Reportáže

Participativní metodiky tvorby programu

18. 03. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Ve čtvrtek 22.3. se koná další akce Pirátské putovní univerzity věnovaná participativním metodikám tvorby programu. Jde o pracovní dílnu, na které si prakticky „osaháme“ některé principy a metodiky, díky nimž můžeme rozvíjet svůj program důsledně participativně, průběžně a co možná systémově.

participace

Tematicky budeme kroužit kolem otevřeného státního rozpočtu, "slovního" rozpočtu a samozřejmě budeme vycházet ze stávajícího pirátského programu (volebního z roku 2017 i dlouhodobého).
Začneme od individuální úrovně, z níž participativní étos a praxe ostatně vždy vychází, a to na základě porozumění třem druhům pozitivní moci, které chceme posilovat u sebe i u druhých, pak se budeme věnovat širšímu kolektivu jako takovému a celospolečenskému kontextu. Připravené jsou konkrétní nástroje participace: otevřené strategické otázky, stínování, chytrý sběr podnětů (vizuální deliberace aj.), preferenční hlasování, fokusové skupiny až po multisatisfaktorový přístup (hledání dobrého spojitého řešení pro vícero problémů) a mnohé další.

Tvorbu politického programu chápeme jako součást mravenčí a dlouhodobé „kontaktní kampaně“, nebo lépe řečeno živé a přímé komunikace s občanskou společností.

Praktické informace:

Akce je určena přednostně členům a registrovaným příznivcům, neboť kapacita místa je omezena na 12 osob. Registrujte se prosím zde:

Místo konání tentokrát na Praze 6: od 18.00 - 20.00

Easy Software s.r.o., Jugoslávských partyzánů 736/34, Praha 6-Bubeneč

Kontakt: milus.kotisova@pirati.cz, 778 111 455

FB: https://www.facebook.com/events/306001949928956/

V krátkosti to nejdůležitější o Pirátské putovní univerzitě

  • svobodná a otevřená univerzita budovaná zdola
  • putuje, je všudezdejší, na pozvání přijede tam, kam ji pozvete
  • pořádá akce nejen pro členy a příznivce, ale i širokou veřejnost
  • cíleně vybízí ke spolupráci odborníky a zajímavé osobnosti různého přesvědčení
  • snaží se mimo jiné o syntézu a „transfer vědění“ z akademické sféry (a jiných profesních oblastí) do politiky
  • nové kurzy, přednášky či semináře vznikají na základě těchto impulzů a pohnutek: vlastní výzkumné otázky PPU, osobní zájem jednotlivců, individuální strategické studijní otázky (studujících), náměty veřejnosti, vnímané potřeby (strany, společnosti), pokus zachytit a šířit dál dobrou praxi (ve straně, odjinud z Čech i z ciziny)
  • svobodné osnovy: 1. studium začíná otevřenou strategickou výzkumnou otázkou, 2. studující si pak sami volí svou cestu učení (dílem ze stávající nabídky – minimálně 5 přednášek – a částečně doplňují vlastní tvůrčí příspěvek k nabídce Pirátské putovní univerzity)
  • stírá se tedy hranice mezi studujícími a přednášejícími
  • PPU podporuje přesahy mezi obory, hledání nových pohledů na „stará“ témata, míří k celostnímu pohledu
  • snaží si pěstovat spolehlivý vnitřní kritický hlas a zůstat otevřená i kritickým hlasům zvenčí (respektujících kritiků)

Úvodní strategické výzkumné otázky Pirátské putovní univerzity

Jak může politická strana zůstat autentická, inspirativní, relevantní a nabízet důsledně systémová řešení aktuálních (a do jisté míry i předvídatelných) glokálních problémů ve věku rostoucí komplexity, fragmentarizace společnosti, podrývané legitimity politické reprezentace, slábnoucího státu, velkých diskontinuit v ekonomice a v době, kdy 51 největších ekonomik světa jsou korporace, nikoli státy?

Jak vědomě včleňovat znalosti, zkušenosti a perspektivy starých i nově přicházejících členů, příznivců a zástupců veřejnosti do organismu naší politické strany, aby z toho mohla strana čerpat novou životadárnou sílu, tj. moc k jednání a prosazování zájmů voličů?

 

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Miluš Kotišová

Štítky: #Participace #Pirátská putovní univerzita #PPU #vzdělávání

Související články

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.