Komentáře

Proč Piráti podporují protikorupční trestní legislativu?

29. 06. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Ministr spravedlnosti Pelikán připravil návrh novely trestního zákoníku, jíž má být do českého právního řádu zaveden nový trestný čin Maření spravedlnosti. Ta by nově činila trestným padělání a falšování listinných a věcných důkazů pro účely soudního řízení. Pokud totiž žalobce listinu padělal a předložil soudu jako důkaz, nemohlo se mu až dosud nic stát.

soud

V současnosti máme v českém právním řádu disproporční situaci, kdy je trestáno křivé ústní svědectví či znalecký posudek, není však postihováno falšování důkazů před soudem. Přitom například sousední Rakousko i Slovensko takovou úpravu mají.

Spolu se zavedením trestného činu se má rozšířit i výčet, podle kterého lze použít odposlechů v trestním řízení. Tyto odposlechy by však nebylo možné použít na jakýkoli obecný případ Maření spravedlnosti, ale pouze a výlučně na kvalifikovanou skutkovou podstatu takového trestného činu, která postihuje korupční případy a zneužití moci úředníky či policisty. Konkrétně jde o několik příkladů:

a) pokud někdo při falšování důkazů zneužívá svého mocenského postavení coby úřední osoby,

b) pokud chce druhému tímto přivodit újmu,

c) pokud slibuje druhému prospěch či získává prospěch pro sebe,

d) padělá důkazy jako člen organizované skupiny či touto činností způsobí škodu velkého rozsahu.

Toto opatření má chránit občany, kteří by mohli být oběťmi takového jednání, bránit korupci i zneužívání moci a zasadit se o vyšší vymahatelnost práva i větší objasněnost případů maření spravedlnosti. Argumentem je, že bez možnosti odposlechů nebude vyšetřování efektivní a v praxi bude bezzubé. Ovšem opět: tyto odposlechy by bylo možné použít pouze v kvalifikovaných a zcela jasně vymezených případech týkajících se zneužívání moci a snahy přivodit druhému újmu, a se souhlasem soudce. Zavedení trestného činu Maření spravedlnosti má tak vést k větší akceschopnosti justice, vymahatelnosti práva a ochraně právem chráněných zájmů. Návrh na vypuštění odposlechů pro korupční případy maření spravedlnosti podal poslanec Chvojka, nicméně odposlechy pro ostatní činy jako je křivé svědectví nebo nepravdivý znalecký posudek by tam zůstaly.

Piráti podporují novelu trestního zákoníku v otázce zavedení skutkové podstaty trestného činu Maření spravedlnosti, avšak ve věci odposlechů mají volné hlasování.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Redakce

Štítky: #Boj s korupcí #korupce

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.