Odborně

Víc než desetina dospělých v exekuci a vláda stále tápe co s tím

10. 07. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Jak velkým problémem jsou v Česku exekuce dokádají následující čísla: Exekuční řízení je vedeno proti 863 tisícům lidí. To je víc než 8 procent obyvatel ČR a tedy každý dvanáctý člověk včetně dětí, který se tím ocitá v existenčním ohrožení. Z uvedeného počtu jsou téměř na půl milionu lidí vedeny více než 3 exekuce. Přes 150 tisíc lidí má víc než 10 exekucí. Celkem exekutoři vymáhají 239 miliard korun, což odpovídá čtyřnásobku schodku státního rozpočtu za rok 2017. Situace se dál zhoršuje a každý rok přibude 30 tisíc dalších dlužníků.

exekuce 2018

Uvedený problém se netýká jen osob, které jsou vedené v exekuci, ale i jejich veřitelů a také všech daňových poplatníků, kteří na tento nevyhovující stav v České republice doplácejí tím, že platí daně a tedy i soudní výlohy. V následujícím textu představím další statistiky a fakta. Kromě nich si dovolím čtenáře seznámit s opatřeními, která přípravila Česká pirátská strana. Směřují k nižším byrokratickým nákladům, větší přehlednosti, vymahatelnosti práva a ve výsledku i ke snížení počtu exekucí a lepšímu uspokojování věřitelů.

Systém neomezené působnosti soudních exekutorů, který funguje v ČR, je v Evropě neobvyklý. Dále jej najdeme pouze v Albánii a částečně v Nizozemí. Slovensko, které se potýkalo s podobnými problémy, uzákonilo na jaře 2017 místní příslušnost exekutorů (teritorialitu). Jeden exekuční soud nyní přiděluje nové exekuce úřadům dle místní příslušnosti rovnoměrně. Pokud se opakuje exekuce stejné osoby, přiděluje ji vždy stejnému exekutorovi pro účely sloučení řízení a redukci nákladů.  

Paradoxem aktuálního stavu v ČR je, že největší zadluženost najdeme v krajích s nejmenším počtem exekučních úřadů. Spousta dlužníků má své exekutory mimo své bydliště, často mimo kraj. Situace je pro ně zcela nepřehledná. Aktuální stav můžete vidět na této mapce:

Pirát Lukáš Kolářík proto navrhuje novelu exekučního řádu, kterou chce alarmující situaci postupně napravovat. Tyto zásady lze shrnout do několika základních bodů:

  • Jeden dlužník = jeden exekutor: V případě, že bude mít dlužník více exekucí, všechny je bude spravovat jeden exekutor. 
  • Princip teritoriality: Okresní soudy přidělí dlužníkovi exekutora ze stejného kraje na základě místa trvalého bydliště.
  • Vsuneme klín do obchodu s chudobou: Velké instituce skupují dluhy od bank, které předávají svým smluvním vymahačům. Přidělování exekutora dlužníkům podle místa bydliště toto kupčení zpřetrhá.

Hlavní novinky, které chtějí Piráti zavést, jsou:

  • Snížení nákladů dlužníka na vymáhání a vyšší vymahatelnost práva. Spojením exekucí se redukuje počet zbytečných exekutorů na jednoho dlužníka.
  • Možnost vyřídit si všechny exekuce na jednom exkutorském úřadě, který je neblíže bydliště.
  • Možnost exekučního soudu změnit exekutora, pokud se ukáže, že byl určen chybně a změnit exekutora, pokud porušuje zákon (např. je nečinný).
  • Pokud se dostanou do rozporu pravidla "jeden dlužník = jeden exekutor" a "exekutor v místě bydliště" (např. pokud se dlužník přestěhuje), exekuce bude dostávat původní exekutor. Tedy i v případě, že se dlužník přestěhuje.
  • Sloučení dvou kroků – určení exekutora a jeho pověření provedením exekuce. Vzhledem k nové koncepci není nutné tyto kroky oddělovat. Jejich spojením se řízení zjednoduší, urychlí a sníží se náklady.
  • Slučovat se budou pouze nové exekuce, aby nedošlo k nahromadění nových exekucí u starých exekutorů.

 

Jak se vyvíjela legislativa od roku 2000?

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Daniel Galuszka

Štítky: #exekuce #Lukáš Kolářík #zákony

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.