Aktuality

Zpravodajská zpráva poslankyně Evy Matyášové

18. 01. 2018 | 13 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet

Zpravodajská zpráva poslankyně Evy Matyášové pro poslance Petičního výboru ve věci LEGALIZACE MARIHUANY.

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté.

Dovolte, abych se vyjádřila k podané petici. I když jsem profesí chirurg, otázka užívání psychotropních látek se prolíná celým zdravotnictvím a zasahuje i další oblasti života od ekonomiky až k sociálním problémům. Nebudu se zde zabývat specifikací jednotlivých návykových látek, ale zaměřím se rovnou na stručné odpovědi k bodům petice, které dle petentů odůvodňují legalizaci marihuany.

1) Možnost využití marihuany ze zdravotních důvodů

V České republice je možnost marihuanu využívat pro léčebné účely již dnes, látku předepisuje lékař buď ve formě tobolek, vaporizéru, sublinguálního spreje, kožních mastí či čípků. Léčebného účinku se využívá ke zmírnění vedlejších účinků  a bolesti při léčbě  onkologických pacientů a některých revmatoidních onemocnění. Naopak, při užívání marihuany u psychicky nemocných lidí /schizofrenie, maniodeprese…/dochází k rychlejšímu návyku a zároveň marihuana tyto onemocnění  přímo vyvolává. Jakékoliv jiné užití, nakládání, výroba, distribuce a podobně pro rekreační užití je stíháno /§283 Trest. zák./ Cílem právní úpravy  je si z marihuany brát pouze to prospěšné, nikoli to, co škodí, tzn. užívat marihuanu lze jen na lékařský předpis.

2) Marihuana je bezpečnější než alkohol a některé léky na předpis

Konopí bylo v minulosti významnou textilní plodinou. V této době však nebylo konopí   užíváno jako droga, což se změnilo až díky prohibici alkoholu. Marihuana se tak začala užívat jako levný substitut alkoholu. Marihuana však na rozdíl od alkoholu obsahuje přes 400 chemických, mimo jiné i rakovinotvorných látek. Alkohol je z těla uvolněn během několika hodin, ale THC zůstává několik týdnů i déle.

I kdybychom připustili, že bude marihuana bezpečnější než alkohol, tak přesto nejde díky změněnému stavu vědomí  uživatele o látku bezpečnou. Pakliže řešíme ve společnosti problémy vzniklé v důsledku alkoholismu, proč legalizovat další drogu, jejíž užívání má  negativní dopady na jednotlivce i na společnost. V čem je marihuana bezpečnější než alkohol? Je to otázka množství, kvality a míry užívání obou návykových látek a také i samotné osobnosti uživatele. Proti kterým lékům je marihuana bezpečnější – je to totéž, žádný lék na předpis se nemůže užívat bez lékařského dohledu. Látky, jenž marihuana obsahuje, jsou rozpustné v tucích a užívají se i perorálně. Oproti aplikaci inhalací je uvolňování látek velmi opožděné a účinek je větší. Velmi snadno tak může dojít k předávkování a vzniku halucinací a stavu vědomí, kdy jedinec nemusí být schopen ovládat své, mnohdy nebezpečné jednání.

3) Legalizace by znamenala méně přeplněné věznice

Které další kriminální činy by se měly legalizovat, abychom vyprázdnili věznice ?! Toto tvrzení není podložené statistikou počtu uvězněných lidí v důsledku nedodržení platných právních předpisů upravujících držení, užívání a distribuci této halucinogenní drogy. A jak by dopadlo srovnání se statistikou právních deliktů spojených s užíváním drogy / násilí, dopravní nehody../ Typickou vlastností drogy je její návykovost, což je nebezpečné jak pro uživatele samotného, tak i pro jeho okolí. Není podstatné, zda-li se jedná o návykovost fyzickou, psychickou či sociální. Pokud nastanou abstinenční příznaky, tak je závislý schopen jednat i protiprávně s cílem si drogu opět získat. Z výše uvedeného plyne, že v důsledku legalizace užívání marihuany nemůže dojít k poklesu kriminality, naopak, tato se může podstatně zvýšit.

4) Vyšší příjem z DPH

Toto tvrzení není podložené ekonomickou analýzou dopadů legalizace marihuany v naší republice. I kdyby se  uvažovalo, že se příjem DPH z legálního prodeje marihuany zvýší, tak by paralelně zcela jistě došlo i k nárůstů výdajů následné péče  zdravotnické, sociální a další samotných uživatelů i obětí jejich trestných činů.

Může někdo doložit, kolik drogy se nelegálně distribuuje a o kolik by se tedy teoreticky zvýšil výběr DPH ? Je společnost na tom tak špatně, že by ji pomohlo DPH z neštěstí jednotlivců a jejich okolí ?

5) Závěr

Závěrem si dovoluji zde říci své stanovisko. Nejsem pro legalizaci užívání marihuany k rekreačním účelům. Co to je za rekreaci ?! Všechny drogy můžou být užívány jen pod lékařským dohledem. Legalizací marihuany by došlo ke zvýšení zájmu o ni, víc by se k ní dostali děti , pro které je užívání i této „měkké“ drogy velkým nebezpečím, dochází u nich k poruše učení, koncentrace, vnímání, snižuje se jejich inteligence a často onemocní schizofrenií. Již pětileté děti kouří cigarety, protože je mají rodiče  doma na stole. Dále je zde reálné nebezpečí snížení hranice přechodu na „tvrdé“ drogy. Legalizací získají lidé dojem, že konzumace je bezpečná, což je samozřejmě velký omyl. Proč tedy povolovat další omamnou látku , když si společnost neumí poradit již s těmi legálně užívanými.  Je potřeba zlepšit prevenci a protidrogovou osvětu a zvýšit postih distribuce psychotropních látek na všech úrovních.

Sdílet na Facebooku Tweet

Autor: Eva Matyášová

Štítky: #legalizace #marihuana #Petiční výbor #zpravodajská zpráva

Zobrazit diskusi
Facebook Pirátské listy Twitter Pirátské listy Redakce Pirátských listů Česká pirátská strana
Redakce | Kontakt | Piráti | Facebook | Twitter | RSS články | RSS aktuality

Copyleft Pirátské listy. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské listy je umožněno i bez písemného souhlasu. Všechna práva vyhlazena.