Komentáře

Nyní můžeme sami přispět k dostupným bytům!

30. 03. 2018 | 6 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

O sociálním bydlení se v poslední době hodně píše, takže mohl vzniknout dojem, že vše vždy skončí jen u toho psaní. Z posledních dvou týdnů máme přesto dvě významná sdělení.

panorama Prahy z Hradu

Tím prvním (a doufejme hodně pozitivním) je, že se Ministerstvo pro místní rozvoj, rozhodlo uvolnit dvě miliardy korun na programy sociálního bydlení a vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy, Sociální bydlení II. a Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.. Jedná se o peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní lidem v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu je možné čerpat na pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce a nově také na výstavbu sociálních bytů nebo na adaptaci nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a na pořízení základního vybavení.

Pomocí těchto prostředků je tedy možné postupovat ve směru nastíněném na dříve proběhlých seminářích, tj. k budování dostupného / sociálního bydlení integrovaného do stávající zástavby. Lze tak dosáhnout i na nákup bytů v lokalitách, kde je třeba využít stávající bytový fond, nová výstavba není vhodná, ale určitý počet sociálních bytů zde potřebujeme (pro seniory, kteří by potřebovali menší byt, ale nechtějí se stěhovat daleko, pro "nedostatkové" profese, které v oblasti potřebujeme a pod.)

!

Je to výzva i konkrétně pro nás, pro Piráty a pro naše zastupitele v obcích - dokážeme ji využít? Přemýšlejte, navrhujte, počítejte, rozvrhujte, kreslete, plánujte, tvořte - je to šance a bude to stát za to!

O podporu mohou do 18. 9. 2018 žádat obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.

Druhá zpráva je sice možná méně atraktivní, ale z dlouhodobého pohledu rovněž důležitá. Konal se další seminář k ukončování bytové nouze, tentokrát pořádaný Platformou pro sociální bydlení a s přizváním nejen odborníků a poslanců, ale i zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí.

Bohužel tu opět zazněla známá fakta, tzn. že hrozí prohlubování sociální nouze lidí v ohrožených lokalitách, uzavírání vyloučených skupin do sebe a tak i další zvyšování nákladů státu. Piráti se přitom shodují s odborníky v přesvědčení, že pomoci může podpora standardního bydlení v běžné zástavbě namísto výstavby tzv. sociálních domovů, tedy de facto ubytoven.

Výstavba státních ubytoven se neukazuje jako dlouhodobě efektivní. Generuje další koncentrovaná místa chudoby a lidé v nich nezískávají kompetence k bydlení. Navíc jsou ve srovnání s byty provozně velice drahé, například kvůli ostraze, údržbě a dalším vícenákladům.

Poslanci spolu s odborníky apelovali na představitele MMR, aby zajistili celospolečenskou diskuzi o bydlení a pomohli dosáhnout dohody se všemi dotčenými skupinami, jako jsou starostové obcí a zástupci místních samospráv. Je nutné najít shodu s představiteli Svazu měst a obcí a se Sdružením místních samospráv, kterých se problematika týká nejvíc.

A tady vidíme opět prostor pro působení Pirátů a našich příznivců - pusťte se do toho a vysvětlujte Vašim starostům, Vašim zastupitelům, Vašim samosprávám. Apelujte na řešení dostupnosti bydlení dlouhodobě udržitelnou formou! Apelujte na nutnost integrovaného sociálního bydlení. Budete-li potřebovat více podkladů, pište, pokusíme se Vám je dodat, či zprostředkovat.

Piráti mají ve Sněmovně předsedu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je jím předseda strany Ivan Bartoš. Ten se problematikou vyloučených lokalit zabývá již několik let a upozorňuje především na lidský aspekt a obavy lidí ze ztráty bydliště: “S jistotou fungujícího státu se žije úplně jinak než ve strachu z výpovědi nebo odebrání dětí kvůli bydlení na ubytovně. Lidé se nesmí bát ztráty bydlení. Obecní a družstevní byty i sociální bydlení pro nejpotřebnější uspoří celému systému, zejména na druhotných nákladech, ale nejen těch. Jsem rád, že se diskuze nad tak důležitým celospolečenským tématem vede věcně a odborníkům se dostává náležité pozornosti.”

Další setkání k řešení dostupného bydlení, tentokrát svolané MMR, se uskuteční již 5. dubna. Piráti Ivan Bartoš a Olga Richterová na něm nebudou chybět.

Aktualizace

K tématu je nově k dispozici výstup agentury EDUin. Připojujeme v původním znění.

LOKÁLNÍ A SOCIÁLNÍ VLIV NA DOSAŽENÉ VZDĚLÁVÁNÍ: MLADÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ SE JEŠTĚ VÍCE PROPADAJÍ

O takřka deset procent je ve věkové kohortě 20 – 29 let vyšší formální nevzdělanost lidí ze sociálně vyloučených lokalit oproti lidem ze stejného prostředí v kohortě 30 až 39 let. U teenagerů mezi 15 a 19 lety, žijícími v sociálně vyloučených lokalitách, je míra dosažení základního vzdělání pouhých 13 %, což je i s přihlédnutím k faktu, že někteří z nich ještě své vzdělání nedokončili, alarmující. Vyplývá to ze závěrů výzkumu, který se zaměřil na téma sociálně vyloučených lokalit z pohledu sociodemografických ukazatelů (Demografie, 2018). Výzkum potvrzuje obavy, že ačkoliv celkově roste vzdělanost obyvatelstva, nastupující generace zatížené sociální deprivací dosahují oproti generaci svých rodičů formálně nižšího vzdělání. Při komentáři ke studii prezentované před několika měsíci na konferenci České
školní inspekce, na kterou jsme již upozorňovali, uvedl sociolog Karel Čada jako jeden z důvodů změnu zákona o povinné školní docházce, která dříve zahrnovala 8 let ZŠ a 2 roky SŠ, zatímco dnes se vztahuje na jeden rok MŠ a devět let ZŠ. Edita Stejskalová, která pracuje ve vyloučených lokalitách na Ostravsku (Britské listy), poukazuje na fakt, že dokonce i ty děti, které dokončí ZŠ, odchází pologramotné. Jedním z důvodů je vysoká koncentrace dětí s vysokou sociální zátěží v jedné škole, často se tak děje s vědomím a tichým souhlasem zřizovatele. Příkladem řešení může být ZŠ Grafická v Praze 5, kde se podařilo právě díky spolupráci se zřizovatelem snížit počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a tím usnadnit vzdělávání. Jako jeden z klíčových problémů akcentuje regionálně a místně podmíněné rozdíly ve vzdělávání i poslední Audit vzdělávacího systému v ČR."

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Zuzana Freitas

Štítky: #Ministerstvo pro místní rozvoj #sociální bydlení #výzva

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.