Kauzy

Piráti Kroměříž bojují za vyjasnění situace kolem nemocnice

12. 03. 2018 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Piráti na Kroměřížsku se obávají zhoršení zdravotnické péče, které mohou přivodit kroky krajského zastupitelstva a hejtmana Čunka. Napsali proto otevřený dopis starostovi a místostarostovi města Kroměříže.

Otevřený dopis - Kroměříž
V Kroměříži 6. března 2018

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

rádi bychom Vás tímto otevřeným dopisem požádali o pozvání hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a MUDr. Radomíra Maráčka do Kroměříže a o uspořádání veřejné diskuse určené pro odbornou veřejnost a obyvatele města Kroměříže a dotčených okolních obcí. Stejně tak jako odborná veřejnost jsme znepokojeni koncepcí zdravotnictví, kterou zpracoval MUDr. Maráček a kterou hejtman Čunek prezentuje jako koncepční dokument, který bude předložen na konci dubna 2018 k projednání na zasedání krajského zastupitelstva.

Jak již bylo uvedeno mnohokrát, pokud by byly dodrženy plánované kroky, vedlo by to k radikálnímu zhoršení zdravotnické péče poskytované Kroměřížskou nemocnicí, a.s. a výrazně by byla omezena kvalitní zdravotnická péče dostupná našim občanům. Koncepce nese závažné chyby a obsahové nedostatky, na některých místech si protiřečí, postrádá klíčové a nedílné součásti takto závažného strategického dokumentu. Jednostranně je v ní prosazován zájem krajské Nemocnice Tomáše Bati na úkor menších „okresních“ nemocnic. Považujeme za naprosto nepřípustné, aby takový dokument vůbec byl předložen jakožto koncepční materiál zlínského zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že sám hejtman Čunek, předkladatel této koncepce, do médií soustavně vypouští matoucí a protichůdné informace (bude/nebude se rušit porodnice, ortopedie, budou/nebudou slučovány primariáty, dojde/nedojde k přesunům specializované péče), cítíme potřebu oba hlavní aktéry vyzvat k jednoznačnému a jasnému vysvětlení záměrů s Kroměřížskou nemocnicí, a.s.

Ačkoliv víme, že zastupitelé města Kroměříže jednohlasně hlasovali proti jakýmkoliv zásahům do aktuálního stavu kroměřížského zdravotnictví, obáváme se, že tento postoj nebude dostatečně sebevědomě prezentován na jednání krajského zastupitelstva. Naše obava pramení z ne příliš přesvědčivého vystupování samotného starosty města. U místostarosty jsme si vědomi závažného střetu zájmů, ačkoliv pevně věříme, že Dr. Motyčka bude hlasovat v zájmech města, nikoliv pod dikcí stranické příslušnosti.

Žádáme Vás tímto o možnost vyjádřit jednoznačný postoj odborné veřejnosti a obyvatel města Kroměříže a okolí k předložené „strategii“ a plánovaným zásahům do místního zdravotnictví.

Děkujeme Vám,

Vratislav Krejčíř, předseda Piráti Kroměříž, místní sdružení České pirátské strany

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Vratislav Krejčíř

Štítky: #Česká Pirátská strana #Kroměříž #nemocnice #zdravotnictví #Zlínský kraj

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.