Kauzy

EET – aktuální stav ve světle nálezu Ústavního soudu, část druhá

30. 01. 2018 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Máme za to, že ne vždy je daňová disciplína tou největší hodnotou (legitimním cílem). Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci, místo aby se nechali zaměstnat. 

pokladna

A těmto lidem, především těm drobnějším mezi nimi, tedy lidem s obratem (což není totéž co zisk) např. v jednotkách milionů korun ročně, by stát měl administrativu spojenou s podnikáním co nejvíc ulehčit, a to i za cenu menšího daňového výnosu (který je zde tak jako tak marginální). Ekonomika totiž bude robustní a přežije těžké časy lépe právě tehdy, bude-li v ní dostatečná diverzita a soběstačná, na pomoci ze společného nezávislá podnikatelská vrstva zůstane i v "okrajových" oblastech (hospody a jiné provozovny v malých obcích, malí samostatní živnostníci, podnikající důchodci, studenti atd.). Pro řadu právě těchto lidí je však EET tou příslovečnou „poslední kapkou“, která je vyžene z podnikání, případně je nažene do „šedé ekonomiky“, což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu. Vzniká tak malá hyperbohatá elita, a dále pak jen hůře či lépe placení zaměstnanci. Můžeme se tak dostat do rozporu s materiální podstatou demokracie – ta je totiž možná jen ve společnosti tvořené z podstatné části vrstvou skutečně svobodných, nezávislých lidí.

Právo podnikat zakotvené v čl. 26 odst. 1 Listiny znamená právo na svobodnou volbu každého, jakým způsobem si bude opatřovat své prostředky k životu. Právo rozhodnout se, zda člověk bude na někom závislý (závislá činnost, zaměstnání) nebo se o sebe postará sám, a to se všemi z toho plynoucími riziky. Respekt ke svobodě (jakéhokoliv typu, nejen podnikání) musí být vždy na prvním místě. Proklamovaný cíl EET však tomuto respektu neodpovídá.

 

Toto je citace části disentu (to je odlišného stanoviska) třetiny ústavních soudců, jež je součástí nálezu k zákonu o EET. V rámci brněnského zasedání Celostátního fóra Pirátů proběhl seminář, kde bylo konstatováno, že tato formulace plně koresponduje s ideami a filosofií Pirátů, a to nejen v této konkrétní problematice. V jisté nadsázce pak bylo navrženo, že autoři textu by měli být vyzváni ke vstupu do Pirátské strany.

Z proběhnuvší diskuze dále vyplynulo, že podaří-li se v budoucnu plošný rozsah EET podstatně omezit nebo jeho povinné užívání zrušit, zůstane tu jakýsi pohrobek v podobě nevyužívaného technického systému, jehož zavedení stálo stát značné prostředky, a tedy by bylo dobré zamyslet se nad jeho dalšími modifikovanými možnostmi působení.

Co se týče dalšího aktuálního dění v legislativním procesu, nejnověji pirátští poslanci podpořili návrh STANu, kdy obsahem novelizace je omezit EET pouze na plátce DPH.

Zdálo by se tedy, že vývoj kolem EET je na správné cestě. Ovšem, dne 14. 1. 2017 se vyjádřila v televizním pořadu Otázky VM ministryně financí Alena Schlllerová následovně: „EET je dobře rozjetý vlak, který jede správným směrem, a vy si rozmyslete, jaké vagony k němu připojíte, protože když je připojíte, už je nepůjde odpojit.“

Ústavní soud náběh 3. a 4. vlny pouze odložil a na ministerstvu již je v těchto intencích připravena nová podoba tohoto zákona. Zástupci ANO tedy sebe vidí jako dlouhodobé protagonisty vládnutí a nehodlají se dívat napravo nalevo. Proto milé Pirátky, milí Piráti zbystřeme!

Bude-li mít někdo zájem účastnit se pracovní skupiny, která bude k tomuto tématu ustavena kolem osob Daniela Halamíčka a poslance Martina Jiránka, přihlaste se soukromou zprávou v pirátském fóru na mou adresu.

Daniel Halamíček

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Daniel Halamíček

Štítky: #Celostátní fórum #EET #Ústavní soud

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.