Reportáže

Olga Richterová: Na dobré zákony potřebujeme přesná data

20. 04. 2018 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Sociální péče je jistě potřebná věc. Má však ze své podstaty jedno úskalí: Jak to udělat, aby se pomoc dostala těm, kteří ji potřebují, nikoliv těm, kteří se ji naučili chytře využívat, jako třeba majitelé nuzných předražených ubytoven? I proto se naše poslankyně Olga Richterová vypravila na Festival Humanity a Solidarity, aby zde debatovala o bezdomovectví.

Beseda v Rock Cafe s Olgou Richterovou

Debatu uspořádali Studenti FHS UK za podpory Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity.
Hlavní téma spočívalo v tom, jak vyvážit potřebu získávat data a zároveň zachovávat lidskou důstojnost občanů v nouzi. Hledáme způsob, jak vyvážit nutnost nějaké administrativy s tím, aby se sociální pracovníci mohli soustředit hlavně na přímou práci s klientem.

Stůl debatujících

Debatující

(foto zleva)
Olga Richterová - Piráti
Barbora Bírová - akademička
Jakub Marek - moderátor
Emil Jíra - ASLIDO
Lada Hajdíková - Jako doma

Na akci se tedy setkaly všechny tři strany, kterých se problém chudoby dotýká. Olga jakožto politička, jejíž prací a posláním je tvořit zákony. Emil Jíra, divadelník, který bezdomovectví zažil na vlastní kůži, teď se věnuje osvětě v organizaci ASLIDO. A třetí stranou byly pracovnice, které se věnují přímé pomoci potřebným lidem.

Olga vyjádřila naléhavou potřebu mít aktuální a důvěryhodná data, na což jí odpovídala hlavně Bára Bírová, která vysvětlila, jak to dělají na Slovensku. Organizují tam "registračný týždeň". To je týdenní akce, do které se zapojují dobrovolníci v co největším počtu (třeba 50), s nimi terénní pracovníci a policie. V dané lokalitě se sčítají lidé bez domova a též lidé, kterým hrozí ztráta bydlení. Tyto potřeby jsou ukládány do databáze a s daty je možné dále pracovat a účinně konat.

Olga Richterová a Barbora Bírová

Účastnici debaty se shodli na tom, že je třeba zásadně zreformovat systém, že problém není jen v počtu ubytoven a domů, ale i v mašinerii exekucí, kdy jsou lidé zatíženi nesplatitelným dluhem a vůbec se jim nevyplatí legálně pracovat. Dalším nevyřešeným problémem jsou invalidní důchody a fakt, že jejich výše závisí na počtu odpracovaných let. Problémy na sebe navazují, nestačí vyřešit jen jeden.

Emil Jíra vyslovil zajímavý názor: „Já už nechci vyprávět svůj příběh, který každého dojímá, kde je nešťastný souběh rozvodu, autonehody a dalších okolností. Mezi námi byli i lidé, kteří opravdu prohráli barák v hazardu, nebo se upili či ufetovali. Jejich příběh nikoho nedojme, ale přesto potřebují stejnou pomoc, jako jsem potřeboval já. Nevyprávějme si příběhy, řešme situaci."

Olga též vysvětlila, že potřebuje co nejvíce srovnávacích studií. Čím se liší přístup a výsledky v Praze, v Londýně, ale i Brně a Ostravě. Zmínila možnost inspirovat se v zahraničí třeba tím, že se sloučí zdravotnické a sociální služby, protože se to často překrývá a souvisí to spolu.

Shrnutí za Piráty.

  1. Potřebujeme co nejvíc dat.
  2. Chceme přinést dlouhodobá, účinná řešení. Ne taková, kde chudí lidé jen putují z jednoho azylového domu do druhého, jako se to děje dnes matkám s dětmi. Chceme vytvořit podmínky, aby se lidé sami postavili na vlastní nohy.
Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Roman Kučera

Štítky: #bezdomovec #debata #chudoba #sociální politika

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.