Odborně

V jaké fázi je koncepce sociálního bydlení? Jsme stále na začátku

01. 08. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Vláda minulý týden projednala Zprávu o plnění koncepce sociálního bydlení, která byla připravena na desetileté období (2015-2025). Ze zprávy za minulý rok (2017) vyplývá, že po dvou letech “práce” jsme stále na začátku. Hned první zásadní cíle zůstávají nesplněné.

 

Olga

Ani v polovině roku 2018 stále nemáme zákon o sociálním bydlení. Dle legislativního plánu vlády prý bude na podzim. Nevíme, jak budou realizovány sociální služby, bez kterých bude samotný zákon bezzubý. Nevíme, jak budou sladěny dávkové systémy s novým zákonem a stejně tak není jasné, kdy bude k dispozici software, který by konečně propojil agendu ministerstev, úřadů práce a místních samospráv. Chybí nám také rozpočtované prostředky na realizaci stavebních projektů a na navýšení počtu sociálních pracovníků a jejich proškolení. Jen tyto dvě složky a podpora komunitní práce přitom dlouhodobě mohou dostat lidi zpátky do běžného bydlení, práce a ven z těch nejhorších ubytoven.

Hrozí tak, že řešení už dnes mnohde neúnosné situace se bude opět odsouvat a tolik kritizovaný obchod s chudobou dál nerušeně pokvete. Bydlení přitom představuje zcela zásadní oblast sociální politiky státu, kterou nevyřešíme, pokud každá nastupující vláda začne znovu od začátku.

Piráti opakovaně vládu interpelují ohledně zajištění kontinuity příprav všech potřebných předpisů a dalších následných kroků. Současná diskuze vedená mezi ministerstvy bohužel působí, že nemá jasné milníky. Je jasné, že mezirezortní spolupráce je náročná, přesto je ale nezbytná.  V první řadě je třeba jasně stanovit odpovědnost jednotlivých hráčů. Ze zprávy například vyplývá poněkud zvláštní postavení Generálního ředitelství Úřadu práce, které je uváděno jako gestor některých sekcí přesto, že ve stejné oblasti figuruje už jemu nadřazené MPSV. I to poukazuje na roztříštěnost prací a přetrvávající neujasněnost kompetencí zúčastněných subjektů.

Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje, že bude pokračovat v praxi sdílení informací a zkušeností s odborníky i opozicí na společných grémiích, stejně tak je však důležité dobrat se shody se Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv. Právě obce budou tím článkem, který bude nové projekty a patrně i sociální práci nakonec realizovat. Je tedy třeba jasně stanovit pravidla, postupy, dodat obcím metodiky a vymezit vztahy na úrovních: obec - kraj - úřad práce - ministerstva. Je nezbytné jasně říct, z čeho a v jaké výši budou poskytovány finance. Je také nutné ošetřit možnosti obcí nabízet dlouhodobé pronájmy pozemků.

To vše bohužel zpráva ani nezmiňuje. Ty nejkřiklavější body pro představu:

  • Předložení návrhu zákona o sociálním bydlení.

Ve zprávě u tohoto bodu stojí “Cíl je splněn”, což je poněkud zavádějící. Zákon opravdu byl předložen, což zpráva sama o sobě považuje za splnění cíle. Už ale neuvádí, že zákon nebyl sněmovnou postoupen ani do druhého čtení. Ať už byly důvody jakékoli (tzn. nejen odborné, ale i politické), stále to znamená, že zákon nebyl předložen v takové podobě, abychom dnes mohli říct, že jej máme, nebo že pokračovatelé pouze navázali a jedou dál. Z řady jednání, kterých jsme byli svědky, lze dovodit, že tomu tak není a nebylo, a že je tedy zpráva ve svém hodnocení cílů mírně řečeno zavádějící.

  • Vytvoření nové sociální služby krizové bydlení v zákoně o sociálních službách v provazbě na budoucí zákon o sociálním bydlení

Zpráva tento bod označuje za částečně plněný. Autory k tomu vede fakt, že se úředníci prý budou inspirovat zkušenostmi obcí zapojených do probíhajícího systémového projektu MPSV “Podpora sociálního bydlení“. Ten je ale pilotním projektem samotného sociálního bydlení, nikoli krizového bydlení. Jeho použití ve zprávě lze tedy považovat za účelové. Není také řešen vztah služby krizového bydlení ke službě azylových domů a nocleháren.

 

V rámci koncepce sociálního bydlení by tak mělo dojít k razantnímu vývoji. Důraz by přitom měla nově jmenovaná ministryně klást zejména na přijetí zákona o sociálním bydlení, kdy musí mít MPSV velmi silnou pozici při jednání s dalšími resorty a dotčenými subjekty, hlavně obcemi.

--

Zajímá vás téma dostupného bydlení? Piráty také a proto se mu věnují dlouhodobě. Letos pořádali už tři odborné semináře, na kterých s experty ze státních institucí, neziskových organizací, odborné veřejnosti a z řad Pirátů hledali odpovědi na to, kudy ven z dnešních astronomicky zdražujících cen. Část řešení najdete na webu bydlimevsichni.cz.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Olga Richterová

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.