Odborně

Zákon o povinných školkách u nás nelze dodržet

10. 04. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Piráti souhlasí se zrušením povinnosti mateřských škol garantovat místa pro všechny dvouleté děti. Chceme zachovat možnost MŠ  přijímat je pouze tam, kde jsou pro to vhodné podmínky. Naproti tomu usilujeme o výrazné rozšíření dětských skupin, které jsou v současné době financované hlavně z evropských peněz. Budeme tlačit na vládu, aby začlenila dětské skupiny do systému financování ze státního rozpočtu, aby tyto skupiny dále fungovaly i po tom, co přestanou být financované z evropských rozvojových fondů.
Rozhovor pro Pirátské listy poskytl místopředseda Školského výboru Sněmovny Lukáš Bartoň.

Lukas Barton

Chcete zrušit povinnost přijímat 2-leté děti do MŠ?
Ano, protože pro péči o dvouleté už existují lepší řešení.

Proč chcete brát rodičům záruku, že budou mít děti kam dát?
Zastáváme možnost rodičů dát děti buďto do MŠ nebo do dětské skupiny, ale: Stávající formulace povinnosti MŠ přijímat dvouleté nezaručuje, že rodiče tuto možnost reálně budou mít, protože na to není alokováno dost peněz finance, realizace je na zřizovatelích. Při stávajícím stavu bude reálný výsledek, že spousta zřizovatelů bude porušovat zákon, nebude možné té povinnosti dostát a rodiče dál nebudou mít děti kam dát.

Míst ve školkách je málo, proč chcete zpátky zrušit tlak na stavbu školek?
Nedostatek míst v MŠ je lokální problém na okraji Prahy, Brna a dalších větších měst. Na většině území je naopak problém MŠ naplnit, aby se udržely. Je chybou trvat na plošném opatření, když bude jen někde mít pozitivní důsledky. Zastáváme možnost MŠ přijímat děti od 2 let, mají-li kapacitu a podmínky. Před povinností MŠ zajistit kapacitu pro všechny děti upřednostňujeme rozvoj a podporu dětských skupin. Dál má být zodpovědnost na městech a obcích, jak o potřeby místních pečují, a mělo by to tak zůstat.

Proč podporujte elitáře Klause? Když potřebuji dát dítě do školky, měl by mi stát zaručit, že místo pro ně v okolí budu mít. I kdybych tuhle možnost nepotřeboval(a) využít. Proč mi to chcete vzít?
Stavba a provoz školek je předmětem místní potřebnosti podobně jako třeba stavba a údržba silnic. Jsme přesvědčeni, že primární úkol státu je dostatečně financovat potřeby obcí a následně je na zodpovědnost místních rad a zastupitelstev, jakou je pro ně péče o předškolní děti prioritou. Uložení povinnosti zřizovatelům bez záruky dostatečných financí tu potřebu míst neřeší - a to je bohužel stávající situace. Navíc rodičů, kteří své dvouleté děti do MŠ nedávají, ačkoli mohou, je kolem 50%. Luxus výstavby kapacit, o jejichž využití není zájem, si žádný řádný hospodář nedovolí.

Náš starosta říká, že na školku nemá peníze. Když bude mít stavbu školky předepsanou zákonem, tak na ni přeci peníze dostane. Proč tomu chcete zabránit?
Ve skutečnosti zákon neznamená více peněz obci. Projekty výstavby škol a školek se ucházejí o cílené, účelové dotace a na všechny se zpravidla nedostává. Častěji se proto stane, že bude obec muset stáhnout peníze z jiných aktivit a staveb - silnice, kulturní akce - nebo obec zadlužit, aby mohl dostát zákonné povinnosti. Práce s prioritami je záležitostí místní politiky, Piráti mají i na lokální úrovni agendu školství za prioritní a budou i bez zákonné povinnosti místa ve školách a školkách budovat vstříc místním potřebám.

Stávající úprava by teoreticky vedla k výstavbě MŠ o kapacitách pro 100% dvouletých v každém ročníku v každém kraji. Přitom na většině území stačí stávající kapacita a ani v silně nedostatkových regionech (okrajové části Prahy, Brna a Plzně, část Středoč. Kraje v prstenci kolem Prahy) nepřevyšuje poptávka po MŠ pro dvouleté 50% každého ročníku.

Navíc zákon vůbec neví o dětských skupinách, které jsou pro kategorii dvouletých vhodnější. Stávající formulace staví potřeby a práva dítěte (na péči) proti právům a povinnostem rodičů (zabezpečit), a tu hází na obecně podfinancované MŠ. Zákonná povinnost uložená obcím nebyla doprovázená vyhrazením odpovídajících finančních prostředků ze státního rozpočtu - to bylo ponecháno jako problém pro budoucí vlády. Situaci lze lépe řešit jinak - například přes dětské skupiny, na jejichž rozvoji a financování aktivně pracujeme.

Proto podpoříme otevření školského zákona a zrušení té povinnosti MŠ přijímat všechny dvouleté. Zároveň podporujeme zvýšení úrovně financování a personálního zajištění MŠ s ohledem na reálnou náročnost péče o třídy zahrnující dvouleté - to je záležitost vlády a MŠMT (vyhlášky MŠMT o financování regionálního školství). Chceme vytvářet dostatečné kapacity MŠ a DS na regionální úrovni podle skutečných místních potřeb - od stavební úpravy po dostatečné financování provozu.

Děkuji za rozhovor

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Roman Kučera

Štítky: #dětské skupiny #předškolní vzdělávání

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.