Odborně

Piráti pracují na legislativních změnách v památkové péči

23. 05. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

První ucelenou právní úpravou o památkové péči byl zákon č. 22/1958 Sb. platný od 3. 5. 1958 do 1. 1. 1988, kdy začal platit současný zákon č. 20/1987 Sb. V roce 2008 byl předložen vládní návrh, který vzbudil velkou kritiku, následně od roku 2011 připravuje ministerstvo kultury návrh zákona o ochraně památkového fondu, který v loňském roce neprošel ve Sněmovně třetím čtením. Tento návrh bude znovu předložen v září letošního roku. Zda se do historie památkové péče u nás zapíše další osmičkový rok však jasné není, očekává se bouřlivá diskuze.

Poslankyně Lenka Kozlová a vrchní ministerský rada Jiří Vajčner

Památková péče je významným pirátským tématem. Piráti se v minulosti aktivně zapojili do protestů proti bourání domu č. 47 (Kozákův dům) na Václavském náměstí v Praze a patří mezi iniciátory petičního výboru za zachování módního domu Ostravica-Textilia v Ostravě. V listopadu loňského roku se poslankyně Lenka Kozlová a poslanec Ondřej Polanský sešli se zástupci Klubu za starou Prahu, se kterými řešili kauzu Juditiny věže. V současné době se zasazují o záchranu Transgasu, brání Libeňský most a pomáhají spolkům při záchraně vil v Blatné a Prachaticích.

Koncem března se poslanec Ondřej Polanský sešel v Brně s Annou Šabatovou, veřejnou ochránkyní práv. Tématem schůzky byla problematika památkové ochrany a principy prohlašování kulturních památek, dále pak možnosti zapojení občanských iniciativ do procesu, konkrétně pak role spolků v řízeních. Na příkladu neprohlášení souboru staveb Transgas v Praze za kulturní památku se bohužel ukázalo, že rozhodnutí o neprohlášení památkou je procesně nezvratné, a že současný stav je v prvé řadě důsledkem závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který nedoporučil prohlášení souboru za kulturní památku a připustil demolici – přestože chránit kulturní dědictví úřadům ukládají i jiné právní normy než památkový zákon.

Kauzy Ostravica-Textilia v Ostravě, Transgas v Praze a Vila Fiala v Blatné ukázaly, jak je důležitá spolupráce právě občanských iniciativ, spolků a politiků. Tyto reálné zkušenosti nyní Piráti uplatňují i v poslanecké sněmovně. "V rámci návrhů legislativních změn budu za Piráty klást velký důraz na participaci veřejných institucí s dobrovolníky, spolky a občanskými iniciativami, ale také na transparentnost správních řízení," popsala první konkrétní pirátské cíle poslankyně Lenka Kozlová, která se tématu podrobně věnuje. Z dlouhodobého hlediska chtějí Piráti podnítit takové společenské prostředí, ve kterém vlastnictví zavazuje a motivuje tak vlastníka k odpovědné péči.

Piráti se intenzivně připravují na legislativní proces přijetí již zmíněného zákona o ochraně památkového fondu s zřídili pracovní tým pro kulturu. Poslankyně Lenka Kozlová se sešla s Jiřím Vajčnerem, vrchním ministerským radou a ředitelem odboru památkové péče Ministerstva kultury, s kterým diskutovala o jednotlivých aspektech památkové péče a během následujících týdnů ji čekají obdobná setkání i s dalšími zástupci institucí, organizací a spolky zabývajícími se památkami. Krom toho se v první polovině července chystá k tomuto tématu kulatý stůl v Poslaneckém klubu Pirátů. Výsledkem mají být podněty, které se Piráti pokusí přetavit do změny příslušné legislativy.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Jaroslav Němec

Štítky: #Lenka Kozlová #Ministerstvo kultury #Ondřej Polanský #památky

Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.