Reportáže

Pirátská putovní univerzita zkoumá peníze

28. 04. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

V sympatickém a útulném prostoru pražské galerie Etc., Sarajevská 16, začal v pondělí 23.4. v podvečerních hodinách krátký cyklus osvětových přednášek Miluš Kotišové pod názvem Úvod do monetární gramotnosti, který bude pokračovat v pondělí 14.5. od 18 hod. (Další akce PPU zde.)

penize.jpg

Co jste možná dosud nevěděli, je, že Pirátská putovní univerzita pořádá nejenom jednorázové přednášky, pracovní dílny či besedy pro členy, příznivce a širokou veřejnost, ale rozvíjí i vlastní dlouhodobé studijní programy a nezávislý výzkum, jehož výsledky chce nabízet garantům politického programu pirátské strany a dále inspirovat akreditované vysokoškolské ústavy k zaměření pozornosti na určitá opomíjená témata. Takovou pohříchu přehlíženou oblastí je podle badatele Stephena Zarlenga, spoluzakladatele Amerického monetárního institutu, například – dnes v podstatě neexistující – svébytná věda o penězích, která by byla smysluplně včleněna do makroekonomického teoretického rámce. Přitom peníze hrají v ekonomice, politickém rozhodování a našich životech velmi klíčovou úlohu. Jedním z už otevřených programů v rámci PPU jsou proto Studia monetární gramotnosti, které vám dnes chceme představit blíže.

Studia monetární gramotnosti si pokládají tyto hlavní výzkumné otázky:

Jaký je aktuální stav vědění o penězích (v mezinárodním srovnání)?

Co jsou peníze podle současného transdiciplinárního výzkumu?

Kde jsou nejvyspělejší střediska transdiciplinárního vzdělávání v oblasti vědy o penězích na světě

Jaké jsou nedostatky současného monetárního systému?

Jaké jsou navrhovány a testovány alternativy (reformy menšího a většího rozsahu)?

Jak velká je monetární negramotnost v České republice?

Jaký vliv má monetární negramotnost na politické rozhodování?

Možnosti úpravy či reforem práv a povinností subjektů aktivních v oblasti monetární politiky a penězotvorby v souladu s programem České pirátské strany.

Osnovy zatím sestávají z následujících pěti přednášek:

Co jsou peníze

Peníze vládnou světem i našimi životy. Úvodní přednáška vám přiblíží jejich svět z pohledu nejen ekonomie, ale i antropologie, filozofie, dějin matematiky, účetnictví, písma či lingvistiky. Představíme vám stručně historii platidel a odpoví na otázky, co byly/jsou/mohou být peníze a jak vznikají i co všechno patří do peněžní infrastruktury. Probereme také vlastnosti současných peněz, jaký dopad mají na společnost, kolik existuje alternativních, doplňkových měn a kryptoměn a jaké probíhají či proběhly pokusy o monetární reformy v zahraničí (Švýcarsku, Anglii, Kostarice aj.). Mohou mít peníze i jiné vlastnosti? A co když peníze jsou vlastně jazyk!?

 

Peníze v českém právním řádu

Co říká legislativa, zákonné i podzákonné normy, o zákonném platidle, peněžní jednotce a 4 typech peněžních prostředků (bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronických penězích). Jaké subjekty mohou vydávat tyto typy peněz a za jakých podmínek. Jakou roli při tom hraje dohled České národní banky, specifické právní osoby veřejného práva nepodléhající vládě.

Pirátský cuión a jiné doplňkové či lokální měny

Na světě podle ekonoma Bernarda Lietaera existuje přes 2000 různých komplementárních peněžních systémů k národním měnám. Lietaer studuje jejich vlastnosti. (Ale není sám.) Peníze mohou být dostatkové i nedostatkové , zatížené či nezatížené úrokem; více i méně (de)centralizované a univerzální, resp. lokální, jednoúčelové – víceúčelové – univerzální (včetně různých kombinací). Podle toho, jakou měnu společnost používá, se také pořádá do určitých struktur, které z(ne)viditelňují ty nebo ony hodnoty, skupiny, potřeby – a podle toho se v ní přerozděluje moc. Známe dobře měnu „nedostatkovou“ (národní). Představíme si vybrané zajímavé komplementární měny: curitibskou doplňkovou měnu, japonskou hureai kippu, saber a jiné. Co možná nevíte, je, že mezi piráty se snaží uchytit pirátský cuión, decentralizovaná síťovací měna.

Kryptoměny

Vysvětlíme si pojmy měna a kryptoměna, projdeme stručný výběrový seznam nejzajímavější kryptoměn (rychlé srovnání a rozšíření). Podrobněji se seznámíme konkrétně s první kryptoměnou bitcoinem a technologií blockchain. Co bylo záměrem tvůrce (tvůrců). Jaké jsou výhody a nevýhody této kryptoměny. Proč se nedávno rozdělila na bitcoin core a bitcoin cash. Jaká je budoucnost bitcoinu. Legislativní a lobbistická reakce (politiků, vlád, bank) na bitcoin.

Srovnání 7 heterodoxních návrhů monetární reformy

Začneme srovnávací typologií p-e-n-ě-z podle nejnovějších výzkumů a stručně si vysvětlíme 5 způsobů, jakým (soukromé) obchodní banky vydávají nové peníze, čímž vzniká zhruba 90-95 % veškeré nové peněžní zásoby za rok. Pak se podíváme podrobněji na vybrané návrhy monetárních reforem ve světě i u nás, protože každý návrh na změnu peněžního systému odhaluje určitou slabinu současného peněžního systému: Marténův pokus o monetárně-ústavní reformu a univerzální kapitalizaci – doplnění o pilíř tzv. ekonomické demokracie (Kostarika, konec 70. let), Positive Money: svrchované peníze (Anglie, současnost), peněžní teorie relativity Stéphana Laborda (současnost), otevřené peníze a kolektivní inteligence (Jean-François Noubel, současnost), návrh reformy švýcarské centrální banky a konečně z české provenience: 2 měnové okruhy Josefa Drahoráda (současnost) a peníze-jazyk (M. Kotišová, 2016).

Kromě velkých výzkumných okruhů řešíme dílčí výzkumné otázky:

Analýza popisu monetárního systému v českém právním řádu: Do jaké míry reflektuje český právní řád soukromou tvorbu peněz? Sestavení soupisu právních norem ve vztahu k tvorbě peněz podle určité hierarchie a logické návaznosti.

Jak přesně funguje mechanismus tzv. „mizení“ peněz při „protisměrném toku“ v případě všech pěti způsobů soukromé emise bezhotovostních peněz obchodních bank?

Stav monetární negramotnosti mezi politiky, politickými stranami a českou populací

V jakém rozsahu se na českých vysokých školách učí poznatky z vědy o penězích?

Existují ve světě další badatelé-současníci, kteří rozvíjejí hypotézu, že peníze jsou jazyk?

Přehled uskutečněných reforem monetárního řádu v cizině od finanční krize 2008.

* * *

Garantem rozvoje tohoto studijního programu Pirátské putovní univerzity je Miluš Kotišová, která se penězi zabývá od roku 2005. Přeložila do češtiny knihu kostarického ekonoma a filozofa Alberta Marténa Metafyzická teorie peněz, pracuje na srovnávací studii navrhovaných reforem monetárního systému i na vlastní ucelené teorii peněz.

 

O tom, jak studovat s Pirátskou putovní univerzitou, zase jindy.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Miluš Kotišová

Štítky: #Miluš Kotišová #Pirátská putovní univerzita #PPU

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.