Reportáže

S Ludmilou Kováříkovou o foresightu a pirátské univerzitě

23. 01. 2018
Sdílet na Facebooku Tweet

Přinášíme rozhovor s expertkou na foresight Ludmilou Kováříkovou, která ve čtrvtek 25.1.v 18 hodin – symbolicky v poslaneckém klubu Pirátů ve Sněmovně Parlamentu ČR (vchod z Malostranského náměstí) – zahájí cyklus přednášek Pirátské putovní univerzity věnovaný foresightu, jedné z disciplín studií budoucnosti. Tím Pirátská putovní univerzita zahájí svou pravidelnou činnost i v Praze.

L Kováříková 600X337

Jak ses nachomýtla k foresightu, čím tě oslovil? Jak dlouho se mu věnuješ?

Foresightu se věnuji od roku 2011, kdy jsem zpracovávala projekt implementace foresightu pro agenturu CzechTrade. Tehdy mě problematika analýzy budoucího vývoje zaujala natolik, že jsem změnila téma disertační práce a další výzkumnou činnost jsem zaměřila výhradně tímto směrem. Pro mě osobně je nejzajímavější přístup foresightu k analýze složitých komplexních otázek. Na jedné straně je celý proces velmi strukturovaný, podpořený formalizovanými metodami, na druhé straně je zachovaná vysoká míra kreativity. Při tomto typu analýzy se člověk navíc opravdu intenzivně vzdělává. Co se týká pracovního uplatnění, našla jsem společnost s progresivním inovativním přístupem, kde mám možnost svoje znalosti převést do praxe.

Foresight je jen jedním z dílčích disciplín studií budoucnosti, jaké jsou další?

Foresight zpracovává velmi specifické informace, tzv. měkké signály, které napovídají, že se blíží nějaká zásadní změna, její dopady následně analyzuje s ohledem na stávající stav. Může to být případ, kdy se objeví nová technologie a najednou je třeba přehodnotit aktuální fungování, ale přitom ještě nikdo v podstatě neví, co všechno nová technologie přinese. Vědy o budoucnosti zahrnují standardní forecasty, predikce, systémy včasného varovaní, obecně anticipativní nástroje. Tento obor se neustále vyvíjí a osobně mám velká očekávání z aplikace machine learningu a AI, kterým se teď profesně věnuji. Pokud mám srovnat foresight a ostatní disciplíny, základní rozdíl už je v samotném cíli. Účelem foresightu není vytvoření jedné predikce, ale analýza dopadů současných strategických rozhodnutí v perspektivě možných budoucích událostí. Klíčový je spíše samostatný proces přípravy foresightu, kdy se sdílí zásadní informace, aby bylo dosaženo konsenzu v otázkách strategického rozhodování.

Jak je u nás vůbec rozvinutý obor foresightu? 

U nás má vysokou odbornou znalost oddělení Strategických studií Technologického centra Akademie Věd ČR, které se foresightem zabývá dlouhodobě. V akademické sféře působí několik odborníků zabývajících se touto problematikou. V porovnání s ostatními zeměmi EU je povědomí a aplikace foresightu ve statní i komerční sféře bohužel spíše na nižší úrovni.

Jak se pozná, že analýza foresightu splnila dobře svou úlohu? Co se očekává od foresightu? Jaká jsou naopak nereálná očekávání?

V dnešním vysoce komplexním světě se díky rychlosti rozvoje technologií vytrácí kontinuita a stabilita. To jsou opravdu velmi těžké podmínky pro mnohé. Pro ty připravené znamená dnešní doba obrovskou příležitost, pokud dokáží příležitosti včas identifikovat a vytěžit. A na to je právě foresight ideální. Protože foresight ovlivňuje primárně kvalitu strategického rozhodování, měří se jeho výkon pomocí růstu profitability a tržní kapitalizace v dlouhodobých studiích. Co se týká očekávání, ta se odvíjí často od pochopení podstaty foresightu. Při řízení jakékoli organizace není žádoucí se zaměřit výhradně na vytváření strategie pro střednědobý až dlouhodobý horizont a neřešit současné problémy. Aktuální problémy s výkonem foresight nevyřeší.

Jaké musí mít analytik foresightu vlastnosti?

Foresight analytik potřebuje multidisciplinární znalosti a dovednosti, především schopnost se velmi rychle orientovat v nových oblastech. Základem je samozřejmě výborná znalost foresight metod. Silné analytické schopnosti musí být ale vyvážené dovednostmi zkušeného projektového manažera. Při foresightu je stěžejní zajistit spolupráci sítě velmi širokého spektra různorodých hráčů a hlavně dovést jejich debatu ke konsenzuálnímu řešení. 

Čím tě zaujala Pirátská putovní univerzita? Co si slibuješ od spolupráce s ní?

Koncept Pirátské putovní univerzity mě nadchnul z několika důvodů. Vzdělávací platforma fungující mimo stávající systémové struktury tady chyběla. Navíc představuje prostor pro zprostředkování úplně nových témat veřejnosti. Taková témata, často zůstávají v úzkém okruhu lidí, přestože by jejich rozšíření mohlo prospět společnosti. Je mi velmi sympatické, že lektoři budou spolupracovat na dobrovolnické bázi a přednášky je možné nabízet veřejnosti zdarma.

Za sebe jsem vděčná za možnost prezentovat foresight. Pokud se vše podaří, výstupem plánovaných přednášek by měly být oblasti související s umělou inteligencí, které je třeba začít již veřejně projednávat, abychom za pár let nebyli zaskočení. Jednou z těchto oblastí by mohla být ochrana soukromí a vlastnictví osobních dat generovaných aktivitou na internetu.

...

Medailonek Ing. Ludmily Kováříkové Ph.D.

Působí jako procesní analytička a projektová manažerka v oblasti zavádění metodiky foresightu. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Disertační práci napsala na téma Přínos foresightu pro inovační proces podniku (2017). Je autorkou např. vědeckých statí Critical Factors Impacting Adoption of Foresight by Companies (v tisku Foresight) a Corporate foresight in Czechia (v tisku ERGO). 

 

Zveme vás na akci. Registrujte se prosím na: milus.kotisova@pirati.cz, 778 111 455

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Miluš Kotišová

Štítky: #foresight #Ludmila Kováříková #Pirátská putovní univerzita

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.