetu evropského komisaře pro rozšíření a politiku sousedství v Bruselu a následně působil 5 let na pozici politického analytika na Velvyslanectví Korejské republiky v ČR, kde se primárně věnoval analýze politické situace v ČR a vzájemným vztahům s Koreou.  

 

MARTIN ARCHALOUS

Martin je právníkem pirátského poslaneckého klubu. Specializuje se zejména na analýzy návrhů zákonů vlády nebo poslanců jiných politických stran. Spolupracuje na přípravě pirátských legislativních a pozměňovacích návrhů. Zpracovává také stanoviska a analýzy k právním otázkám, na které poslanci při své činnosti narazí. Kromě toho se podílí na sledování činnosti vlády, upozorňuje poslance na zajímavé materiály předložené vládě a zpracovává jejich rozbor.

Martin studoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a na Cardiff University a zároveň pracoval v advokátní kanceláři. Později byl právníkem Odboru lidských práv Úřadu vlády, kde mj. připomínkoval a revidoval návrhy zákonů a dělal tajemníka několika pracovním skupinám a výborům. Nakonec zakotvil u poslaneckého klubu Pirátů.

 

MATOUŠ VANČA

Matouš u Pirátů zastává funkci správce životního cyklu schůze. Co to znamená? Koordinuje veškerou parlamentní agendu, studuje a klasifikuje sněmovní tisky a rozděluje je příslušným pracovním týmům, zabezpečuje přípravu klubu na každou schůzi sněmovny i kontrolu jednání vlády, sleduje průběh jednání sněmovny a asistuje poslancům ve věcech legislativního procesu a parlamentních procedur, pro poslance i analytiky dohledává potřebné dokumenty a ověřuje fakta. Ve své práci bohatě uplatňuje svou vášeň pro systém a tabulky.

Pirátský správce životního cyklu schůze vystudoval herectví na Pražské konzervatoři, historii a religionistiku na FF UK a politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. V současnosti je doktorandem Ústavu českých dějin FF UK, kde píše disertaci o proměnách státu a státnosti ve střední Evropě na sklonku středověku.

 

A jaké výsledky expertní tým má? Minulý týden například upozornil na to, že by Agrofert měl vrátit dotace, protože ho prokazatelně ovládá Andrej Babiš.


 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.