Odborně

Vnitro zpracuje nákladovou studii zřízení okresu Turnov

29. 06. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

V týdnech, kdy probíhá zasedání Sněmovny, patří čtvrtky pravidelně interpelacím. Pirátští poslanci při nich patří k těm nejaktivnějším. Protože podaných interpelací je zpravidla několik desítek, jejich pořadí se losuje. Interpelace se mohou podávat jak ústně, tak písemně prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny. 28. června 2018 interpeloval pirátský poslanec Tomáš Martínek nového ministra vnitra Jana Hamáčka, který v odpovědi slíbil, že zadá zpracování nákladové studie možnosti zřízení okresu Turnov.

Tomáš Martínek

Interpelace ve věci Kalkulace nákladů možnosti zřízení okresu Turnov

(interpelace na Ministra vnitra Jana Hamáčka)

Vážený pane ministře,

interpeluji Vás ve věci Kalkulace nákladů možnosti vzniku samostatného okresu Turnov. 16. května 2018 Váš předchůdce Lubomír Metnar obeslal starostky a starosty obcí územně správního obvodu s rozšířenou působností Turnov ohledně řešení problematiky neskladebnosti územně správního členění státu v rámci věcného záměru zákona, který má být schválen do konce roku 2018. Dotčeným zástupcům samospráv byly nabídnuty dvě varianty řešení dané problematiky.

První z nich bylo připojení celého ORP Turnov k okresu Liberec a druhá varianta spočívala v rozdělení celého ORP Turnov na základě současné okresní příslušnosti. Bylo uvedeno, že  varianta zřízení okresu Turnov, který zanikl v roce 1960, je nepřijatelná i přesto, že se pro danou variantu vyslovila většina obcí Turnovska.

Ministr se odvolával na koncepční a ekonomické důvody. Z ekonomického hlediska poukazuje na nákladovost vzniku okresu Jeseník v roce 1996, kdy byly uplatněny požadavky v celkové výši zhruba 450 milionů korun. Je nutné říci, že v dané době byla úplně jiná legislativa ohledně okresů a velká část úřadů existuje v Turnově již nyní. Kromě toho je dle mých informací Turnov ochoten participovat na nákladech případným poskytnutím požadovaných nemovitostí.

11. června 2018 proběhlo v Turnově setkání se starosty obcí Turnovska. Zástupci obcí se shodli, že je potřeba společnými silami a tlakem starostů a zastupitelstev obcí a kraje přesvědčit ministerstvo, že vznik okresu Turnov je jediným možným koncepčním východiskem dané situace. Rada Libereckého kraje následně na svém zasedání 19. června 2018 podpořila vznik samostatného okresu Turnov.

Protože Piráti chtějí vyjít obyvatelům Turnovska vstříc, a protože považujeme odhad ekonomických nákladů na základě zřízení okresu Jeseník jako nevypovídající a nadhodnocený, chci se Vás, pane ministře, zeptat, zda máte k dispozici nějaký relevantní kvalifikovaný odhad nákladů na zřízení okresu Turnov? A je Ministerstvo vnitra ČR ochotné zpracovat podrobnou kalkulaci nákladů spojených se zřízením okresu Turnov pro možnost kvalifikovaného rozhodnutí?

VIDEO: Celá interpelace včetně odpovědi 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jakub Dušánek

Štítky: #Ministerstvo vnitra #poslanecká sněmovna #Tomáš Martínek

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.