Svět

Kontrolor cen – osvědčená instituce ve Švýcarsku

05. 04. 2018 | 1 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Švýcarský úřad Kontrolora cen (Preisüberwacher, Surveillant des prix, Sorvegliante dei prezzi www.preisueberwacher.admin.ch) je lidově řečeno cenovým ombudsmanem. V úřadu dnes pracuje 20 lidí, kteří se dělí o celkem 16 systémových míst. Při rozpočtu dvou milionů franků dosahuje ročně snížení cen o stovky milionů franků. Jeho služby jsou zadarmo.

Bern - Švýcarsko

Tato švýcarská instituce existuje od roku 1985 na základě Zákona o dohledu nad cenami (Preisüberwachungsgesetz - PüG), který byl prosazen konzumentskými organizacemi - prostřednictvím lidové iniciativy a následného všelidového hlasování.

Kontrolor má pravomoc zasahovat,

  • kde cenu určuje bezkonkurenčně stát nebo obce (např. cla, pošta, veřejná doprava, vodné, stočné, teplá voda, poplatky za odpad)
  • k nápravě nedostatečně fungující cenové soutěže, například ve zdravotnictví, bankovnictví, pojišťovnictví a v dalších službách (např. elektřina, plyn, telekomunikace, kabelová televize, letecká doprava)

Kontrolor hlídá ceny veřejnoprávních i soukromých poskytovatelů, u zboží a služeb, včetně kreditů. Nezasahuje tam, kde funguje hospodářská soutěž. Není příslušný pro platy zaměstnanců a pro kreditní činnost Národní banky. Kontrolor se snaží dosáhnout snížení neoprávněně vysoké ceny, případně jejího pozdějšího nebo postupného navýšení. Zasahuje také v případech, že instituce řádně nesníží ceny tam, kde by tak měla učinit na základě změněných podmínek. Pokud Kontrolor svým návrhem nedosáhne dobrovolné nápravy, může v extrémních případech nápravu nařídit. Možnost odvolání je u Spolkového správního soudu a následně u Spolkového soudu.

Neoprávněnost výše cen posuzuje Kontrolor na základě

  • srovnání s analogickým trhem
  • nutnosti řádného zisku
  • vývoje cen
  • nadstandardů
  • specifičností posuzovaného segmentu

Kontrolor intervenuje na základě podnětů občanů, ale sleduje v důležitých hospodářských odvětvích také sám od sebe cenovou úroveň. O své činnosti
pravidelně informuje veřejnost a tím působí v hospodářské soutěži i preventivně.

Dozor nad fungováním tržního hospodářství ve Švýcarsku má rovněž Komise pro hospodářskou soutěž (Wettbewerbskommission, Commission de la concurrence, Commissione della concorrenza www.weko.admin.ch).
Tato komise nahradila 1996 Kartelovou komisi a jejím úkolem je dohled nad dodržováním Zákona o kartelech (Kartellgesetz - KG) a Zákona o vnitřním trhu (Binnenmarktgesetz – BGBM), tedy boj proti kartelům, dozor nad zneužíváním pozice firem ovládajících trh, kontrola korektního průběhu firemních fúzí, zamezování státního omezování trhu, a nesrovnalostí v mezikantonálním hospodářském styku. Tato instituce odpovídá zhruba našemu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Činnosti Komise pro hospodářskou soutěž a Kontrolora cen jsou navzájem komplementární – Komise dohlíží nad rámcovým fungováním hospodářské
soutěže a vytváří podmínky pro její správné fungování, v součinnosti s legislativou a vládní exekutivou. Kontrolor cen hlídá fungování hospodářské soutěže v drobném měřítku.

Srovnání se situací v Česku

Náš český "Spotřebitelský ombudsman" nemá s kontrolou cen nic společného a není to speciální centrální úřad, nýbrž jsou to úředníci ve stávající síti obecních živnostenských úřadů, kteří pomáhají oklamaným konzumentům, aby se domohli svých spotřebitelských práv.  Nekalé obchodní praktiky řeší ve Švýcarsku centrálně Státní sekretariát pro hospodářství (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO).

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Pavel Chabr

Štítky: #ceny #ombudsman #Švýcarsko #úřad

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.