Odborně

Proč podporujeme agrolesnictví?

24. 05. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Jednou z klíčových věcí v oblasti zemědělství a životního prostředí, se kterou Piráti kandidovali do Sněmovny, bylo snižování negativních dopadů sucha a kroky vedoucí k zlepšování schopnosti naší krajiny zadržet vodu. Studie a zejména zahraniční zkušenosti ukazují pozitivní dopady hospodaření založeného na kombinaci pěstování dřevin a zemědělské produkce. Tedy agrolesnictví. Není to všespásné řešení, které samo o sobě zastaví sucho. Ale je to krok správným směrem, který by mohl kromě jiného zvýšit pestrost a biodiverzitu v naší krajině.

zemědělská krajina

Zdroj obrázku: http://agrolesnictvi.cz/

 

V Národním akčním plánu adaptace na klimatickou změnu, schváleném na začátku loňského roku, se o agrolesnictví píše na dvou místech. Vláda si dala za úkol jednak prověřit a definovat možnosti použití agrolesnictví v ČR a také jej propagovat, aby se stalo běžnou součástí českého zemědělství. Podporujeme ALS také v rámci Strategie 2030.

Proto jsme, spolu s kolegou Marianem Jurečkou a odborníky z Českého spolku pro agrolesnictví, uspořádali odborný seminář s názvem Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu, který proběhl 10. května 2018 v prostorách Poslanecké sněmovny.

Výstupem semináře byla mimo jiné deklarace, ke které jsme se s radostí přidali, a která vyšla v tomto znění:

Agrolesnictví bylo vědecky i prakticky ověřeno na celosvětové úrovni jako udržitelná forma hospodaření v kulturní krajině s příznivými produkčními a mimoprodukčními funkcemi.

Pro jejich rozvoj v ČR je zásadní:

1. Revize legislativních omezení pro přítomnost dřevin určených pro produkci v kombinovaných managementech hospodaření na zemědělské půdě a odstranění kritérií penalizačního charakteru.

2. Připravit nástroje k možné podpoře agrolesnictví v budoucí SZP v návaznosti na evropskou legislativu.

3. Vydefinování a zavedení druhu zemědělské kultury Agrolesnický systém (ALS) v centrální evidenci půdy LPIS tak, aby mohl být součástí zemědělského hospodaření v krajině.

4. Sladit Národní akční plán pro adaptaci na klimatickou změnu a implementační karty Strategického rámce 2030 tak, aby ALS byly v implementační části obsaženy jako podporovaný způsob hospodaření.

5. Ověřit ve výzkumu hlavní typy ALS v přírodních podmínkách ČR.

Vzhledem k naléhavosti problémů a stavu krajiny ČR a jako výstup ze semináře konaného 10. května 2018 na půdě poslanecké sněmovny, apelují níže podepsaní účastníci semináře tímto na vládu ČR, aby se bez odkladu zabývala výše uvedenými doporučeními.

 

Pokud vás téma zajímá, můžete se podívat na záznam semináře.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Radek Holomčík

Štítky: #Radek Holomčík #seminář #zemědělství

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.