Aktuality

​Oponentní zpráva poslance Tomáše Vymazala

18. 01. 2018 | 2 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Oponentní zpráva poslance Tomáše Vymazala pro poslance Petičního výboru ve věci LEGALIZACE MARIHUANY

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové, v zájmu přehlednosti jsem se ve svojí zprávě rozhodl zaměřit pouze na argumenty uvedené petenty v textu petice, stejně jako svoji zpravodajskou zprávu orientovala paní poslankyně Matyášová. Osobní hodnocení jsem připojil závěrem.

Marihuana může být užívána ze zdravotních důvodů

Konopí pro léčebné účely je v ČR legální už několik let, nicméně stále není reálně z většiny dostupné ani pacientům, kterým byla diagnostikována některá z chorob, u nichž byla účinnost konopné léčby již prokázána. Situace je o to horší, že se lékaři během svého působení obecně nedovzdělávají, pročež nejsou ani schopní adekvátně posoudit, zda je pro danou diagnózu a daného pacienta (např. predispozice na schizofrenii v rodinné anamnéze) konopí vhodné. Užívání konopí není problémem třeba pro pacienty s revmatickými onemocněními, tedy nejsou u něj při správné praxi užívání pozorovány větší nežádoucí účinky. Pro zodpovědného vzdělaného dospělého občana je proto rozhodnutí, zda užívat konopí, něco, co zvládne sám za sebe.

Marihuana je bezpečnější než alkohol a některé léky na předpis

Ve studii (Nutt a kol., 2010), která zkoumala negativní účinky ilegálních i legálních psychotropních látek na daného jedince i na společnost, bylo zjištěno, že alkohol má ve výsledné "škodlivosti" mnohem vyšší skóre než jiné psychotropní látky jako konopí, psilocybin, či LSD. Tato část uvedeného tvrzení je tedy pravdivá. Některé z předepisovaných léčiv jsou samozřejmě škodlivější než konopí. Předepisují se například i látky ze skupiny opioidů, které rozhodně nepatří k látkám, se kterými by bylo dobré si bez uvážení zahrávat. Tato část tvrzení je tedy také opodstatněná.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61462-6/abstract

Legalizace by znamenala méně přeplněné věznice

Statistiky zveřejňované státními orgány neindikují, že by konopné trestné činy představovaly nějak významný podíl na odsouzených v českých věznicích. Z dat národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti vyplývá, že např. za rok 2013 bylo celkem 2 522 odsouzených za drogové trestné činy obecně. Nevypovídá to však o tom, kolik z nich bylo odsouzeno k nepodmíněnému výkonu trestu, ještě k tomu za konopné trestné činy. Celkově tedy nelze očekávat, že by legalizace konopí pro osobní potřebu nějak zvláště ulevila stavu českých věznic. Legalizace by však rozhodně ulevila policii, které by odpadla část agendy spojená např. s prověřováním udání sousedů lidí pěstujících si konopí pro osobní potřebu. Ve státech, kde již proběhla opravdu efektivní legalizace a komercionalizace konopí, není dle dostupných studií prevalentní zvyšování kriminality. Naopak v některých oblastech bylo možno sledovat pokles např. násilné kriminality.

https://www.drogy-info.cz/drogova-situace/drogova-kriminalita-jeji-prevence-a-drogy-vevezeni/primarni-drogova-kriminalita/drogove-trestne-ciny-podle-skutkovych-podstat-adrog/  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614003621  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092816  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022042615623983

Nastal by větší příjem z DPH

Příjem z DPH za prodej konopí není možné určit, protože neexistují přesná data o spotřebě konopí v ČR. Můžeme se ale pokusit o hrubý odhad na základě dat ze zahraničí. Podle oficiální statistiky o spotřebě legálního konopí v Coloradu bylo za první polovinu roku 2016 spotřebováno 33 tun konopí. Za rok tedy alespoň 66 tun. Populace Colorado je přibližně poloviční oproti ČR (5,5 mil proti 10,5 mil obyvatel), nicméně uživatelů konopí je tam přibližně dvojnásobek oproti ČR (užití v posledním roce u 18,94% proti 9,3 % obyvatel). Pro ČR tedy můžeme odhadnout roční spotřebu přibližně stejnou. Při koncové ceně pro spotřebitele okolo 110 Kč by byla DPH zhruba 20 Kč za gram. To odpovídá výnosu 1,32 miliardy korun ročně z DPH navíc.

Nehledě na přesný výpočet přínosu do státní pokladny z DPH odvedeného za legálně prodané konopí můžeme s jistotou říct, že veškeré negativní externality užívání konopí v ČR nese státní pokladna už dnes, ale z výdělků z prodeje nemá nic. Zkušenost ze zahraničí ukazuje, že se počet uživatelů konopí legalizací nezvýší. Pokud by tedy legalizace přinesla jakékoliv množství peněz z DPH, jednalo by se o peníze, kterými stát dosud nedisponoval. Uvedené tvrzení je tedy zjevně pravdivé.

Závěr

Z důvodů uvedených v této petici a také z mnoha dalších důvodů jsem osobně jednoznačně pro legalizaci konopí pro osobní potřebu. Zkušenosti ze zemí, kde liberalizují drogovou politiku, koneckonců hovoří jasně ve prospěch takových kroků. Odhlédnu-li ale od osobního přesvědčení a rozboru argumentů z textu petice, dělá mi potíže se bít za petici, kterou podepsalo jen 69 lidí.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Tomáš Vymazal

Štítky: #legalizace #marihuana #Petiční výbor #Tomáš Vymazal #zpravodajská zpráva

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.