Odborně

Ohrozí evropská směrnice o autorském právu i vzdělávací systém?

31. 07. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Zatím jsme se věnovali směrnici o autorském právu hlavně z pohledu kritiky článků 11 a 13, které hrozí poškodit internet jako takový. Teď je čas podívat se blíže ještě na jeden problematický aspekt směrnice: článek 4, který trochu zapadl. Čeho se týká?

děti malují

Vzdělávání. A konkrétně pro Česko to může být problém. V tuto chvíli má Česká republika jednu z nejširších výjimek na použití autorsky chráněného obsahu ve vzdělávání v Evropě: to se ale může změnit, pokud se změní celoevropská pravidla a zpřísní se podmínky pro výjimky.

Čím je tedy článek 4 problematický?

Článek omezuje udělování výjimek pouze na vzdělávací instituce a to v jasně daných situacích, s čímž nesouhlasíme. V procesu vyjednávání to bylo předmětem kritiky a nakonec došlo ke změně – ovšem jen marginální. Pozměňovací návrh rozšiřuje pojetí vzdělávacích institucí i na oficiální instituce spravující kulturní dědictví, poskytující například neformální vzdělávání, jako jsou knihovny a muzea. Smůlu tak náhle mohou mít i další organizace poskytující formální i neformální vzdělávání, jako jsou organizace pracující s mládeží nebo vzdělávací spolky.

Nejde to ještě jinak?

Lze získat výjimku na využívání chráněných děl k výuce i mimo vzdělávací instituci. Taková díla lze užívat na akcích pod přímou zodpovědností školy (například vytvoří-li škola filmový kroužek), nebo na uzavřené a chráněné síti dostupné pouze žákům, studentům a učitelům.

To ale představuje celou řadu problémů. Pokud školy začnou skutečně zavádět vzdáleně přístupné sítě plné vzdělávacích materiálů, budou je muset náležitě chránit. Což přináší náklady, které může nést jen málo škol. A tyto zdroje by se daly využít mnohem efektivněji. Vytváří to i zvláštní situaci, kdy k vzdělávacím materiálům pro žáky a studenty nebudou mít přístup jejich rodiče a jiní příbuzní či další, kteří pomáhají žákům s učením.

Od výjimky k licencím

V bodě dva se také (a to i po úpravě) přesouvá významným způsobem váha od českého systému širokého využívání výjimky pro vzdělávání k systému, v němž má být využita placená alternativa, pakliže existuje. Zvláště jsou zde zdůrazněny „materiály pro vzdělávací trh“ a notové záznamy .

Zatímco jiné země EU mohou mít dlouhodobě nastavené principy a financování vzdělávání tak, aby takový systém bez problémů fungoval, v Česku by důsledné vymáhání této směrnice vytvořilo nárazové finanční a administrativní zatížení vzdělávacího systému – případně i snížení kvality, protože hrozí, že nebude možné používat celou řadu materiálů.

Co s tím budete jako Piráti dělat?

V tuto chvíli se připravujeme na další kolo kampaně Zachraň internet – čeká nás demonstrace, odborný seminář o směrnici, v září hlasování na půdě Evropského parlamentu a aktivně pracujeme na pozměňovacích návrzích. V této věci jsme se také spojili s EDUin  a společně hledáme podporu pro změny; na toto téma si můžete přečíst jejich otevřený dopis před hlasováním na půdě EP.

Právě článek 4 dokládá, že musíme být v Evropě výrazně aktivnější a zastupovat tam naše potřeby. Současný systém nakládání s výjimkami pro výuku je jedna z těch lepších tváří našeho školství a byla by velká škoda ho ztratit; a nepřidávat školám další povinnosti, které mohou s danými prostředky jen těžko zvládat.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: David František Wagner

Štítky: #autorská práva #cenzura #Evropská unie #svobodný internet

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.