Komentáře

Prolomení ústavního práva na mlčenlivého advokáta?

21. 03. 2018 | 6 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

V poslední době se na Piráty snáší kritika, že prolamujeme mlčenlivost advokátů a že oklešťujeme ústavní práva občanů.
Pojďme si exaktně projít, jak je to doopravdy.

reformy- daňové úniky

Je jasné, že historický kontext tomu nepřeje. Estébák zaklekává na firmy, které mu konkurují, Odula vydává zajišťovací příkazy jako na eskalátoru, strach eskaluje. Naštěstí pak nezávislé soudy rozhodují, že firmy byly v právu a mají nárok na odškodnění, ale co je jim to platné, když mnohé z nich přestaly existovat. Škody na zničených firmách lze těžko vyčíslit, protože jde nejen o hodnotu firmy, ale i o hodnotu konkurenčního tržního prostředí, které firmy pomáhaly vytvářet už jen tím, že konkurovaly Agrofertu a jiným potenciálním monopolům.

V takové situaci se zdá být posílení zákona ve prospěch Generálního finančního ředitelství jako politická sebevražda. Proč ji Piráti páchají? Protože je lepší mít dobrý zákon než špatný zákon.

Není lehké se v tom vyznat, když je člověk laik. Zákony na sebe odkazují a souvisejí spolu. To, že připíšete jednu větu do zákona, znamená, že tím ovlivníte mnoho jiných zákonů a sami jste limitováni mnohými jinými zákony. A to je přesně tento případ. Pozměňovací návrh Piráta Jakuba Michálka obsahuje těchto 30 slov:

...nebo v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500000 Kč.

Vyčerpávající popis najdete v celém zdůvodnění od Jakuba, které doporučuji přečíst, než budete pokračovat zde dál.

Nyní se soustředíme na pojistky, které brání Odule, aby zákon zneužila ve prospěch Agrofertu a jeho klanu.

1. Jde jen o podání informace, ne o zajišťovací příkaz. Žádná komanda v černém, žádné obstavené účty.

2. O informace smí požádat jen Generální finanční ředitelství, nikoliv nějaký okresní berňák, jak vám často podsouvají mazaní advokáti. Viz schválené usnesení Ústavně právního výboru Sněmovny .

3. GFŘ nebude moci advokáty žádat svévolně, ale jen, pokud informace nezíská odjinud. (§ 58 zák 280/2009)

§ 58
(3) Správce daně si může údaje podle § 57 vyžádat jen v případě, že je nelze získat z úřední evidence, kterou sám vede; správce daně si může vyžádat potřebné údaje od osob uvedených v § 57 jen v případě, že je nelze získat od jiného orgánu veřejné moci.

4. Žádost bude mít formu rozhodnutí, které musí obsahovat zákonné náležitosti a zdůvodnění. To potom může sloužit k případnému přezkumu

§ 101
(1) Správce daně ukládá povinnosti nebo přiznává práva anebo prohlašuje práva a povinnosti stanovené zákonem rozhodnutím.  
§ 102
(2) Rozhodnutí obsahuje odůvodnění, nestanoví-li zákon jinak.
(3) V odůvodnění správce daně uvede důvody výroku nebo výroků rozhodnutí a informaci o tom, jak se vypořádal s návrhy a námitkami uplatněnými příjemcem rozhodnutí.
(4) V odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno na základě dokazování, správce daně dále uvede, které skutečnosti má za prokázané, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jak věc posoudil po právní stránce.

5. Každá výzva musí povinně procházet Českou advokátní komorou. To je mocná organizace, která si nenechá na svá práva sáhnout jen tak zbůhdarma. Což ostatně vidíme i na vlně kritiky, která se už dva týdny snáší na náš pozměňovací návrh. Vyplývá to ze Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

§ 27
(4) Sdělení údajů, předložení dokladů nebo poskytnutí informací podle § 24 odst. 1 vyžaduje Úřad po advokátovi nebo notáři prostřednictvím komory. Advokát nebo notář sdělí Úřadu ve lhůtě jím stanovené požadované údaje, předloží doklady nebo mu poskytne požadované informace prostřednictvím komory.

Laik se v tomhle opravu nemůže vyznat. Advokáti to moc dobře vědí a šíří paniku. Zejména ti advokáti, kteří z praní špinavých peněz velice dobře profitují. Potrefená husa se ozvala. Vzpomeňte si, kdo kejhal nejvíc.

Pozměňovací návrh nakonec neprošel. Zdali je to dobře, nebo špatně, posuďte sami.

Post scriptum

Jako nejlepší doložení toho, co se ve skutečnosti děje, může posloužit povzdechnutí našeho poslance Jana Pošváře:

„Vypadalo to nadějně, na výborech Jakubův pozměňovací návrh podporu měl. Ve sněmovně se ale ukázalo, že ani souhlas výboru a ministryně nestačí. Všiml jsem si, že někteří poslanci za ANO se raději nepřihlásili a nepodpořili návrh i přesto, že na rozpočtovém výboru pro něj zvedli ruku. Otočili."

Viz - http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67472
přitom minutku před tím - http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67471
a minutku po - http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67473

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Roman Kučera

Štítky: #daně #Daňové ráje #finanční spekulace #Ministerstvo financí #mlčenlivost

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.