Reportáže

Pirátská putovní univerzita zavítá ve středu mezi žižkovské Romy

12. 06. 2018 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Ve středu 13. června od 18 hodin proběhne ve školicím středisku Buči v ulici Koněvova 162 na Žižkově další akce pod hlavičkou Pirátské putovní univerzity. Seminář Jak nás vidí ostatní povede zkušený lektor romské vzdělávací organizace Buči Jiří Pstružina. Přinášíme s ním rozhovor.

Pstruzina

Čím se liší vzdělávací nabídka Buči (romský výraz pro práci) od jiných romských organizací, případně jiných vzdělávacích organizaci pro romskou komunitu? Představte nám prosím stručně cíle Buči v této oblasti a nabídku.

Vzdělávací program Buči je orientován nikoliv jen na nabytí znalostí jeho účastníky, ale především na uplatnění v životě. Proto je zaměřen zejména na rekvalifikační programy podle poptávky trhu práce a potenciálních zaměstnavatelů. Jako příklady je možno uvést rekvalifikační kurz Strážný, realizovaný za pomoci akreditovaného partnera, a v současné době spolek Buči zareagoval na poptávku na trhu práce a provozuje ve vlastní režii v rámci vedlejší hospodářské činnosti regulérní autoškolu, kde je možné získat řidičská oprávnění pro skupinu B (osobní vozy) a C (nákladní automobil včetně průkazu profesní způsobilosti, takže je možné nastoupit po absolvování kurzu do zaměstnání jako řidič).

Druhou vzdělávací větví spolku Buči jsou osvětové programy, kde je nyní hlavní jejich těžiště v programu finanční gramotnosti. Tento kurz vznikl na základě situace u našich klientů, kde většina z nich má (ne jednu) exekučně vymáhanou pohledávku. Proto se u nich zaměřujeme nejen na finanční a právní poradenství, ale hlavně – u těch šťastnějších – na prevenci. Další naším úspěšným programem byly Základy počítačové gramotnosti, které se konaly v naší počítačové učebně.

Pokud jde o porovnání s programy jiných romských organizací, myslíme si, že jim nepředstavujeme žádnou konkurenci, protože účastníků v našich vzdělávacích programech máme stále dostatek. Jednou z příčin podle našeho názoru může být, že kurzy jiných organizací se zaměřují spíše na rozvoj všeobecných kompetencí a méně na praktické schopnosti, požadované trhem práce.


Jak dlouho působíte na Žižkově, jaké máte úspěchy? Jak je vyhodnocujete?

Na Žižkově působíme od našeho vzniku v roce 2010. Dá se však říci, že jednotliví členové zde působili jako poskytovatelé služeb již před tímto datem v souvislosti s projektem v partnerství s městskou částí Praha 3 „Návrat do práce“. Jeho úspěch, když se podařilo vyškolit více než dvojnásobně více účastníků, než předpokládal plán projektu, si v dobrém smyslu slova vynutil jeho pokračování již v rámci spolku Buči.

Největším naším úspěchem je podle našeho názoru skutečnost, že se k nám naši klienti opět s důvěrou vracejí a využívají naše služby. Proto si myslíme, že jsou s námi spokojeni a naše práce jim pomáhá. K efektivitě našich programů můžeme uvést, že naši účastníci mají úspěšnost u závěrečných zkoušek přes 95%. Rozdíl do 100% je způsoben tím, že někteří naši klienti se třeba v půlce programu sebrali, opustili ČR a rozhodli se hledat štěstí v cizině.


Jak vypadá proces vzdělávání v Buči, co všechno účastníci absolvují, jaké máte zdroje financování?

Naše vzdělávací filozofie je založena na individuálním přístupu a názornosti s maximálním využitím grafiky, prezentací, audia, videa a příkladů z praxe i známých situací z každodenního života. Účastníci v kurzech absolvují předepsané hodinové dotace s obsahem daným akreditačními podmínkami jednotlivých kurzů, kromě toho se nám osvědčila individuální příprava formou dodatečných konzultací zejména před zkouškami. Účastníci tak vždy absolvují nejen teoretickou, ale i praktickou část vzdělávání s cílem nové poznatky se nejen naučit, ale především si je osvojit pro použití ve vlastní práci. Ze zdrojů financování můžeme jmenovat kromě evropských fondů zejména aktivní politiku zaměstnanosti úřadu práce, kde je však v současnosti vzhledem ke klesající míře nezaměstnanosti hlavně v Praze přístup k finančním prostředkům stále obtížnější.


Jak si představujete rozvoj organizace do budoucna? Co vám momentálně brání v dalším rozvoji a rozšiřování služeb?

Další rozvoj spolku Buči vidíme ve flexibilní nabídce vzdělávání a dalších služeb, která vyplyne z aktuální poptávky na trhu i současné situace. Z našeho pohledu je důležité adaptovat se na neustále se měnící situaci a podmínky. S tím souvisí i naše největší bariéra – nepružnost orgánů veřejné správy, kdy od návrhu k jeho eventuálnímu schválení uplyne neúnosně dlouhá doba, přičemž je někdy (jako v minulosti v případě strážných) už na realizaci pozdě.


Z čeho máte radost, pokud jde o Buči?

Největší radost máme vždy, když na ulici nebo kdekoliv jinde v Praze potkáme některé z našich minulých klientů, kteří získali stálé zaměstnání (například jako řidiči, uklízeči i v jiných profesích), ale nezapomenou na nás a stále se k nám hlásí. Protože tuhle naši činnost děláme především pro ně, a ne pro nějaké oficiální diplomy nebo uznání.

 

Medailonek

Ing. Jiří Pstružina, lektor, konzultant, absolvent Vysoké školy ekonomické Praha 3, pracuje již 25 let v oblasti ekonomického poradenství a lektorské činnosti. Pro tuto oblast nabyl cenných zkušeností během zaměstnání jako inženýr-konzultant ve Velké Británii a během trenérské stáže v USA. Tu nyní zužitkovává v ČR. Je držitelem celé řady lektorských certifikátů a akreditací, například Programy strukturálních fondů ES, rekvalifikační programy Strážný, Úklidový pracovník a Učitel autoškoly. V současné době se zabývá projekty, spolufinancovanými z fondů EU i z domácích grantů a dotací, v jejichž rámci realizuje a lektoruje vzdělávací programy s cílem pomoci všem zájemcům o práci v řešení jejich životní i sociální situace a nastartování nové životní etapy.

 

Další akce Pirátské putovní univerzity

11. června: Zvýšení mezd, zlevnění práce (Staropramenná 27, Praha 5)

20. června: Nepodmíněný základní příjem (Praha)

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Miluš Kotišová

Štítky: #Pirátská putovní univerzita #PPU #Romové

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.