Komentáře

Komentář k zasedání výboru pro vědu, vzdělání a kulturu

15. 05. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nepodpořil na svém zasedání 9. května zrušení povinné předškolní docházky. Na středečním hlasování školského výboru se rozhodlo o pozměňovacích návrzích k novele školského zákona z pera Václava Klause mladšího. Mezi nimi byl návrh Pirátů. Ten představuje kompromis mezi stávající neúnosnou povinností a úplným zrušením.

Daniel Mazur

Piráti se pokusili ustanovit "povinnost vzdělávání od šesti let", ať už formou školní docházky nebo předškolního vzdělávání. Návrh ale neprošel: Většina výboru (ANO, levice i poslanci dalších stran) hned zkraje jakékoli rušení povinné předškolní docházky zamítla. Ani náš další pozměňovací návrh, který upravoval vadu na kráse schvalování individuálního vzdělávání řediteli, nenalezl podporu a v hlasování byl zamítnut. Novela tak ve výborové verzi nebude měnit nic, pouze explicitně zruší zákonný nárok na školku pro dvouleté děti ve znění, které vstoupí v platnost v roce 2020.

Výbor na svém posledním jednání vypořádal šest pozměňovacích návrhů ke Klausově novele školského zákona, která je ve druhém čtení. Návrhy se vyjadřovaly ke všem bodům novely: K povinnosti předškolní docházky, ke garanci školky pro dvouleté i k odložení změny systému financování regionálních škol.

Piráti dlouhodobě zastávají liberální přístup ke vzdělávání a tedy i umožnění vzdělávání dětí mimo režim povinné školní docházky. Proto jsme v prvním čtení podpořili Klausův návrh na zrušení povinného předškolního vzdělávání. Máme za to, že povinnost nástupu již od pěti let nepřinese kýžený efekt – podchytit děti ze sociálně slabšího prostředí. Zatím praxe ukazuje, že se to neděje a navíc jsou zcela zbytečně omezovaní rodiče i děti, které „vyrovnávání“ nepotřebují.

Považujeme za rozumné zachovat povinnost vzdělávání od šesti let pro všechny, ať už formou školní nebo předškolní. Navrhli jsme proto řešení, které by nástroj povinného předškolního vzdělávání zachoval právě jen pro “odkladový” rok a které by zároveň umožnilo splnit tuto povinnost v zahraničí, když tam rodina delší dobu pobývá. Většina výboru ale podpořila návrh prof. Raise (ANO), který zachovává povinnost předškolního vzdělávání od pěti let, jak platí nyní. A tak náš návrh nebyl, i díky složité hlasovací proceduře způsobené vzájemnou protichůdností jednotlivých pozměňovacích návrhů, ve výboru hlasován.

Druhý náš návrh byl nezávislý na bitvě o povinnost předškolního vzdělávání, zato měl za cíl změnit postavení dítěte v případě rozhodnutí ředitele o přijetí nebo zamítnutí žádosti o individuální vzdělávání. Ve stávajícím znění § 41 je vedle objektivních a ověřitelných podmínek  také ustanovení, že žadatel musí doložit závažné důvody. Vyjmenování těchto závažných důvodů ale chybí, a tak nelze v rozhodování očekávat jakoukoli jednotnost.

Řekněme si to otevřeně. Ředitel může žádost zamítnout třeba proto, že nechce nebo nemůže vytvořit na své škole kapacitu. Čistě organizačně je to legitimní důvod a ředitel má mít moc rozhodnout, co jeho škola poskytovat bude nebo ne. Problém je, že při současném stavu může prohlásit, že “nebyly předložené dostatečné důvody”. Jakkoli je snad takových ředitelů málo, zákon by to umožňovat neměl.

Vágní formulace by měly ze zákonů vymizet obecně. Volnost pro posuzování je u ředitelů příliš široká. Proto jsme povinnost doložení “závažných důvodů” žáky/rodiči chtěli úplně vypustit, podržet v zákoně jen jasné formulace a ustanovit naopak povinnost ředitele uvést důvody při zamítnutí. Podle nás jedině tak bude možné se žádostmi dál racionálně pracovat – mezi rodiči, na úrovni zřizovatele a dál.

K tomuto návrhu vyjádřili nesouhlas ministr Plaga i předseda výboru Klaus a následně nebyl odhlasován členy výboru. Naopak uspěl Klausův vlastní návrh, aby se odložila reforma financování regionálních škol o dva roky.

Nevzdáme se a pokusíme se sněmovnu přesvědčit. Naše návrhy předložíme znovu na plénu i bez doporučení výboru, a to ve druhém čtení v červnu.
 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Daniel Mazur

Štítky: #Daniel Mazur #poslanecká sněmovna #školství

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.