Média

Občanské vzdělání proti indoktrinaci bojuje, vymývání mozků zůstává doménou demagogů

01. 08. 2018 | 3 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V pondělí 30. července vyšel další komentář Václava Klause ml. v jeho pravidelné pondělní rubrice. Běžně by bylo asi dostatečné říct, že se neshodneme a vycházíme z jiných hodnotových rámců, ale jeho vyjádření k připravované Koncepci občanského vzdělávání je natolik plné nepřesností, nepravd a různých manipulací, že je vhodné připojit podrobnější reakci.
 

Masaryk hoax

"Zítra, uprostřed prázdnin, bude vláda projednávat takzvanou Koncepci občanského vzdělávání v České republice. Materiál předkládá sám předseda vlády (sic), nikoli ministr školství."

Tento přesun je v předkládací zprávě vysvětlen: úkol zpracovat koncepci byl předložen roku 2016 ministrovi pro lidská práva. Po zániku ministerstva pak přešla jeho část agendy na zmocněnce pro lidská práva (Mgr. Martina Štěpánková, MPA), která také materiál předala premiérovi a zažádala o jeho zařazení na program vlády.

 

"Zaprvé – české školství má úplně jiné problémy než to, že by žáci (či studenti) byli málo politicky uvědomělí."

České školství má samozřejmě celou řadu problémů, byť troufám si říct, že třeba rostoucí antisemitismus mezi mladými lidmi bychom do problémů školství mohli zařadit (strana 186 tohoto dokumentu: https://stereotypy.cz/assets/pdf/co_si_myslis.pdf). Nebo nízkou volební účast (http://www.ceskovdatech.cz/clanek/76-mladi-cesi-miri-k-nbsp-urnam/). Nebo... a dalo by se pokračovat, byť to nemá velký smysl.

Argument se totiž míjí hned ve dvou věcech. To, že máme “jiné problémy” přece neznamená, že můžeme zcela pomíjet důležitý segment.

Občanské vzdělávání pak ale hlavně není věc jen pro školy. Samozřejmě, škola to má v disciplíně “dostat se k posluchači” zdaleka nejlehčí, ale občanské vzdělávání (a český dokument to odráží) se týká všech vrstev společnosti.

 

"Zadruhé – učit žáky (a studenty), co si mají myslet, do škol nepatří."

Jediné hodnoty, které chce dokument prosazovat, jsou hodnoty Ústavy ČR včetně Listiny lidských práv a svobod. A to jsou hodnoty, které do školy jednoznačně patří. Dokument se naopak přímo vymezuje proti politické indoktrinaci, zavádí povinnost více pohledů a přístupů jak k látce, tak k metodě vzdělávání. Klíčové je zde předání dovedností rozpoznat manipulaci, najít zdroje, porovnávat různé úhly pohledu – a k jakým vlastním politickým hodnotám se student zařadí je už čistě na něm. Stejně tak by se nově zpřísnily nároky na učitele v tom, že musí jasně a odděleně prezentovat své preference a názory.

Obrovská část vzdělávacího obsahu ve školách má stále politický potenciál. Klíč pak není v tom zavírat oči a tvrdit, že se nic neděje, ale mluvit o ní transparentně. Nutně se pak na povrch dere vzpomínka, kterak třeba téma druhé světové války velmi přímo ovlivnilo první přímou volbu prezidenta a to skrze informace vyloženě lživé či aspoň nedořečené.  A do šíření bludů se zapojili dokonce i někteří ředitelé gymnázií.

 

"Zatřetí – občanská výchova se ve školách dávno učí – má svoje osnovy, učebnice a tak dále."

Přejdeme drobné terminologické nedostatky (nikoliv osnovy, ale RVP a ŠVP) a raději věcně: ano, ve školách se něco učí. Dle zprávy České školní inspekce s velkými rezervami, které by právě jasnější rámec a jeho financování mělo vyřešit (http://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%C3%A9%20zpr%C3%A1vy/2016_TZ_obcanske_vzdelavani.pdf).

A opět, autor se zaměřuje na školy, koncepce občanského vzdělávání míří o dost šířeji. Ale pokračujeme.

 

"Nejděsivější na tom všem je především to, že vůbec nejde o nějaký nápad pana Babiše. Jde o „Dlouhý pochod institucemi“ nové neomarxistické levice, která již spolehlivě ovládá významná média, univerzity, státní úřady a ministerstva.

Myšlenku původně stvořil tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Poté, co klíčová ministerstva obsadili zástupci nové levice – Marksová, Valachová, Sobotka a spol. –, dostal projekt zelenou a četli jsme si v novinách o Domu demokracie a lidských práv. Jako vždy – početné pachatele dobra je potřeba krmit – rozpočet šel do desítek miliónů korun a cíl byl vytvořit „Koncepci občanského vzdělávání“, která by se povinně implementovala do škol a jejich vzdělávacích programů a nahradila by klasickou „občanku“. K tomu granty pro neziskovky, plány na nový „nezávislý úřad“… Klasika."

Snahu vyvolávat pocit ohrožení skrze neomarxistické spiknutí asi není třeba moc komentovat. Stačí se podívat, která média, instituce a školy drží ti neomarxisté nebo kolik mají ministrů ve vládě - a kde všude sedí ti, kteří se jasně vymezují vůči neomarxismu (ať tím myslí cokoli)  nepřátelsky. Byť pravda, že ministryni Maláčovou můžeme za neomarxistku uznat: má frankfurtskou školu.

Přisouzení geneze myšlenky ministru Dienstbierovi je také minimálně zavádějící, ale spíše úplně nesmyslné. Sněmovna vydala usnesení směřující k zavedení občanského vzdělávání 4. 12. 2014 z iniciativy poslance Jiřího Miholy (KDU-ČSL) a ta byla logickým vyústěním jím uspořádaného semináře (text usnesení zde http://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=1700&o=7). Místopředsedu lidovců bych z neomarxismu příliš nepodezíral.

V dalších tématech se Václav Klaus zapojuje do bojů dávno vybojovaných. Vynechme vymezení se proti pachatelům dobra. Předložená koncepce předkládá jako zásadní prvek decentralizaci (čili to s tím Domem demokracie nebude úplně tak žhavé) a nemá nahrazovat občanskou výchovu. Kdyby se autor vymezil vůči něčemu v současné podobě, dalo by se samozřejmě argumentovat déle a třeba mu v mnohém přiznat pravdu (veřejné prostředky je třeba stále kontrolovat), ale tohle je už čistě v žánru “nespokojený křik”. Klasika...

 

"Voliči sice ocenili práci některých výše jmenovaných tak, že se nejstarší česká politická strana fungující ve třech stoletích málem nedostala do Sněmovny. Ale žádný vliv na jejich jurodivé nápady to nemá. Desítky úředníků, aktivistů, vysokoškolských „badatelů“ a příjemců grantů v tichosti pokračují v načaté práci.

Centrum občanského vzdělávání na Fakultě humanitních studií UK je nezávislé vědecko-pedagogické pracoviště s úzkými vazbami na metodický portál „Výchova k občanství“, s podporou (v čase intenzita kolísá) ministerstva školství a jím řízených organizací. Něco dělá přímo Národní ústav pro vzdělávání. Má to podporu řady médií a zejména konkrétních novinářů, odborníků i „odborníků“.

A cíl se pomocí této složité sítě pomalu přibližuje. Když nějaký ministr (žádný to moc nedělá) omezí jednu instituci či její zasahování do věci správy státu ve věcech vzdělávání – systém běží dál jinudy. Plynule reaguje i na protitlaky veřejnosti. Třeba už nepoužívají slovo „multikulturní“ (lidi to nesnášejí) a používají „interkulturalita“.

Mrkněte se na stránku toho portálu. Je fakt uvědomělý. „Soužití s uprchlíky. Pilujeme argumenty“. „Snaha vnímat život očima většiny bude v důležitých otázkách v budoucnu v České republice čím dál méně únosná.“ Politický extremismus pro naše děti. Povinný – toť jejich plán."

Ano, existuje množství lidí, kteří si myslí, že se má dělat občanské vzdělávání. Velmi často si také myslí, že se má dělat velmi různě a přichází ze zcela odlišných ideových základů, od “liberálně konzervativní akademie CEVRO”, která vydala i vlastní učebnici
(https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/efektivnejsi-vyuka-obcanske-vychovy-vznikla-nova-ucebnice_485588.html) přes Institut pro křesťansko-demokratickou politiku (k tématu pořádal v červnu konferenci), Evropské hodnoty… a pokud se v politice na potřebě občanského vzdělávání shodnou liberální Piráti a konzervativní KDU-ČSL, tak to už něco říká. Stejně tak je shoda v podpoře jak na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, tak na Masarykově. Takto pestrá směs může být těžko spojena nějakou tajnou linkou plánu spiklenců zahloubených v úřadech a projídačů grantů (a ztroskotanců a samozvanců). Takové uvažování už skutečně víc než demokratický dialog připomíná vyhledávání nepřátelských center skrytých škůdců.

Koneckonců, sama koncepce se ukradení občanského vzdělávání jednou ideologií aktivně brání a za základní principy stanoví:
Občanské vzdělávání by mělo být pro úspěšné dosahování těchto cílů v praxi založeno na těchto principech:

  1. podpora samostatného myšlení,
  2. prezentace kontroverzních témat z více různých úhlů pohledu,
  3. zákaz indoktrinace,
  4. pluralita názorů a přístupů k občanskému vzdělávání,
  5. decentralizace systému občanského vzdělávání.

 

"V mezidobí, v Babišově vládě bez důvěry, se role politického zastřešovatele celé věci chopil ministr Pelikán a Koncepce je dokončena. Sám mezitím také politicky skončil, ale celé dílo nese teď do vlády sám Babiš. Je jasné, co tam bude. Bude tam tříletá práce všech zmíněných aktivistů, pochybuji, že by ideu a všechny materiály během necelého měsíce premiér z gruntu předělal.

Bude tam snaha vymývat dětem ve školách mozky, což už beztoho mnozí dělají, ale ne všude stejně intenzivně. Budou učit děti rozeznat „Fake news“, namísto toho, aby je učili o svobodě slova a toleranci jiných názorů. Koneckonců tenhle komentář by určitě neprošel – podle těch krasoduchů žongluje s daty, je nenávistný, dělá z komára velblouda – vždyť zatím nikdo nikoho k ničemu přímo nenutí (jako v počátcích inkluze, že jo…). No a já mám zase problém s koncepcemi, které jsou v rozporu s Ústavou České republiky a tradicemi naší země (a taky s rozhodnutím parlamentního výboru (VEZ) z 28. března 2018). Co je větší fake – ponechávám na názoru čtenářů."

Dokument si může přečíst každý. Není tam výsledek tříleté práce, ta se zjevně nepovedla a místo ní je tu střízlivější základní koncept a plán jak bude onen rámec občanského vzdělávání vypracován.

Už vůbec tam není snaha vymývat dětem mozky, naopak tam je nutně zakotvená tolerance k jiným názorům. Za upozornění stojí, že Václav Klaus klade zásadní rozpor mezi “umět rozeznat fake news” a “tolerovat jiné názory”. Jeden by skoro řekl, že se jedná o dvě zcela nesouvisející disciplíny. Ale naštěstí se pak disident slova (je pouze poslancem, má unikátní prostor v médiích, vlastní pravidelný sloupek a možnost vyjádřit se k čemukoliv na kameru) rovnou předem označí za mučedníka, protože jeho komentář by neprošel. Názorově kdykoliv, kontrolou faktů už bohužel ne.

Zásadně pak selhává s pokusem zaútočit tím, že Koncepce je snad v rozporu s Ústavou (nu, stojí na ní), tradicemi naší země (kde třeba s tradicí hledání pravdy je v souladu) a usnesením VEZ ohledně doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení. I ve finálním znění schváleným výborem je česká Koncepce výrazně minimalističtější a neuvádí například na rozdíl od textu výboru žádné hodnoty, které je třeba zachovat, odvolává se pouze na Ústavu. Opět, přečíst zápis přímo z jednání si může každý tady.
Co je větší fake je pak poměrně snadno porovnatelné.

 

"Děti jsou bystré, jistě třeba při správném metodickém vedení učitelů poznají, že lidé s účesem „Koňský ohon“ (ve skutečnosti je pan Jakl autentická rocková mánička od mládí až do dnešní šedesátky), zvlášť pokud podporují politiku Donalda Trumpa, šíří v médiích Fake news.

Kdežto brýlatý „soudruh“ v tesilovém obleku, který mu místo argumentů v televizi nadává a vyzývá státní televizi, aby lidi opačných názorů nezvala, je nositelem pokrokových hodnot a jeho zdravé názory by se měly zaknihovat právě do Koncepce občanského vzdělávání. (Bezpochyby tam jsou.)"

Ano, osobní selhání profesora Lukeše kdy začal poukazovat na vzhled oponenta je dobrým příkladem chování, které může pomoci občanské vzdělávání odfiltrovat. Pokud si profesor Lukeš myslí věci v souladu s Listinou základních práv a svobod a s českou ústavou (a doufám, že ano), tak tam rozhodně jsou. Stejně tak ale velmi věřím, že ve stejné hodnoty věří pan Jakl a tedy i ty jsou v koncepci zachovány.

 

"Abych jenom nepsal. Dokončil jsem písemnou interpelaci na ministra školství a podávám pozměňovací návrh ke školskému zákonu, kde v hlavních cílech vzdělávání pro české děti hodlám vypustit „politické“ formulace (např. osvojování si myšlenek, že „evropská integrace je vzorem pro národní a nadnárodní integraci“).

Aktivní politika do škol nepatří. A ještě více tam nepatří hrnout dětem do hlav jednoznačné „pravdy“ v tématech, kde si polovina národa myslí přesný opak než druhá polovina.

Disclaimer: Děkuji poslanci Bendovi, který mne začátkem roku na výše zmíněné procesy upozornil, a mohl jsem tak pomocí několika dobrých duší monitorovat hlavní aktivity.

A děkuji paní novinářce Zlámalové z Echa za konzultaci a její investigativní práci.

To je koneckonců další symptomatická věc – lidé opačných názorů to dělají z přesvědčení a na koleně, nejsou nijak zasíťovaní. Ti nedostanou desítky miliónů dotací a grantů, aby třeba metodicky vzdělávali školy, ať vyženou aktivisty od své brány klackem a radši učí děti matiku."

A tím se dostáváme na závěr. Je škoda, že monitoring a investigativní práce skončily pamfletem o úplně jiném dokumentu, než šel dnes na vládu. Hlavní škoda ale není to, že předseda výboru mimo jiné vzdělávacího interpretuje dokument tak odvážně, až píše zjevné nepravdy. Hlavní škoda je ta, že koncepci občanského vzdělávání potřebujeme a potřebujeme se na ní shodnout úplně všichni, kteří se chceme vejít do ústavního pořádku této země. Nejedná se o nějaký konspirativní dokument jedné skupiny intrikánů, ale o transparentně a se zapojením všech aktérů připravovaný koncept, který má být následující dva roky budován tak, aby zůstal jako apolitický nástroj ze kterého budou profitovat všichni: protože každá strana si přece přeje kritičtější, aktivnější a vzdělanější občany, kteří si váží ústavy svého státu, ne? Jaké mají být daně, s kým se má stát přátelit a s kým ne ať rozhoduje aktivní politika, to samozřejmě.

Celý příběh ale může mít ještě dobrý konec. Václav Klaus si může plán práce přečíst, uznat, že od jeho noční můry o které v pondělí psal se zásadně liší a třeba se i jako významný hlas v českém vzdělávání přímo zapojit do práce na finální podobě dokumentu. Věřím, že mu to bude umožněno.  

A když se s těmi “pachateli dobra”, pijavicemi peněz a za desítky milionů placenými aktivisty potká, třeba zavládne oboustranně větší pochopení. Piráti budou proces vzniku rozhodně monitorovat zblízka a uděláme vše pro to, aby skutečně vznikl nástroj pro 21. století.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: David František Wagner

Štítky: #občanská práva #ústava #vzdělání #vzdělávání

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.